Bộ đề kiểm tra 1 ngày tiết chương 1 Đại số lớp 7 là đề chất vấn 45 phút, nhằm khảo sát, đánh giá unique học sinh sau khoản thời gian học hết chương 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 1

Tài liệu bao hàm 11 đề kiểm tra gồm đáp án đang giúp chúng ta học sinh ôn tập kỹ năng và kiến thức thật tốt để sẵn sàng cho bài bác thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời, qua đó giúp quý thầy cô review được khả năng làm bài bác của học sinh để ra đề thi phù hợp. Sau đó là nội dung chi tiết, mời chúng ta cùng tham khảo và mua tài liệu tại đây.


cấp cho độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1

Tập phù hợp Q những số hữu tỉ

Biết cùng hai số hữu tỉ thuộc mẫu

Hiểu cách triển khai cộng, trừ, nhân nhị số hữu tỉ

Vận dụng đặc thù của phép nhân nhằm tính nhanh triển khai các phép lũy thừa.

Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm x,y,z

Số câu: 6

Số điểm: 4,75

Tỉ lệ 42%

Số câu: 1

(Câu 1a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

(Câu 1b)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

(Câu 4b,5a,b)

Số điểm: 2,25

Số câu: 1

(Câu 8)

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm:4,75

Tỉ lệ 47,5%

Chủ đề 2

Tỉ lệ thức

Vận dụng được đặc thù tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bởi nhau

Vận dụng thành thạo tính chất dãy tỉ số cân nhau để tìm các số.

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ 21,1%

Số câu: 1

(Câu 6)

Số điểm: 1

Số câu: 1

(Câu 7)

Số điểm: 1,5

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25 %

Chủ đề 3

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm cho tròn số

Cộng, trừ được số thập phân, hiểu giải pháp làm tròn số

Vận dụng tính chất của phép nhân để tính nhanh thực hiện các phép lũy thừa.

Xem thêm: Lý Thuyết Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ, Hai Vectơ Cùng Phương, Bằng Nhau, Đối Nhau

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 21,1 %

Số câu: 2

(Câu 3a,b)

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

(Câu 4a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

tỉ trọng 17,5 %

Chủ đề 4

Tập hợp số thực R

Biết tính căn bậc nhì của một số trong những hữu tỉ

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ lệ thành phần 15,8%

Số câu: 2

(Câu 2a,b)

Số điểm: 1

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ trọng 10%

Tổng số câu :13

Tổng số: 10đ

Tỉ lệ :100%

Số câu:3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 7

Số điểm: 6,5

Tỉ lệ: 65%

Số câu: 13

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


Đề soát sổ 45 phút Đại số 7 chương 1

Câu 1 (1,5 điểm: Tính:

*

*

Câu 2 (1đ): Tính:

*

*

Câu 3 (1đ): tiến hành phép tính rồi có tác dụng tròn tác dụng đến chữ số thập phân vật dụng hai:

a) 8,452+12,322

b) 7,128-4,183

Câu 4 (1,5 đ) Tính nhanh:

a) (4,25.20) .5

b)

*

Câu 5 (1,5 đ}): Tìm giá chỉ tri của biểu thức sau:

a)

*

b)

*

Câu 6 (1,0 đ): Tìm nhị số x và y, biết:

*

Câu 7(1,5đ): Số bị của bố bạn Minh, Hùng, Khang theo lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biết tổng cộng bi của ba bạn là 60 viên.

Câu 8(1,0 đ}): tìm kiếm x, y, z biết:

*

Đáp án đề soát sổ 1 máu Đại số lớp 7 chương 1

Câu 1 Tính:

a)

*

*


Câu 2 (1đ): Tính:

a)

*

b)

*

Câu 3 (1đ): tiến hành phép tính rồi làm cho tròn tác dụng đến chữ số thập phân máy hai: