Thi THPT đất nước Thi thpt non sông môn Toán Đề thi minh họa THPT non sông 2018 môn Toán Đề thi minh họa THPT tổ quốc môn toán 2018 Đề thi minh họa THPT non sông năm 2018


Bạn đang xem: Đề minh họa 2018 môn toán pdf

*
pdf

Đề thi thử đại học môn toán trung học phổ thông Trần Phú cùng với thang điểm trăng tròn


*
pdf

Đề thi thử đất nước lần 1 năm 2015 môn Toán trường thpt Yên Lạc, Vĩnh Phúc


*
pdf

Đề thi thử giang sơn lần một năm 2015 môn Toán trường trung học phổ thông Bắc yên ổn Thành, tỉnh nghệ an


*
pdf

Đề thi demo THPT đất nước môn Toán lần hai năm 2015 trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn quang Diêu, Đồng Tháp
Xem thêm: Ngày 18 Tháng 6 Là Cung Gì, Người Sinh 18 Tháng 6 Là Cung Hoàng Đạo Gì

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THAM KHẢO(Đề thi tất cả 06 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềHọ, tên thí sinh: ........................................................................................Số báo danh: .............................................................................................Mã đề thi 001Câu 1. Điểm M trong hình mẫu vẽ bên là điểm biểu diễn số phứcA. Z  2  i.B. Z  1  2i.C. Z  2  i.D. Z  1  2i.x2bằngx  x  3Câu 2. Lim2A.  B. 1.C. 2.3Câu 3. Cho tập hòa hợp M có 10 phần tử. Số tập con tất cả 2 thành phần của M làA. A108 .B. A102 .C. C102 .D. 3.D. 102.Câu 4. Thể tích của khối chóp có độ cao bằng h và mặc tích đáy bởi B là111A. V  Bh.B. V  Bh.C. V  Bh.D. V  Bh.623Câu 5. Mang lại hàm số y  f  x  bao gồm bảng đổi thay thiên như sauHàm số y  f  x  nghịch biến đổi trên khoảng tầm nào sau đây ?A.  2;0  .C.  0; 2  .B.  ; 2  .D.  0;   .Câu 6. Cho hàm số y  f  x  thường xuyên trên đoạn  a; b . Gọi D là hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị của hàmsố y  f  x  , trục hoành và hai đường thẳng x  a, x  b  a  b  . Thể tích của khối tròn xoay tạo ra thànhkhi xoay D quanh trục hoành được tính theo công thứcbA. V    f ( x)dx.2abB. V  2  f ( x)dx.2C. V  b2f2( x)dx.D. V  aab2 f ( x)dx.aCâu 7. đến hàm số y  f  x  gồm bảng thay đổi thiên như sauHàm số đạt cực đại tại điểmA. X  1.B. X  0.C. X  5.D. X  2.Trang 1/6 – Mã đề thi 001 Câu 8. Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?1A. Log  3a   3log a.B. Log a 3  log a.31C. Log a3  3log a.D. Log  3a   log a.32Câu 9. Chúng ta nguyên hàm của hàm số f  x   3x  1 làx3 x  C.C. 6x  C.D. X3  x  C.3Câu 10. Trong không gian Oxyz, đến điểm A  3; 1;1 . Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳngA. X3  C.B. Oyz  là điểmA. M  3;0;0  .B. N  0; 1;1 .C. P  0; 1; 0  .D. Q  0;0;1 .Câu 11. Đường cong vào hình bên là trang bị thị của hàm số nào tiếp sau đây ?A. Y   x 4  2 x 2  2.B. Y  x 4  2 x 2  2.C. Y  x3  3x 2  2.D. Y   x3  3x 2  2.Câu 12. Trong không gian Oxyz, mang đến đường thẳng d :chỉ phương làA. U1   1; 2;1 .B. U2   2;1;0  .x  2 y 1 z . Đường thẳng d tất cả một vectơ121C. U3   2;1;1 .Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình 22 x  2 x 6 làA.  0;6  .B.  ;6  .C.  0;64  .D. U4   1; 2;0  .D.  6;   .Câu 14. Mang lại hình nón có diện tích xung quanh bằng 3 a 2 và nửa đường kính đáy bằng a. Độ dài mặt đường sinhcủa hình nón đã mang lại bằng3a.A. 2 2a.B. 3a.C. 2a.D.2Câu 15. Trong không khí Oxyz, cho tía điểm M  2;0;0  , N  0; 1;0 và phường  0;0; 2  . Mặt phẳng  MNP có phương trình làx y zx y zx y zA.    0.B.    1.C.    1.2 1 22 1 22 1 2Câu 16. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ?x 2  3x  2x2.A. Y B. Y  2 .C. Y  x 2  1.x 1x 1Câu 17. Mang lại hàm số y  f  x  có bảng đổi mới thiên như sauD.x y z   1.2 1 2D. Y x.x 1Số nghiệm của phương trình f  x   2  0 làA. 0.B. 3.C. 1.D. 2.Trang 2/6 – Mã đề thi 001 Câu 18. Giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số f  x   x 4  4 x 2  5 trên đoạn  2;3 bằngA. 