Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 thân kì 2 có đáp án - nhằm mục tiêu giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức môn Toán lớp 10 trước lúc bước vào kỳ thi giữa học kỳ 2. slovenija-expo2000.com xin share tổng hợp một số đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm tất cả đáp án, đề khám nghiệm giữa học tập kì 2 lớp 10 môn Toán trong nội dung bài viết sau đây. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 10

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 dưới đây bao hàm 3 đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm gồm đáp án sẽ giúp các bạn ôn luyện kiến thức giỏi hơn.

Ma trận đề đánh giá giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức độ thừa nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Vệt của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Vệt của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô vị trí hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng

3.1. Phương trình đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ thông thường (%)

70

30

100


Đề đánh giá giữa học tập kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: cho các số thực a, b thỏa mãn nhu cầu a0.

Câu 2: Với những số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện xác minh của bất phương trình  là

A. X ≠ 2

B. X ≥ 2.

C. X ≤ 2

D. X=2.

Câu 4: trong số số dưới đây, số làm sao là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 7: Nhị thức bậc nhất nào tiếp sau đây có bảng xét vết như sau

A. F(x)=2 x-4

B. F(x)=-2 x+4.

C. F(x)=-x+2

D. F(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong mặt phẳng O x y, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: mang lại tam thức bậc hai . Cực hiếm f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: mang lại tam thức bậc hai . Mệnh đề nào sau đây đúng ?


..............

Chi tiết lời giải đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán mời chúng ta xem vào file sở hữu về.

Xem thêm: Bảng Đạo Hàm Hàm Số Lũy Thừa Là Gì? Đao Hàm Hàm Số Lũy Thừa Toán 12

Mời những bạn xem thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Tài liệu của slovenija-expo2000.com.