Độ bạo dạn tính oxi hóa tăng dần
Li+
...

Bạn đang xem: Dãy điện hóa kim loại

Li
K+
-2,295
K
Ba2+
...
Ba
Ca2+
-2,866
Ca
Na+
-2,714
Na
Mg2+
-2,363
Mg
Ti2+
-1,750
Ti
Al3+
-1,662
Al
Mn2+
-1,180
Mn
Zn2+
-0,763
Zn
Cr3+
-0,744
Cr
Fe2+
-0,440
Fe
Cd2+
-0,403
Cd
Co2+
-0,277
Co
Ni2+
-0,250
Ni
Sn2+
-0,136
Sn
Pb2+
-0,126
Pb
Fe3+
...
Fe
2H+
0
H2
Sn4+
0,050
Sn
Sb3+
0,250
Sb
Bi3+
0,230
Bi
Cu2+
0,337
Cu
Fe3+
0,77
Fe2+
Hg+
...
Hg
Ag+
0,799
Ag
Hg2+
...
Hg
Pt2+
1,200
Pt
Au3+
1,700
Au
Độ mạnh dạn tính khử tăng dần

Ý nghĩa của dãy điện hoá của kim loại

Dãy điện hoá của kim loại có thể chấp nhận được dự đoán chiều của bội phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá - khửtheo quy tắc anpha: làm phản ứng thân 2 cặp oxi hoá - khử sẽ xảy ra theo chiều hóa học oxi hoá mạnh khỏe hơnsẽ oxi hoá hóa học khử mạnh khỏe hơn, sinh ra chất oxi hoá yêu rộng và chất khử yếu hơn.

Bạn cần tập trung hơn để ôn thi và học tập ? Hãy cần sử dụng viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc giúp cho bạn có minh thần minh mẫn, không còn mệt mỏi, cải thiện sức đề kháng để sở hữu thêm năng lượng cùng mày mò hóa học.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Aspire Là Gì ? Nghĩa Của Từ Aspire Trong Tiếng Việt

Tìm hiểu thêm về hàng Điện Hoá Kim Loại

Quay tắc alpha

*

Khử manh + Oxi Hoá mạnh bạo => Khử yếu + Oxi Hoá yếu

2Ag+ + Cu => Cu2+ + 2Ag

Tìm hiểu thêm về luật lệ Alpha trong giải toán hoá học

Thông tin thêm về đặc thù hóa học và vật lý của một số chất

Click vào tên chất để tìm kiếm kiếm mở rộng

Kim loạiIonKhả năng phản ứngĐiều chế
XêsiCsCs+phản ứng với nước lạnhĐiện phân
FranxiFrFr+
RubidiRbRb+
KaliKK+
NatriNaNa+
LitiLiLi+
BariBaBa2+
RadiRaRa2+
StrontiSrSr2+
CanxiCaCa2+
MagieMgMg2+Phản ứng rất đủng đỉnh với nước lạnh, nhưng mà nhanhchóng nội địa sôi và rất mạnh bạo vớiaxit
Beri (Berili)BeBe2+phản ứng cùng với axit với hơi nước sôi
NhômAlAl3+
TitanTiTi4+phản ứng cùng với axit vô cơ đặchỏa luyện kim (pyrometallurgical) trích xuấtbằng magie, hoặc ít thịnh hành khác kim loạikiềm, hydro hoặc canxitrong các bước Kroll
ManganMnMn2+phản ứng cùng với axit; phảnứng rất kém với tương đối nước sôi.Nấu tung quặng cùng với than cốc
KẽmZnZn2+
CromCrCr3+Phản ứng sức nóng nhôm
SắtFeFe2+Nấu rã quặng cùng với than cốc
CadimiCdCd2+
CobanCoCo2+
NikenNiNi2+
ThiếcSnSn2+
ChìPbPb2+
AntimonSbSb3+có thể phản ứng với một số axit oxyhóa mạnhchiết nhiệt hoặc đồ gia dụng lý
BismutBiBi3+
ĐồngCuCu2+phản ứng chậm rì rì với không khí
WolframWW3+có thể phản nghịch ứng với một số trong những axit oxyhóa mạnh
Thủy ngânHgHg2+
BạcAgAg+
VàngAuAu3+<1><2>
PlatinPtPt4+

Phương Trình thoái hóa Khử

Các phương trình thoái hóa khử sử dụng nguyên tắc dãy điện hóa kim loại

Click vào nhằm xem cụ thể phương trình

Fe + (CH3COO)2Cu → Cu + (CH3COO)2Fe 14H2O2 + 12NH4OH + As2S3 → 3(NH4)2SO4 + 20H2O + 2(NH4)3AsO4 2H2O + H2S2O8 → H2O2 + 2H2SO4 H2O + 2Li → H2 + 2LiOH 3H2SO4 + 2KMnO4 + C6H5CHCH2 → 4H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + CO2 + C6H5COOH Cl2 + 2Li → 2LiCl Ca + 2RbCl → CaCl2 + Rb 2CO2 + 2Na2O2 → 2Na2CO3 + O2 SO3 + SCl2 → SO2 + SOCl2 2CaO + 2MgO + FeSi → fe + 2Mg + Ca2SiO4 Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2. 8H2O 600" rel="canonical">3S + 2B → B2S3 3SiO2 + 4B → 3Si + 2B2O3 3H2O + 2B → 3H2 + B2O3 3HNO3 + B → 3NO2 + H3BO3 3H2SO4 + 2B → 3SO2 + 2H3BO3 2H2O + 2NaOH + 2B → 3H2 + 2NaBO2 2NH3 + 2B → 3H2 + 2BN co + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 2H2O + đắm say → 2H2 + SiO2 4HNO3 + 3Si + 18HF → 8H2O + 4NO + 3H2SiF6 2CaC2 + 3SiO2 → 2CaO + 4CO + 3Si 2Al + 3K2SiF6 → 3Si + 2AlF3 + 2K3AlF6 C + 2Na2SO4 + 2SiO2 → 2Na2SiO3 + 2SO2 + CO2 4C + K2CO3 + N2 → 3CO + 2KCN 2N2 + Al4C3 → 4AlN + 3C 3O2 + P4 → P4O6 3H2O + 3KOH + P4 → PH3 + 3KH2PO2 10C + P4O10 → 10CO + P4