Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 ngôi trường Vinschool sách bắt đầu Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh Diều được xem tư vấn và soạn đáp án vày slovenija-expo2000.com bao hàm tổng hợp các dạng Toán và các dạng bài xích tập dĩ nhiên trong chương trình học trong học kì 1 lớp 6 cho những em học sinh tham khảo, củng gắng kiến thức, rèn kĩ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi thân học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi 3 cuốn sách mới môn Toán bắt đầu nhất

Đề cương ôn tập học tập kì 1 Toán 6



Đáp án đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6

Dạng 1: Tập hợp

Câu 1:

a) A = -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5


b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 5; 7; 8

c) C = 5; 6; 7; 8; 9

Câu 2:

a) Liệt kê các phần tử: A = 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29

Chỉ ra đặc thù đặc trưng: A = {x là số nguyên tố| x

*
*
*
*

Câu 4:

*
*
*
*

Dạng 3: phân tách hết

Câu 5:

a)

*
chia hết cho cả 2 cùng 5 buộc phải b = 0

*
phân chia hết cho 3

Nên tổng các chữ số của số đó phân chia hết cho 3

Nghĩa là 3 + 2 + a + 0 = 5 + a phân tách hết cho 3

a ∈ 1; 4; 7

Vậy các số phải tìm là 3210; 3240; 3270

b)

*
phân tách hết đến 5 cần b = 0 hoặc b = 5

Trường phù hợp 1: b = 0

*
phân chia hết đến 9 yêu cầu tổng các chữ số của số đó phân tách hết mang lại 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 0 = 6 + a chia hết cho 9

Vậy a = 3

Trường vừa lòng 2: b = 5

*
chia hết mang đến 9 bắt buộc tổng những chữ số của số đó chia hết đến 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 5 = 11 + a phân chia hết mang lại 9

Vậy a = 7

Vậy những số đề xuất tìm là 2430 và 2475.

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-------------------------------------------------

Nội dung Ôn tập toán lớp 6 học kì 1 bao gồm các dạng Toán: Số học với hình học tập với nội dung bám đít chương trình học tập là tài liệu cho các thầy cô xem thêm ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho những bài thi giữa cùng cuối học tập kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn tài năng giải Toán lớp 6, những dạng bài xích tổng quát lác đến chi tiết.