slovenija-expo2000.com gửi đến thầy cô và các em học sinh Đề đánh giá 1 máu chương 1 hình học tập 10 Véc Tơ có đáp án tiên tiến nhất năm 2015.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình 10 chương 1

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 10

CHƯƠNG I: VÉC TƠ

Thời gian: 45 phút

1: (2 điểm) mang đến tứ giác ABCD.M, N theo thứ tự là trung điểm của AB cùng CD.I là trung điểm MN. K là điểm bất kỳ. Minh chứng rằng : 

*

2: (3 điểm) Cho tam giác ABC.I, J, K là các điểm thoả mãn:


*

3: (3 điểm) Cho

*

a) search tọa độ

*


b) Hãy đối chiếu véc tơ a theo nhì vec tơ b với c .

4: (2 điểm) Cho tam giác ABC biết A(1;3), B(2;-3), C(-2;1).

a) tìm tọa độ điểm D sao để cho ABDC là hình bình hành

b) tìm tọa độ điểm M sao cho

*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC LỚP 10 CHƯƠNG I: VÉC TƠ

*
Đáp án và gợi ý giải câu 1,2

*
Đáp án và gợi ý giải câu 3

*
Đáp án và chỉ dẫn giải câu 4


Chia sẻ đề khám nghiệm Toán lớp 11 15 phút Chương 1 Hình học: các phép thay đổi hình biến hóa đường trực tiếp thành đường thẳng...
Đề đánh giá 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Hình gồm hai tuyến phố tròn phân biệt tất cả cùng chào bán kính...
Đề chất vấn 15 phút môn Toán lớp 10 Chương 1 Hình học: Điều kiện yêu cầu và đủ để phường là trung điểm của...
*

*

*

Thi học tập kì 2 lớp 10 môn Văn Sở GD Vĩnh Phúc: Theo anh/chị, sai lầm đưa về những tổn thất và bài học...

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng? Các Amino Axit Thiên Nhiên Hầu Hết Là Các Anpha


*

slovenija-expo2000.com - website chuyên về đề thi, kiểm soát và giải bài xích tập từ bỏ lớp 1 đi học 12. Trang web với hàng triệu lượt truy vấn mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, cô giáo và cha mẹ trên cả nước.