Ma trận đề đánh giá 1 huyết Hóa lớp 9 chương 1 ngày tiết 10 năm học năm ngoái -2016 trường thcs Tân Thành – Bình Thuận. (2 đề, có đáp án và lời giải).

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 9 chương 1

I. Câu chữ đề kiểm tra 1 huyết Hóa:

Kiểm tra kỹ năng và kiến thức về đặc điểm hoá học của oxít và axit.

Kiểm tra tài năng giải bài xích tập về dạng chuỗi phản bội ứng, nhận ra và tính theo PTHH .

II.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :

nút độ

Chủ đề

Nhận biếtHiểuVận dụngTổng
TNTLTNTLTNTL
 

Oxít

– Biết phân loại oxít.

– Biết được đặc thù hóa học tập của 2 các loại oxít.

– Biết được các pư pha trộn SO2

– màu sắc của một số trong những muối sinh sản thành trong bội phản ứng cùng với oxít

– nhờ vào tính chất hóa học, so với để xác minh những cặp chất hoàn toàn có thể pư được với nhau

-Hoàn thành được dạng toán “hoàn thành dãy chuyển hóa”

– Trình bày cách thức nhận biết oxít 
Số câu3 11 16câu
Số điểm1,5 0,52 1
 

Axit

– Biết được tính chất hóa học tập của axít – phụ thuộc tính hóa học hóa học, so sánh để khẳng định những cặp chất rất có thể pư được với nhau

– Vận dụng đặc điểm hóa học tập axit, giải bài tập “tính theo PTHH”

 
Số câu3 1  15 câu
Số điểm1,5 0,5  35 đ
TổngĐiểm3 12 411 câu (10đ)
%30%30%40%
III. ĐỀ KIÊM TRA

 KIỂM TRA 1 TIẾT ( huyết 10 )

 Môn: Hoá 9 –Năm học năm ngoái -2016

 ĐỀ 1

A.TRẮC NGHIỆM (4đ):

Hãy khoanh tròn vào trong 1 trong những chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

1: bội phản ứng thân H2SO4 cùng với NaOH là phản ứng

A. Trung hoà B.phân huỷ C.thế D.hoá hợp

2: Dãy chất có những Oxít công dụng được với axit là

A. CO2, P2O5, CaO B.FeO, NO2, SO2

C.CO2, P2O5, SO2 D.CaO, K2O, CuO

3: chất khi tính năng với hỗn hợp HCl tạo ra một dung dịch có màu đá quý nâu là

A. Cu B.Fe C.Fe2O3 D.ZnO

4: Những đội oxít tính năng được cùng với nước là:

A. CO2, FeO, BaO B.Na2O, CaO,CO2

C.CaO, CuO, SO2 D.SO2, Fe2O3, BaO

5: Phân biệt hai dung dịch HCl và H2SO4 fan ta dùng:

A. CuO B.Fe(OH)2 C.Zn D.Ba(OH)2

6: Khí SO2 được pha trộn từ cặp bội phản ứng

A. K2SO3 với KOH B.H2SO4 đặc, nguội cùng Cu

C.Na2SO3 với HCl D.Na2SO4 và H2SO4

7: Chất khi tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

A. Cu(OH)2 B.BaCl2 C.NaOH D.Fe


Quảng cáo


8: Để có tác dụng khô hỗn hợp khí CO2 ­và SO2 gồm lẫn hơi nước, bạn ta dùng:

A.CaO B.H2SO4 đặc C.Mg D.HCl

B.TỰ LUẬN (6đ):

1(2 đ).Hãy viết PTHH triển khai sự chuyển hóa sau:

K —(1)—-> K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–> K2SO4 —(4)—–> BaSO4

2 (1đ). Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận ra hai chất rắn màu trắng là: Na2O và P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .

3 (3 đ).Trung hòa toàn diện 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO4 15%. Sau khoản thời gian phản ứng dứt thấy tạo thành chất kết tủa color trắng. Hãy :

a) Viết PTHH xảy ra .

b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã sử dụng .

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

(Cho tía = 137, H = 1, O = 16 , S = 32)

 KIỂM TRA 1 TIẾT ( huyết 10 )

 Môn: Hoá 9 –Năm học năm ngoái -2016

 ĐỀ 2

A.TRẮC NGHIỆM (4đ):

Hãy khoanh tròn vào một trong những chữ chiếc A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

1: Những đội oxít chức năng được với nước là:


Quảng cáo


A. CO2, FeO, BaO B.CaO, CuO, SO2

C.SO2, Fe2O3, BaO D.Na2O, CaO,CO2

2: Dãy chất bao gồm những Oxít bazơ chức năng được với axit là

A. CaO, K2O, CuO B.CO2, P2O5, CaO

C.FeO, NO2, SO2 D.CO2, P2O5, SO2

3: Để có tác dụng khô tất cả hổn hợp khí CO2 ­và SO2 tất cả lẫn hơi nước, người ta dùng:

A.H2SO4 đặc B.HCl C.CaO D.Mg

4: Chất khi tác dụng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra dung dịch có màu xanh lam là

A.Fe B.Cu(OH)2 C.BaCl2 D.NaOH

5: Khí SO2 được pha trộn từ cặp bội phản ứng

A. H2SO4 đặc, nguội với Cu B.K2SO3 với KOH

C.Na2SO3 với HCl D.Na2SO4 và H2SO4

6: Chất khi công dụng với dung dịch HCl tạo thành một dung dịch gồm màu xoàn nâu là

A.Cu B.ZnO C.Fe2O3 D.Fe

7: Phản ứng giữa H2SO4 cùng với NaOH là phản nghịch ứng

A. Phân huỷ B.hoá hòa hợp C.thế D.trung hoà

8: Phân biệt hai dung dịch HCl và H2SO4 bạn ta dùng:

A. Fe(OH)2 B.Ba(OH)2 C.Zn D.CuO

B.TỰ LUẬN (6đ):

1(2 đ).Hãy viết PTHH thực hiện sự chuyển hóa sau:

K —(1)—-> K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–> K2SO4 —(4)—–> BaSO4

2 (1đ). Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận ra hai chất rắn màu trắng là: Na2O cùng P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .

3 (3 đ).Trung hòa toàn diện 500ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M với hỗn hợp H2SO4 15%. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành thấy tạo thành chất kết tủa màu trắng. Hãy :

a) Viết PTHH xẩy ra .

b) Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 đã dùng .

Xem thêm: Bố Cục Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình, Soạn Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

c) Tính trọng lượng chất kết tủa thu được.

(Cho tía = 137, H = 1, O = 16 , S = 32)

IV. Đáp án đề soát sổ 1 ngày tiết hóa 9 tiết 10

ĐÁP ÁN TIẾT 10 (Hoá 9)- Năm học năm ngoái – 2016

I.Trắc nghiệm : (4đ)- từng câu đúng 0,5 đ

Đề 1Đề 2
Câu 1ACâu 1D
Câu 2DCâu 2A
Câu 3CCâu 3A
Câu 4BCâu 4B
Câu 5DCâu 5C
Câu 6CCâu 6C
Câu 7ACâu 7D
Câu 8BCâu 8B

II.Tự luận