Tài liệu gồm 186 trang, được biên soạn bởi giáo viên Lê quang đãng Xe, tuyển chọn tập 50 dạng toán ôn thi tốt nghiệp thpt năm 2022 môn Toán, tương ứng với 50 câu trắc nghiệm vào đề minh họa xuất sắc nghiệp thpt 2022 môn Toán.

Bạn đang xem: Đề ôn thi thpt quốc gia môn toán

1 Số phức 1.A kiến thức cần ghi nhớ 1.B bài xích tập mẫu 1.C bài xích tập giống như và trở nên tân tiến 2.D Bảng đáp án 4.2 các yếu tố cơ bạn dạng về mặt ước 5.A kỹ năng và kiến thức cần nhớ 5.B bài xích tập chủng loại 5.C bài bác tập tương tự như và cách tân và phát triển 6.D Bảng lời giải 7.3 kiếm tìm điểm thuộc thiết bị thị, con đường thẳng 8.A kiến thức cần lưu giữ 8.B bài tập mẫu 8.C bài tập tương tự như và cải tiến và phát triển 8.D Bảng câu trả lời 10.4 Khối nón – trụ – ước 11.A kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ 11.B bài bác tập chủng loại 11.C bài xích tập tựa như và cải tiến và phát triển 12.D Bảng đáp án 14.5 Nguyên hàm cơ phiên bản 15.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 15.B bài tập mẫu mã 15.C bài tập giống như và cải tiến và phát triển 15.D Bảng đáp án 18.6 rất trị của hàm số 19.A kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ 19.B bài xích tập chủng loại 20.C bài xích tập giống như và phát triển 20.D Bảng giải đáp 25.7 Bất phương trình mũ cùng bất phương trình lôgarit 26.A tóm tắt kim chỉ nan 26.B bài bác tập mẫu 26.C bài bác tập tương tự và cải cách và phát triển 26.D Bảng câu trả lời 30.8 Thể tích của khối chóp cơ bản 31.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 31.B bài tập mẫu mã 31.C bài tập giống như và cải cách và phát triển 31.D Bảng đáp án 34.9 Tập xác định hàm số lũy thừa, hàm số lôgarit 35.A kỹ năng cần lưu giữ 35.B bài xích tập chủng loại 35.C bài tập tương tự và cách tân và phát triển 35.D Bảng giải đáp 36.10 Phương trình lôgarit 37.A kiến thức cần ghi nhớ 37.B bài tập mẫu mã 37.C bài tập giống như và cách tân và phát triển 37.D Bảng đáp án 38.11 Tích Phân sử dụng đặc điểm cơ bạn dạng 39.A kỹ năng cần lưu giữ 39.B bài bác tập chủng loại 39.C bài tập tương tự và cách tân và phát triển 39.D Bảng lời giải 43.12 Phép toán bên trên số phức 44.A kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ 44.B bài tập mẫu mã 44.C bài bác tập giống như và trở nên tân tiến 44.D Bảng câu trả lời 46.13 xác minh các nguyên tố cơ bản của khía cạnh phẳng 47.A kỹ năng cần lưu giữ 47.B bài xích tập mẫu mã 47.C bài bác tập tương tự như và cải cách và phát triển 47.D Bảng câu trả lời 49.14 Véc-tơ trong không gian 50.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 50.B bài xích tập mẫu 51.C bài tập tương tự và cải tiến và phát triển 51.D Bảng câu trả lời 53.15 Điểm màn trình diễn số phức 54.A kiến thức cần ghi nhớ 54.B bài bác tập mẫu 54.C bài tập tựa như và phát triển 55.D Bảng câu trả lời 57.16 Tiệm cận 58.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 58.B bài xích tập chủng loại 58.C bài xích tập tựa như và trở nên tân tiến 58.D Bảng giải đáp 62.17 Tính quý hiếm lôgarit 63.A kiến thức cần nhớ 63.B bài tập mẫu 63.C bài bác tập tương tự và trở nên tân tiến 63.D Bảng câu trả lời 67.18 nhận dạng đồ gia dụng thị 68.A kỹ năng cần ghi nhớ 68.B bài xích tập mẫu 70.C bài xích tập tương tự và trở nên tân tiến 70.D Bảng giải đáp 79.19 Phương trình con đường thẳng 80.A kỹ năng cần ghi nhớ 80.B bài xích tập mẫu mã 82.C bài tập tương tự và trở nên tân tiến 82.20 Hóa vị – chỉnh hòa hợp – tổng hợp 85.A kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ 85.B bài xích tập mẫu mã 85.C bài tập tương tự và cách tân và phát triển 85.D Bảng câu trả lời 86.21 Thể tích 87.