50.B. 5.2Câu 19. Tích phândx x3C. 1.D. 122.bằng016255.B. Log .C. Ln .D. .1522533Câu 20. Gọi z1 với z2 là hai nghiệm phức của phương trình 4 z 2  4 z  3  0. Cực hiếm của biểu thứcA.z1  z2 bằngA. 3 2.B. 2 3.C. 3.Câu 21. Mang lại hình lập phương ABCD.A " B " C " D " bao gồm cạnh bằnga (tham khảo mẫu vẽ bên). Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳngBD cùng A " C " bằngA.3a.B. A.C.3a.2D.D.3.2a.Câu 22. Một fan gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4% /tháng. Biết rằng nếu khôngrút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau từng tháng, số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn thuở đầu để tính lãi chotháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban sơ và lãi) sớm nhất với sốtiền nào dưới đây, giả dụ trong khoảng thời hạn này tín đồ đó không rút chi phí ra và lãi suất vay không chuyển đổi ?A. 102.424.000 đồng.B. 102.423.000 đồng.C. 102.016.000 đồng.D. 102.017.000 đồng.Câu 23. Một hộp cất 11 quả cầu bao gồm 5 trái cầu màu xanh da trời và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn thiên nhiên đồngthời 2 quả cầu từ hộp đó. Phần trăm để 2 quả cầu lựa chọn ra cùng color bằng8655.A.B. .C. .D. .11111122Câu 24. Trong không gian Oxyz, mang đến hai điểm A(1; 2;1) và B(2;1;0). Khía cạnh phẳng qua A cùng vuông gócvới AB có phương trình làA. 3x  y  z  6  0.B. 3x  y  z  6  0.C. X  3 y  z  5  0.D. X  3 y  z  6  0.Câu 25. Cho hình chóp tứ giác đầy đủ S. ABCD có tất cả các cạnhbằng a. Call M là trung điểm của SD (tham khảo hình mẫu vẽ bên).Tang của góc giữa con đường thẳng BM với mặt phẳng  ABCD bằng23B...2321C. .D. .33Câu 26. Với n là số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu Cn1  Cn2  55, số hạng không cất x trong triển khai củaA.n2biểu thức  x3  2  bằngx A. 322560.B. 3360.C. 80640.D. 13440.2Câu 27. Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình log 3 x.log 9 x.log 27 x.log81 x  bằng38280..A.B.C. 9.D. 0.99Trang 3/6 – Mã đề thi 001 Câu 28. Mang lại tứ diện OABC bao gồm OA, OB, OC song một vuông gócvới nhau với OA  OB  OC. Gọi M là trung điểm của BC (thamkhảo mẫu vẽ bên). Góc giữa hai tuyến phố thẳng OM và AB bằngA. 90o.B. 30o.C. 60o.D. 45o.x 3 y 3 z  2x  5 y 1 z  2; d2 :121321và phương diện phẳng ( P) : x  2 y  3z  5  0. Đường trực tiếp vuông góc với ( P), giảm d1 và d 2 tất cả phương trình làCâu 29. Trong không gian Oxyz, cho hai tuyến đường thẳng d1 :x  2 y  3 z 1.123x 1 y 1 z .D.321x 1 y 1 z .123x 3 y 3 z  2.C.123A.B.Câu 30. Gồm bao nhiêu giá trị nguyên âm của thông số m nhằm hàm số y  x3  mx khoảng  0;   ?A. 5.B. 3.C. 0.1đồng đổi thay trên5 x5D. 4.Câu 31. đến ( H ) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y  3x ,2cung tròn có phương trình y  4  x2 (với 0  x  2 ) cùng trụchoành (phần đánh đậm vào hình vẽ). Diện tích s của ( H ) bằngA.4  3.12B.4  3.6C.4  2 3  3.6D.5 3  2.32Câu 32. Biết  x  11dx a  b  c với a, b, c là các số nguyên dương. Tính phường  a  b  c.x  x x 1A. P.  24.B. Phường  12.C. P.  18.D. P  46.Câu 33. Cho tứ diện phần đa ABCD tất cả cạnh bằng 4. Tính diện tích s xung xung quanh S xq của hình trụ gồm mộtđường tròn lòng là mặt đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD.16 216 3B. S xq  8 2 .C. S xq D. S xq  8 3 ...33Câu 34. Bao gồm bao nhiêu quý hiếm nguyên dương của thông số m nhằm phương trình 16 x  2.12 x   m  2  9 x  0A. S xq có nghiệm dương ?A. 1.B. 2.C. 4.D. 3.Câu 35. Tất cả bao nhiêu quý hiếm nguyên của thông số m để phương trình 3 m  3 3 m  3sin x  sin x cónghiệm thực ?A. 5.B. 7.C. 3.D. 2.Câu 36. Call S là tập hợp toàn bộ các quý hiếm của thông số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm sốy  x3  3x  m trên đoạn  0; 2 bằng 3. Số bộ phận của S làA. 1.B. 2.C. 0.D. 6.Trang 4/6 – Mã đề thi 001 21 , f  0   1 và f 1  2. Giá   thỏa mãn nhu cầu f   x  2x 12Câu 37. Mang đến hàm số f  x  khẳng định trêntrị của biểu thức f  1  f  3 bằngA. 