Đề đánh giá 1 tiết Toán 9 Chương 2 Đại Số (Đề 13)

Đề 13:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn câu có khẳng định đúng:

A. Hàm số y = 1 – 3x là hàm số số 1 có thông số a = 1; b = - 3

B. Hàm số y = 5 – 2x là hàm số số 1 có hệ số a = -2; b = 5

C. Hàm số y = 2/x + một là hàm số bậc nhất có thông số a = 2; b = 1

D. Hàm số y = x√3 - 2 chưa phải là hàm số bậc nhất.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 2 đại số 9 có đáp án

Câu 2: Hàm số y = (m – 3)x + 4 đồng biến hóa khi:

A. M 3 D. M > - 3

Câu 3: Cho hàm số y = ax – 3 biết rằng khi x = 5 thì y = 2. Thông số a là:

A.a = 1 B.a = - 1 C.a = 3 D.a = 7

Câu 4: Hai mặt đường thẳng y = (m + 2)x – 5 cùng y = - 3x + 1 tuy nhiên song với nhau khi:

A.m = 5 B.m = -3 C.m = -5 D.m = 3

Câu 5: Đường trực tiếp y = (k + 1)x + 3 cắt trục hoành tại điểm bao gồm hoành độ bằng 1 là:

A.k = 1 B.k = -1 C.k = 4 D.k = -4

Câu 6: Đường trực tiếp y = (4 – m)x + 3 tạo nên với trục Ox một góc nhọn khi:

A. M - 4 C. M > 4 D. M Bài 1: (3 điểm)

a) tra cứu hàm số hàng đầu biết hệ số góc bởi biết thông số góc bằng -2 và đồ thị đi qua điểm M(1;3).

b) Vẽ đồ dùng thị hàm số vừa tìm.

Bài 2: (3 điểm) mang đến hai hàm số y = (k + 3)x - 2 với y = (5 - k)x + 3.

a) với cái giá trị như thế nào của k thì trang bị thị nhị hàm số bên trên là hai tuyến phố thẳng song song cùng với nhau.

b) với mức giá trị nào của k thì thiết bị thị nhì hàm số trên là hai tuyến phố thẳng giảm nhau.

c) hai đường thẳng trên có trùng nhau được không? bởi sao?

Bài 3: (1 điểm)

Chứng tỏ rằng con đường thẳng mx + 3 + (3m - 1)y = 0 luôn luôn đi sang 1 điểm cố định với đều m. Tra cứu tọa độ điểm thắt chặt và cố định đó?

Đáp án với thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.B

2.C

3.A

4.C

5.D

6.D

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1:

a) Hàm số số 1 cần tìm gồm dạng y = ax + b (a ≠ 0 )

- bởi hàm số có thông số góc bằng -2 buộc phải ta có: y = -2x + b

- vì chưng đồ thị hàm số trải qua điểm M(1; 3) nên:

3 = - 2.1 + b ⇔ b = 5

Vậy hàm số bắt buộc tìm là y = -2x + 5

b) Vẽ đồ dùng thị hàm số y = -2x + 5

Cho x = 0 thì y = 5 ta lấy điểm A(0; 5)

Cho y= 0 thì -2x + 5 = 0 ⇔ x = 5/2 ta ăn điểm B(5/2 ;0)

*

Đường thẳng AB là đồ thị hàm y = -2x + 5

Bài 2: Hai hàm số y = (k + 3) x - 2 và y = (5 - k)x + 3.

*

a) Đồ thị hai hàm số y = (k + 3)x – 2 cùng y = (5 – k)x + 3 là hai đường thẳng tuy nhiên song cùng nhau khi và chỉ khi:

 

*

Vậy k = 1 thì đồ vật thị của hai hàm số trên tuy nhiên song cùng với nhau.

b) Đồ thị nhị hàm số y = (k + 3)x – 2 với y = (5 – k)x + 3 giảm nhau khi còn chỉ khi:

k + 3 ≠ 5 - k ⇔ k ≠ 1

Kết hợp điều kiện với k ≠ 1; k ≠ -3 với k ≠ 5 thì trang bị thị của hai hàm số sẽ cho giảm nhau.

c) hai đường thẳng trên quan trọng trùng nhau, bởi vì tung độ cội của nhị hàm số sẽ cho khác nhau (-2 ≠ 3) .

Xem thêm: Cho Vài Giọt Quỳ Tím Vào Dung Dịch Nh3 Thì Dung Dịch Chuyển Thành

Bài 3:

Giả sử (xo; yo ) là điểm cố định và thắt chặt mà đường thẳng mx + 3 + (3m – 1)y = 0 luôn đi qua.