Axit 2 nấc vào phân tử thông thường có 2 nguyên tử H bởi vì phân li 2 nấc, mỗi nấc phân li ra 1 ion H+ . Vậy Axit làm sao sau đấy là axit 2 nấc? thuộc Top giải mã trả lời câu hỏi sau:

Câu hỏi: Axit như thế nào sau đấy là axit 2 nấc?

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH

B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3

C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3

D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Trả lời:

Đáp án đúng: D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Axit 2 nút là H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Giải phù hợp của thầy giáo Top giải mã vì sao chọn giải đáp D


Axit 2 nấc trong phân tử thông thường có 2 nguyên tử H vị phân li 2 nấc, từng nấc phân li ra 1 ion H+

⟹ D thỏa mãn.

Bạn đang xem: Dãy gồm các axit 2 nấc

Những axit lúc tan vào nước mà lại phân tử năng lượng điện li 2 nấc ra ion H+ là các axit 2 nấc.

Đối với những đáp án còn lại:

A. Loại vày HCl, CH3COOH là axit 1 nấc.

B. Loại bởi vì H3PO4 là axit bố nấc và HNO3 là axit 1 nấc.

C. Loại vày HF cùng HNO3 là axit 1 nấc.

*

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1. Tìm hiểu về Axit

a) Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì, axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

b) Axit các nấc

Axit trong dung dịch nước chỉ phân li một nấc ra ion H+ là axit một nấc.

Những axit cơ mà tan nội địa phân li các nấc ra ion H+ call là những axit nhiều nấc

Ví dụ:

*
*
*

2. Cách xác minh độ mạnh, yếu đuối của axit

Dựa vào sự linh động của nguyên tử Hydro vào axit đó. Ví như H càng linh động, tính axit càng bạo phổi và ngược lại.

Với hầu hết axit gồm oxy trong cùng một nguyên tố, càng ít oxy, axit càng yếu

HClO4 > HClO3> HClO2> HClO

Với đầy đủ axit của nhân tố trong thuộc chu kỳ, khi những nguyên tố sinh hoạt hóa trị cao nhất, nguyên tố trung tâm gồm tính phi kim càng yếu đuối thì axit đó càng yếu.

HClO4> H2SO4> H3PO4

Với axit của nguyên tố thuộc nhóm A

+ Axit tất cả oxy: Tính axit tăng đột biến từ bên dưới lên: HIO4 44

+ Axit không có oxy: Tính axit bớt dần từ bên dưới lên: HI > HBr> HCl> HF

Với axit hữu cơ RCOOH

+ nếu R đẩy electron (gốc R no) thì tính axit giảm

HCOOH> CH3COOH> CH3CH2COOH> CH3CH2CH2COOH> n-C4H9COOH.

+ trường hợp R hút e (gốc R không no, thơm hoặc bao gồm nguyên tố halogen,…), tính axit sẽ mạnh

3. Phân loại những axit

a) dựa vào tính chất hóa học

+) Axit mạnh: những axit lúc tan nội địa phân li hoàn toàn thành ion

HCl → H+ + Cl-

HNO3 → H+ + NO3-

+) Axit yếu: những axit khi tan nội địa chỉ hoàn toàn có thể phân li một trong những phần ra ion

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO-

b) dựa vào nguyên tử oxi

+) Axit không tồn tại oxi: Ví dụ như HCl, H2S, HI,..

+) Axit tất cả oxi: Ví dụ như H2SO4, H3PO4, H2CO3,…

c) dựa theo số nguyên tử H vào phân tử

+) Axit một nấc: trong hỗn hợp nước chỉ rất có thể phân li một nấc ra ion H+

+) Axit nhiều nấc: trong dung dịch nước có tác dụng phân li những nấc ra ion H+

d) các phân một số loại khác

+) Axit vô cơ: HCl, HNO3,..

Xem thêm: Tìm Đáp Án Bài Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Tại Tp, Công Bố Đáp Án Bài Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Tại Tp

+) Axit hữu cơ: HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH,…

4. Bài xích tập vận dụng bổ sung kiến thức về axit 2 nấc

Câu 1. hàng gồm các axit 2 mức là:

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH

B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3

C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3

D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Đáp án: D

Câu 2: Tại sao H3PO3 là axit 2 nấc

H3PO3 là axit 2 nấc vày ta thấy trong H3PO3 thì p ko liên kiết cùng với 3 nhóm OH nhưng mà chỉ lk với 2 nh OH, đồng thời nó lại liên kết trực tiếp với 1 nt H, cho nên vì vậy việc phân li nt H đó thoát khỏi H3PO3 là khôn cùng khó

Câu 3: chứng tỏ H2S là axit 2 nấc

H2S H(+) + HS(-) ; Ka1 = 1.1*10^ -7

HS(-) H(+) + S(2-) ; 1.0*10^ -14

-------------------------------------

Trên đây Top lời giải và chúng ta đã tham khảo thêm kiến thức về Axit 2 nấc. Cửa hàng chúng tôi mong bạn sẽ có những kỹ năng thật vấp ngã ích. Chúc bàn sinh hoạt thật tốt