Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 tổng hợp phần đông dạng bài bác tập, cùng 3 đề ôn thi học tập kì 2 môn Toán 3 gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp những em học sinh lớp 3 ôn tập thật giỏi cho kỳ thi học tập kì 2 lớp 3 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Đề cương môn toán

Qua đó, còn khiến cho thầy cô xem thêm để giao đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán 3 cho học viên của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em học sinh cùng cài đề cương cứng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1. Viết tiếp số tương thích vào dưới mỗi vạch:

Bạn sẽ xem: Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022


bài bác 2. Viết những số sau theo mẫu:

Viết sốĐọc số

65 097

Sáu mươi lăm nghìn ko trăm chín mươi bảy

…………Chín mươi nhì nghìn bảy trăm linh ba
24 787
54 645
……….Hai mươi kiểu mẫu nghìn chín trăm sáu mươi tư
87 235
………..Tám mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi chín
65 898
98 587

Bài 3.

A. Viết những số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 920 =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B. Viết những tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số tương thích vào chỗ chấm

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… .

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… .

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. .

Bài 5. Điền vết > 65 255 ……… 65 25512 092 ……… 13 00090 258 ……… 90 28575 242 ……… 75 24320 549 ………… 30 041 – 43060 679 ………… 65 908 – 254253 652 + 3215 …………….. 54 245462 + 54 254 …………….. 60 00070 000 + 30 000…………… 100 00090 000 – 3000…………… 80 000

Bài 6. search số phệ nhất trong số số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. tra cứu số nhỏ nhắn nhất trong số số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết những số sau theo lắp thêm tự từ phệ đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết những số sau theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 10. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

A, Số tức tốc sau của 9999 là:…………..

F, Số tức thời sau của 65 975 là:…………..

B, Số lập tức sau của 8999 là:…………..

G, Số tức thì sau của trăng tròn 099 là:…………..

C, Số liền sau của 90 099 là:…………..

H, Số liền sau của 16 001 là:…………..

D, Số ngay tức thì trước của 60 000 là:…………..

I, Số ngay lập tức trước của 76 090 là:…………..

E, Số ngay tức khắc trước của 78 090 là:…………..

K, Số ngay tức khắc trước của 54 985 là:…………..

Bộ đề ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số có năm chục nghìn, sáu nghìn, nhì trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số ngay thức thì trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =… m. Số thích hợp điền vào khu vực trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 7: (M 2 – 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 – 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tìm X (M 2 – 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 – X = 51079

Câu 9: 5 xe cài chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe pháo tải như vậy chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết nấc chở của mỗi xe là như nhau.) (M 3 – 2 điểm)

Câu 10: (M4 – 1 điểm)

a) search tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số chẵn mập nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9×4 – 36)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B – 0,5 điểm

Câu 3: C – 0,5 điểm

Câu 4: C – 0,5 điểm

Câu 5: B – 0,5 điểm

Câu 6: A – 0,5 điểm

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ bỏ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) kiếm tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 – X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = trăng tròn 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe download chở được số mặt hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe cài đặt chở số hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999. Số chẵn béo nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích đề xuất tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9 x 4 – 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Số ngay tức thì sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số béo nhất trong các số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 – 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào công dụng đúng:

Số tương thích cần điền vào nơi chấm để 6m 7cm = …… cm là:

A. 67

B. 607 cm

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm kiếm x:

a) x – 357 = 4 236

b) x : 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thiết bị tự từ khủng đến nhỏ xíu là:

…………………………………………………………….

Câu 8: một nhóm công nhân đề nghị sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội này đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân này còn phải sửa bao nhiêu mét mặt đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 8m, Chiều dài thêm hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: …………………

Câu 10: Túi đầu tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi đồ vật hai đựng được vội vàng 3 lần túi trang bị nhất. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kg gạo?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 – 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1 041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x – 357 = 4 236

=> x = 4 236 + 357 = 4593

b) x : 7 = 4214

=> x = 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ trang bị tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng con đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ

Quãng mặt đường còn đề nghị sửa là: 4 215 – 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi đồ vật hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi sản phẩm công nghệ hai đựng được gấp 3 lần túi thứ nhất, đề nghị cả nhì túi đựng được số gạo gấp 3 + 1 = 4 (lần) túi sản phẩm nhất.

Vậy cả nhị túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức thời sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số bự nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là đồ vật sáu. Ngày 4 tháng 5 là máy mấy?

A. Sản phẩm công nghệ tư

B. đồ vật năm

C. Trang bị bảy

D. Công ty nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm²

B. 24cm

C. đôi mươi cm²

D. 20 cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số tương thích điền vào nơi chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm

B. 127 dm

C. 1 270 dm

D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm). Tính quý hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = ………….

Câu 7: (1,0 điểm). kiếm tìm x: (Mức 2)

a) x x 6 = 2 412

b) x : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một tín đồ đi xe hơi trong 2 tiếng đồng hồ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ tín đồ đó đi ô tô đi được từng nào kí- lô- mét?

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng công dụng mỗi mẫu được 0,25 điểm.

a) 76 635 17 698 (0,25 điểm).

Xem thêm: Thế Nào Là Mạch Lạc Trong Văn Bản (G, Tìm Hiểu Bài: Mạch Lạc Trong Văn Bản

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569 > cài đặt file nhằm tham khảo toàn thể Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022