Trong kia E1=9V, r1=1,2Ω; E2=3V, r2=0,4Ω. Điện trởR=28,4Ω. Hiệu điện chũm giữa nhị đầu đoạn mạch UAB=6V. Cường độ dòng điện trong mạch bao gồm chiều và độ to là:
Bạn đang xem: Để bóng đèn loại 120v 60w

Cho đoạn mạch tất cả điện trở R1=100Ω, mắc thông suốt với điện trở R2=200Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện nỗ lực Ukhi đó hiệu điên gắng giữa nhị đầu điện trở R1là 6V. Hiệu điện nắm giữa nhì đầu đoạn mạch là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

e1=6V, e2=18V, r1=r2=2Ω; R0=4Ω. Đèn ghi 6V - 6W. R là trở thành trở.

lúc R=6Ω đèn sáng chũm nào?


Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết:

E=24V,r=2Ω,R1=R2=5Ω,

C1=4.10−7F,C2=6.10−7F

Điện tích bên trên 2 phiên bản tụ năng lượng điện khi K đóng góp là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

Mỗi pin tất cả suất điện động E=1,5V, năng lượng điện trở vào r=1Ω. Điện trở mạch không tính R=3,5Ω. Cường độ cái điện nghỉ ngơi mạch ngoại trừ là:


Cho đoạn mạch gồm điện trở R1=100Ω, mắc nối liền với năng lượng điện trở R2=200Ω, hiệu điên nỗ lực giữa hai đầu đoạn mạch là 12V. Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu điện trở R1là:


Một mối cung cấp điện gồm điện trở trong 0,1Ωđược mắc với năng lượng điện trở 4,8Ωthành mạch kín. Lúc đó hiệu điện gắng giữa hai rất của nguồn điện là 12V. Suất điện đụng của nguồn tích điện là


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E1=12V, E2=9V, E3=3V, r1=r2=r3=1Ω. Các điện trở R1=R2=R3=2Ω. Hiệu điện nuốm UAB có mức giá trị:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

E=12V,  r=2Ω,  R1=1Ω,  R2=2Ω, 

 R3=3Ω,  C1=1μF,C2=2μF.

Điện tích bên trên từng tụ điện là?


Điện tích của electron là −1,6.10−19C, điện lượng chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong30(s)15(C). Số êlectron chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn một giây là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

E=24V, r=0. Các vôn kế kiểu như nhau. Số chỉ các vôn kế V2 có giá trị là:


Đồ thị bộc lộ định phương tiện Ôm là:

*

*


Một mạch điện kín gồm hai nguồn tích điện E1, r1 với E2, r2mắc tiếp nối với nhau, mạch quanh đó chỉ tất cả điện trở R. Biểu thức cường độ mẫu điện trong mạch là:
Xem thêm: Đề Kiểm Tra Toán 11 Chương 1 Trắc Nghiệm, Đề Kiểm Tra Toán 11 Đại Số Chương 1 Có Đáp Án

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam