Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và download ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (82.88 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10 toán

SỞ GD & ĐT ………..TRƯỜNG thpt ……ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1Năm học: 20… - 20….Môn thi: Toán 10Thời gian: 90 phút(Không kể thời hạn phát đề)Ngày thi: ...............................Câu I (2,0 điểm). Search tập xác minh của những hàm số sau:x2 + 21) y =x −12) y = x + 3 + 6 − xCâu II (3,0 điểm). Mang lại hàm số bậc hai: y = x2 + 2x - 31) khảo sát điều tra sự biến đổi thiên với vẽ vật thị hàm số.2) Từ đồ vật thị kiếm tìm x để y ≥ 0.3) dựa vào đồ thị, biện luận theo m số nghiệm của phương trình:x 2 + 2x − 3 = mCâu III (3,0 điểm).1) đến tứ giác ABCD. Call E, F thứu tự là trung điểm của AB và CD. Chứngmình rằng AD + BC = 2 EF2) Tam giác ABC có trung tâm G. Gọi M, N là những điểm xác minh bởiAM = 2 AB , AN =2AC . Chứng minh rằng M, N, G thẳng hàng.
5Câu IV. 1(2,0 điểm). (Dành cho học viên các lớp 10A1; 10A2; 10A3).Giải phương trình: 3 x 3 + 8 = 2 x 2 − 3 x + 10Câu IV. 2(2,0 điểm). (Dành cho học viên các lớp 10A4 → 10A10).Cho 3 mặt đường thẳng: d1: y = 2x - 1d2: y = 2 - xd3: y = ax + 3Tìm a để cha đường thẳng trên đồng quy.-----------------------------Hết----------------------------ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM (ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1TOÁN 10 - NĂM HỌC 20… - 20…)CâuI(2,0 điểm)Ý1ĐK: x - 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1Nội dungTXĐ: D = R 12x + 3 ≥ 0 x ≥ −3⇔⇔ −3 ≤ x ≤ 66 − x ≥ 0
x ≤ 6ĐK: Điểm0,50,50,5II(3 điểm)TXĐ: D = <-3;6>1y = x2 + 2x - 3(1,5 điểm) + TXĐ: D = R+ Chiều đổi thay thiên:Hàm số đồng biến đổi trên khoảng (-1; +∞)0,5Hàm số nghịch biến đổi trên khoảng (-∞; -1)+ BBT:x-∞-1+∞y
+∞0,5+∞-4+ Đồ thị:. Toạ độ đỉnh I (-1; -4). Trục đối xứng là mặt đường thẳng: x = -1. Giao oy: A(0;-3); A"(-2;-3) đối xứng với A qua con đường thẳng x= -1. Giao ox: B(-3;0); B"(1;0)Vẽ hình đúngII2 x ≤ −3y≥ 0⇔(1 điểm)x ≥ 123Gọi (C) là đồ dùng thị hàm số y = x + 2 x − 3 có hai phần:(0,5 điểm)+ Phần bên trên trục hoành của (P)+ Đối xứng phần trang bị thị phía bên dưới trục hoành của (P) qua trục0,5
0,51,00,252ox. Lúc đó, số nghiệm của PT x + 2 x − 3 = m thông qua số giaođiểm của (C) và mặt đường thẳng y = m ta được:. Cùng với m . Cùng với m = 0 hoặc m > 4 PT tất cả 2 nghiệm phân biệt.. Cùng với 0 . Cùng với m = 4, PT tất cả 3 nghiệm phân biệt.Câu III(3 điểm)1AD = AE + EF + FD(1,5 điểm)BC = BE + EF + FC⇒ AD + BC = ( AE + BE ) + 2 EF + ( FD + FC )0,250,50,50,25
0,25= O + 2 EF + O= 2 EF2AM = 2 AB ⇔ GM − GA = 2GB − 2GA(1,5 điểm)⇔ GM = 2GB − GA0,5AN =222AC ⇔ GN − GA = GC − GA555⇔ GN =23GC + GA55
0,5⇔ 5GN = 2GC + 3GAGM + 5GN = 2GB − GA + 2GC + 3GA= 2GA + 2GB + 2GC = O⇒ GM = − 5GN0,250,25Vậy G, M, N thẳng hàng.Câu IV.1 (1 điểm)3 x 3 + 8 = 2 x 2 − 3 x + 10ĐK: x ≥ -2Với ĐK chuyển đổi PT đã đến trở thành:3 ( x + 2)( x 2 − 2 x + 4) = 2( x 2 − 2 x + 4) + x + 2Chia cả 2 vế của PT mang lại x2 - 2x + 4 ta được:0,5x+2x+2−3 2+ 2 = 0 (1)
x − 2x + 4x − 2x + 42Đặt t =0,5x+2(t ≥ 0)2x − 2x + 4PT (1) trở thành: t2 - 3t + 2 = 0t = 1t = 20,5⇔Với t = 1 ⇒x+2= 1 ⇔ x 2 − 3x + 2 = 0x − 2x + 420,5x = 1
x = 2⇔Với t = 2 ⇒Câu IV.2 (2 điểm)x+2= 2 ⇔ 4 x 2 − 9 x + 14 = 0x − 2x + 42(Vô nghiệm)Vậy PT tất cả 2 nghiệm là x = 1; x = 2Toạ độ giao điểm của d1 cùng d2 là nghiệm của hệ PT: y = 2x −1  y = 2x −1x = 1⇔⇔y = 2 − 42 x − 1 = 2 − xy = 1Vậy (d1) ∩ (d2) = I(1;1)0,5⇔1 = a + 3

*
Để thi điều tra khảo sát chất lương đầu năm môn toán lớp 7 3 800 11
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường trung học phổ thông Gia Phù năm 2014 4 513 2
*
Đề thi khảo sát quality đầu năm môn toán lớp 9 (Trường trung học cơ sở Suối Ngô) 2 474 0
*
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh lớp 9 tất cả đáp án 4 330 0
*
Đề thi khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án) 5 695 3
*
Đề thi khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 3 ngôi trường tiểu học Lý hay Kiệt, Bảo Lộc năm năm ngoái - năm 2016 3 484 2
*
Đề thi khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 12 trường trung học phổ thông Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học 2014 - năm ngoái 8 411 1
*
Đề thi khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 7 trường trung học cơ sở Bình Nhân, Tuyên quang năm 2015 - năm 2016 2 414 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, hải phòng năm năm ngoái - năm nhâm thìn 3 678 0


Xem thêm: " Đối Với Tiếng Anh Là Gì - Đối Với Tôi Tiếng Anh Là Gì

*
Đề thi khảo sát unique đầu năm môn Toán lớp 8 trường trung học cơ sở Long Sơn, Thạch Hà năm năm trước - năm ngoái 2 436 0