mua Đề cương cứng ôn tập tiếng Anh lớp 3 học tập kì một năm 2020 - bài xích tập ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 bao gồm đáp án


Bạn đang xem: De cương on tập tiếng anh lớp 2

thiết lập Đề cương cứng ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 năm 2020 - bài bác tập ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 gồm đáp án 11 481 3
sở hữu Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 4 học kì một năm 2020 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 chương trình new học kì 1
tải Đề cưng cửng ôn tập tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 năm 2020 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 chương trình bắt đầu học kì 1 10 124 2
thiết lập Đề cương cứng ôn tập giờ Anh lớp 6 học tập kì 1 có đáp án - Đề kiểm tra tiếng Anh 6 mới gồm đáp án 9 44 0
download Đề cương ôn tập giờ Anh lớp 9 học tập kì một năm 2020 - Đề cương ôn tập học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh 9 tất cả đáp án
thiết lập Đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 học tập kì 1 năm 2020 - Đề cương ôn tập học tập kì 1 giờ Anh 9 có đáp án 21 62 0
download Đề cương cứng ôn tập giờ Anh lớp 9 học kì một năm 2019 - 2020 - Đề đánh giá tiếng Anh lớp 9 gồm đáp án
sở hữu Đề cưng cửng ôn tập tiếng Anh lớp 9 học kì 1 năm 2019 - 2020 - Đề đánh giá tiếng Anh lớp 9 gồm đáp án 9 56 0


Xem thêm: Trợ Lý Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì, Sale Assistant Là Gì

Gia Sư tài năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ LỚP MÔN: TIẾNG ANH Unit 1: bài – chủ đề thời tiết Hurry up! Sunny - Hot It’s………… I’m Raining - Wet Snowing - Cold It’s raining I’m wet Unit 2: bài xích 2- nhà đề bữa tiệc trưa I’m hungry chicken Have some chicken It’s good noodles I’m hungry Have some…………… soup Gia Sư tài năng Việt https://giasudaykem.com.vn Unit 3: bài xích 3- công ty đề ngủ trưa That’s my pillow No it’s my pillow pillow bear blanket Shhh Be quiet! Unit 4: bài xích 4-Chủ đề thành phố Red light Stop! Green light Go! She’s a……… He’s a…………… Police officer Farmer Doctor Unit 5: bài 5- nhà đề mua sắm I want candy No Benny Not today Candy chạy thử Ice cream Chips Gia Sư kĩ năng Việt I Pillow Choose the best word: Blanket Candy Raining ……………… II ……………… https://giasudaykem.com.vn Stop …………………… Police officer …………………… Choose the best answers: It’s my………… I’m………… It’s………… a pillow a cold b blanket b hot b snowing c candy c wet c sunny Have some……… He’s a……………… a noodles a doctor b chicken b farmer c chips c police officer III Unscramble ‘s / snowing / It ……………………………………………………… some/ have/ soup a raining ………………… Gia Sư tài năng Việt ……………………………………………………… want/ I/ ice cream ……………………………………………………… It/ my/ pillow/ ’s /No ……………………………………………………… She/ doctor/ ’s/ a ……………………………………………………… IV Write: cấp tốc lên nào! ………………………………………………………………………… Đèn xanh Đi thơi ………………………………………………………………………… Đó gối tơi ………………………………………………………………………… Tơi đói ………………………………………………………………………… thử nghiệm I Choose the best word: https://giasudaykem.com.vn Gia Sư năng lực Việt Green light doctor ……………… II https://giasudaykem.com.vn chicken ………………… wet cold ……………… pillow ………………… ………………… Choose the best answers I want…………… It’s………………… a noodles a wet b ice cream b raining c chicken c snowing ……… light Have some………… That’s my……… a yellow a noodles a bear b red b soup b pillow c green c chips c candy III Unscramble: Be/ Shh/ quiet ………………………………………………………………………… Gia Sư tài năng Việt https://giasudaykem.com.vn She/ a / ‘s / police officer ………………………………………………………………………… Stop!/ light / red ………………………………………………………………………… wet/ ’m/ I ………………………………………………………………………… No/ not/ Benny/ today ………………………………………………………………………… IV Write Anh bác bỏ nông dân ………………………………………………………………………… Khơng Nó chăn tơi ………………………………………………………………………… Trời mưa ………………………………………………………………………… Tôi muốn ăn khoai tây chiên ………………………………………………………………………… Đèn xanh, nào! ………………………………………………………………………… kiểm tra I Look & write: chú ý thêm từ mang lại Gia Sư tài năng Việt Blan https://giasudaykem.com.vn Be r Pill w Fix: Sửa lại đến He’s a police officer She’s a farmer II Choose the best answers: Chọn lời giải I’m………… He’s a………… I want…………… a cold a farmer a soup b hot b police officer b chips c wet c doctor c chicken ……………… 5………………… Gia Sư khả năng Việt https://giasudaykem.com.vn a yellow light a Have some ice cream b green light b Have some chicken c red light c Have some noodles III Unscramble: thu xếp hungry/ I/ ’m ………………………………………………………………………… want/ ice cream/ I ………………………………………………………………………… It/ raining / hurry/ ’s/ up ………………………………………………………………………… ‘s/ that/ bear/ my ………………………………………………………………………… a/ she/ doctor/ ‘s ………………………………………………………………………… test I Match the words with the pictures: *Pillow *Yellow light Gia Sư tài năng Việt https://giasudaykem.com.vn *Farmer *Blanket *Doctor *Green light II Write a Translate into Vietnamese Dịch sangtiếng Việt She’s a police officer ………………………………………………………………………… Hurry up! It’s raining ………………………………………………………………………… Shh! Be quiet ………………………………………………………………………… b Translate into English.Dịch thanh lịch tiếng Anh Nó chăn ………………………………………………………………………… Trời nắng và nóng ………………………………………………………………………… ko Benny không phải hôm ………………………………………………………………………… III Write Gia Sư năng lực Việt https://giasudaykem.com.vn 1…………………… 2……………… … 3…………… …… 4………… ……… 5……… ………… 6………… ……… ... ………………………………………………………………………… b Translate into English.Dịch sang trọng tiếng Anh Nó chăn ………………………………………………………………………… Trời nắng nóng ………………………………………………………………………… không Benny chưa hẳn hôm ………………………………………………………………………… III... ……………………………………………………… She/ doctor/ ’s/ a ……………………………………………………… IV Write: nhanh lên nào! ………………………………………………………………………… Đèn xanh Đi thơi ………………………………………………………………………… Đó gối tơi …………………………………………………………………………... I ………………………………………………………………………… No/ not/ Benny/ today ………………………………………………………………………… IV Write Anh chưng nông dân ………………………………………………………………………… Khơng Nó chăn tơi ………………………………………………………………………… Trời mưa