4  ln15.B. 2  ln15.Câu 38. đến số phức z  a  bi  a, b C. 3  ln15.D. Ln15.thỏa mãn z  2  i  z 1  i   0 và z  1. Tính p.  a  b.A. P.  1.B. P.  5.C. Phường  3.Câu 39. Cho hàm số y  f ( x). Hàm số y  f   x  tất cả đồ thị nhưD. Phường  7.hình bên. Hàm số y  f  2  x  đồng vươn lên là trên khoảngA. 1;3 .B.  2;   .C.  2;1 .D.  ; 2  .x  2có thứ thị  C  với điểm A  a;1 . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thựcx 1của a để có đúng một tiếp tuyến đường của  C  trải qua A. Tổng giá trị toàn bộ các thành phần của S bằngCâu 40. Cho hàm số y 153B. .C. .D. .222Câu 41. Trong không gian Oxyz, mang đến điểm M (1;1; 2). Hỏi có bao nhiêu phương diện phẳng ( P) trải qua M và cắtcác trục xOx, yOy, zOz theo lần lượt tại các điểm A, B, C làm thế nào cho OA  OB  OC  0 ?A. 1.A. 3.B. 1.C. 4.D. 8.Câu 42. Mang đến dãy số  un  vừa lòng log u1  2  log u1  2log u10  2log u10 cùng un1  2un với đa số n  1.Giá trị nhỏ dại nhất của n nhằm un  5100 bằngA. 247.B. 248.C. 229.D. 290.Câu 43. Tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên của thông số m nhằm hàm số y  3x 4  4 x3  12 x 2  m có 7 điểm cựctrị ?A. 3.B. 5.C. 6.D. 4. 8 4 8Câu 44. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A  2; 2;1 , B   ; ;  . Đường thẳng đi qua tâm đường 3 3 3tròn nội tiếp của tam giác OAB với vuông góc với phương diện phẳng  OAB  gồm phương trình làx 1 y  8 z  4x 1 y  3 z 1..B.1122221252115xyzxyz39396.9.C.D.122122Câu 45. Mang lại hai hình vuông vắn ABCD với ABEF bao gồm cạnh bằng 1, theo thứ tự nằm trên nhì mặt phẳng vuônggóc với nhau. điện thoại tư vấn S là vấn đề đối xứng cùng với B qua con đường thẳng DE. Thể tích của khối đa diệnABCDSEF bằng11752A. .B. .C. .D. .12663A.Câu 46. Xét các số phức z  a  bi  a, b thỏa mãnz  4  3i  5. Tính p  a  b khiz  1  3i  z  1  i đạt giá trị to nhất.A. P.  10.B. Phường  4.C. Phường  6.D. Phường  8.Trang 5/6 – Mã đề thi 001 Câu 47. Mang đến hình lăng trụ tam giác đều ABC. A " B " C " bao gồm AB  2 3và AA "  2. Hotline M , N , p. Lần lượt là trung điểm của những cạnhA " B ", A " C " và BC (tham khảo mẫu vẽ bên). Côsin của góc chế tạo ra bởihai phương diện phẳng  AB " C " cùng  MNP  bằngA.6 13.65B.C.17 13.65D.13.6518 13.65Câu 48. Trong không khí Oxyz, cho ba điểm A 1; 2;1 , B  3; 1;1 cùng C  1; 1;1 . Call  S1  là mặtcầu gồm tâm A, bán kính bằng 2;  S2  cùng  S3  là nhị mặt cầu bao gồm tâm lần lượt là B, C và nửa đường kính đềubằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc đối với tất cả ba mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  ?A. 5.B. 7.C. 6.D. 8.Câu 49. Xếp đột nhiên 10 học viên gồm 2 học viên lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B với 5 học sinh lớp 12Cthành một mặt hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không tồn tại 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhaubằng111 .1 .1 ..A.B.C.D.630126105421Câu 50. đến hàm số f ( x) bao gồm đạo hàm liên tiếp trên đoạn  0;1 vừa lòng f (1)  0,  < f ( x)>2 dx  7 và01x0A.21f ( x)dx  . Tích phân37.51 f ( x)dx bằng0B. 1.C.7.4D. 4.------------------------ HẾT ------------------------Trang 6/6 – Mã đề thi 001