Đề thi toán quốc tế AMC (Australia Mathematic Contest)Đề thiThời gianLượt làmBạn làmĐiểm cao nhất
AMC Upper Primary (Lớp 5,6) năm 2017 60 phút264460N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm năm 2016 60 phút107110N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm năm ngoái 60 phút68320N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2014 60 phút59090N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm trước đó 60 phút52470N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2012 60 phút54310N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2011 60 phút54220N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2010 60 phút70230N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2009 60 phút25580N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) năm 2008 60 phút23820N/A
AMC Upper Primary (Lớp 5, 6) trong năm 2007 60 phút38620N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2017 60 phút62230N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2016 60 phút53080N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2015 60 phút47130N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm năm trước 60 phút31750N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm trước đó 60 phút34350N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2012 60 phút28280N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2011 60 phút25410N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2010 60 phút24670N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2009 60 phút25360N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2008 60 phút23130N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) trong năm 2007 60 phút22700N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2006 60 phút31840N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2005 60 phút37720N/A
AMC Middle Primary (Lớp 3,4) năm 2004 60 phút63850N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm năm trước 120 phút38220N/A
AMC Junior Division (Lớp 7, 8) năm 2013 120 phút30890N/A