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 87.B bài bác tập mẫu 88.C bài xích tập tựa như và mở rộng 88.D Bảng lời giải 89.22 Đạo hàm của hàm số mũ, logarit 90.A kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ 90.B bài bác tập chủng loại 90.C bài bác tập tương tự và cải tiến và phát triển 90.D Bảng giải đáp 91.23 Xét tính đối chọi điệu của hàm số 92.A kỹ năng cần nhớ 92.B bài tập mẫu 92.C bài xích tập tựa như và phát triển 92.D Bảng đáp án 96.24 những yếu tố cơ bản mặt tròn xoay 97.A kỹ năng và kiến thức cần lưu giữ 97.B bài bác tập mẫu 97.C bài tập tương tự như và cách tân và phát triển 98.D Bảng đáp án 99.25 Tích Phân sử dụng tính chất cơ bạn dạng 100.A kỹ năng và kiến thức cần lưu giữ 100.B bài tập chủng loại 100.C bài tập giống như và cách tân và phát triển 100.D Bảng đáp án 101.26 cung cấp số cộng, cấp cho số nhân 102.A kỹ năng cần ghi nhớ 102.B bài xích tập chủng loại 102.C bài tập tương tự như và trở nên tân tiến 102.D Bảng đáp án 105.27 Nguyên hàm 106.A kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ 106.B bài xích tập mẫu 106.C bài bác tập giống như và cải tiến và phát triển 106.D Bảng đáp án 107.28 rất trị của hàm số phụ thuộc BBT, Đồ thị 108.A kiến thức cần lưu giữ 108.B bài bác tập chủng loại 108.C bài xích tập tương tự và cải tiến và phát triển 109.D Bảng lời giải 110.29 kiếm tìm GTLN & GTNN của hàm số 111.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 111.B bài xích tập tương tự như và cải cách và phát triển 112.C Bảng giải đáp 117.30 Xét tính đối chọi điệu của hàm số 118.A kiến thức cần ghi nhớ 118.B bài bác tập chủng loại 118.C bài tập tương tự như và cách tân và phát triển 118.D Bảng giải đáp 120.31 Tính cực hiếm lôgarit 121.A kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ 121.B bài tập chủng loại 121.C bài bác tập tựa như và cách tân và phát triển 121.D Bảng đáp án 124.32 Tích phân hàm ẩn 125.A bắt tắt lý thuyết 125.B kỹ năng cần lưu giữ 125.C bài xích tập mẫu 125.D bài bác tập giống như và cách tân và phát triển 125.E Bảng đáp án 128.34 Viết phương trình mặt phẳng tương quan đến đường thẳng 129.A kiến thức cần ghi nhớ 129.B bài bác tập mẫu 129.C bài xích tập tựa như và phát triển 130.D Bảng giải đáp 134.35 Số phức 135.A kỹ năng cần lưu giữ 135.B bài tập mẫu mã 135.C bài tập giống như và cách tân và phát triển 136.D Bảng đáp án 138.36 khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng 139.A kiến thức và kỹ năng cần nhớ 139.B bài tập mẫu mã 139.C bài tập giống như và cải tiến và phát triển 140.D Bảng lời giải 144.37 xác suất 145.A kỹ năng cần lưu giữ 145.B bài bác tập chủng loại 146.C bài tập giống như và cải tiến và phát triển 147.D Bảng câu trả lời 148.38 Phương trình đường thẳng 149.A kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ 149.B bài tập mẫu 151.C bài tập giống như và cách tân và phát triển 151.39 Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgarit 156.A tóm tắt kim chỉ nan 156.B bài bác tập chủng loại 156.C bài tập tương tự như và cải cách và phát triển 157.D Bảng giải đáp 160.40 Tính solo điệu của hàm số liên kết 161.A kỹ năng và kiến thức cần nhớ 161.B bài tập mẫu mã 163.C bài tập tương tự và cải tiến và phát triển 163.D Bảng câu trả lời 174.41 rất trị số phức 175.

Xem thêm: Nitơ Và Khí Nitơ Và Khí Hidro Tác Dụng Với Nhau Tạo Khí Amoniac(Nh3)

A kỹ năng cần ghi nhớ 175.B bài xích tập mẫu 176.C bài xích tập tương tự như và cách tân và phát triển 177.D Bảng lời giải 180.