Đề cương ôn tập môn Toán lớp 12 học kì I năm học 2021 - 2022 của trường trung học phổ thông Yên Hòa gồm 49 trang. Bắt tắt lý thuyết (kiến thức, kĩ năng) ...
Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán 12

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 12 học tập kì I năm học 2021 - 2022 của trường thpt Yên Hòa bao gồm 49 trang.

Tóm tắt kim chỉ nan (kiến thức, kĩ năng)

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐI. Lý thuyết1. Kiến thức- trình bày được mối quan hệ giữa tính đối kháng điệu với dấu của đạo hàm.- trình bày được có mang cực trị và các qui tắc tìm cực trị của hàm số.- trình diễn được quan niệm GTLN, GTNN của hàm số và biện pháp tìm những giá trị đó.- trình diễn được tư tưởng và cách tìm các đường tiệm cận của ĐTHS.- Nêu được các dạng trang bị thị hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm bậc nhất trên bậc nhất. 2. Kỹ năng- Xét được chiều biến hóa thiên của hàm số.- kiếm được cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số bên trên một tập hợp.- kiếm được các con đường tiệm cận của ĐTHS- dìm dạng và đọc được thiết bị thị hàm số bậc ba, trùng phương, bậc nhất trên bậc nhất. Biết vận dụng đồ thịhàm số giải những bài toán tương giao.
*Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 10 Hàm Số Y=Ax+B, Giải Toán 10 Bài 2

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITI. Lý thuyết1. Kiến thức-Giải ưng ý được sự mở rộng định nghĩa lũy vượt của một trong những từ số mũ nguyên dương đến số mũ nguyên và số nón hữu tỷ. Nêu được các đặc thù của lũy thừa với số mũ nguyên, số nón hữu tỷ, tính chất của căn thức.-Giải yêu thích được quan niệm lũy thừa với số mũ vô tỷ thông qua giới hạn. Nêu được các tính chất của lũy vượt với số mũ thực.- giải thích được quan niệm logarit theo cơ số dương khác 1 phụ thuộc khái niệm lũy thừa của chính cơ số đó. Trình bày được đặc điểm và cách làm đổi cơ số của logarit. Liên hệ, ứng dụng của logarit thập phân trong tính toán. Minh chứng được phép toán nâng lũy thừa và lấy logarit theo cùng cơ số là ngược nhau.- trình diễn được các đặc thù và thiết bị thị của hàm số mũ và logarit; cách làm tính đạo hàm của chúng.- trình diễn được khái niệm hàm số lũy thừa và phương pháp tính đạo hàm của nó trong những trường hợp. Nhớ hình dáng đồ thị của hàm số lũy thừa.- trình bày được giải pháp giải các phương trình mũ cơ bản. Tuyển lựa được các phương pháp phù hợp để giải phương trình mũ. 2. Kỹ năng- Biết áp dụng ĐN với các tính chất của lũy thừa với số mũ hữu tỷ để tiến hành các phép tính.- Biết áp dụng các tính chất của lũy thừa để tính toán. Vận dụng được bí quyết lãi kép giải bài bác tập thực tế.- Biết áp dụng ĐN, các đặc thù và cách làm đổi cơ số của logarit nhằm giải bài tập. áp dụng được ĐN, đặc điểm của logarit từ bỏ nhiên, cách thức “logarit hóa” để đo lường và thống kê và giải quyết và xử lý một số việc thực tế.- Biết vận dụng những công thức nhằm tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết lập bảng biên thiên và vẽ được đồ vật thị hàm số mũ với hàm số logarit. Hiểu rằng cơ số của một hàm số mũ, hàm số logarit khi biết sự biến đổi thiên, đồ gia dụng thị của nó.- Biết vận dụng các công thức để tính đạo hàm của hàm số lũy thừa với hàm số căn. Vẽ phác được ĐTHS của một hàm số lũy thừa và nêu được các tính chất.- vận dụng thành nhuần nhuyễn các phương thức giải phương trình mũ, sử dụng những phép thay đổi lũy vượt vào giải phương trình.

Xem, thiết lập file đề cương cứng ôn tập hk1 toán 12