Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2020 – 2021 bao gồm 3 đề kiểm tra tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề soát sổ cuối kì 2 môn Toán.

Bạn đang xem: Đề thi cuối năm môn toán lớp 11

Qua đó giúp những em học sinh lớp 11 gồm thêm nhiều tư liệu tham khảo, ôn luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án cực kỳ thuận tiện. Đề thi bao hàm các việc thường gặp gỡ với mức độ từ cơ bạn dạng tới nâng cao trong đề thi học tập kì 2 lớp 11. Kề bên đề thi môn Toán, các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Ngữ văn lớp 11.


Mục tiêu nội dung thi học tập kì 2 môn Toán lớp 11

1. Về con kiến thức

Bạn vẫn xem: bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 – 2021


– Kiểm tra các kiến thức đại số và giải tích, hình học học kỳ 2 lớp 11.

– Gồm kỹ năng thuộc các chương:

Chương Giới hạn, Đao hàm, Véc tơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

2. Về kỹ năng

– Biết tính giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, xét tính liên tục của hàm số,

– Biết tính đạo hàm cấp 1,2.., viết phương trình tiếp đường của thiết bị thị hàm số,

– Biết minh chứng các tình dục vuông góc (hai con đường thẳng vuông góc, con đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, nhị mặt hẳng vuông góc), khẳng định được thiết diện nhờ quan hệ vuông góc, xác định góc thân 2 đường thẳng, góc giữa mặt đường thẳng với mặt phẳng, góc thân 2 phương diện phẳng.

– Biết tính khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng, đường thẳng và mặt phẳng song song, nhị mặt phẳng song song, hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau.

– các bài toán không giống có tương quan đến quan hệ tình dục vuông góc trong ko gian.

3. Về thái độ

– rèn luyện cho học viên tính cẩn thận, chính xác, tráng lệ và trang nghiêm trong khi làm bài.

– phạt triển năng lực sáng chế tác khi giải toán.

4. Cách tân và phát triển năng lực

– năng lực phát biểu với tái hiện định nghĩa, kí hiệu, những phép toán và các khái niệm.

– năng lượng tính nhanh, cẩn thận và thực hiện kí hiệu.

– Năng lực dịch chuyển kí hiệu.

– năng lực phân tích việc và khẳng định các phép toán có thể áp dụng.

5. Bề ngoài kiểm tra

Kết phù hợp giữa từ luận với trắc nghiệm:

– 70% trắc nghiệm

– 30% dành cho tự luận.

-Số điểm từ luận: 3 điểm, thời hạn kiểm tra 40 phút.

– Số điểm trắc nghiệm: 7 điểm, thời hạn kiểm tra trắc nghiệm 50 phút gồm 25 câu.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

Mức độNội dung chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng caoSố câuTổng điểmTỉ lệ%

1. Giới hạn dãy số

Nhận biết được những kiến thức về số lượng giới hạn dãy số

Biết vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải toán.

Năng lực tính toán.

Câu

Số điểm

Tỷ lệ %

Câu 14 TN

0,35 đ

5%

Câu 7 TN

0,35 đ

5%

Câu 9 TN

0,35 đ

5%

3 câu TN

1,05 đ

15%

2. Giới hạn hàm số

Nhận biết được các kiến thức về giới hạn hàm số

Biết áp dụng Giới hạn hàm số vào giải toán.

Vận dụng được các kiến thức về giới hạn hàm số nhằm giải toán Năng lực tính toán,

Vận dụng tổng hợp những kiến thức số lượng giới hạn hàm số để giải .

Năng lực sáng tạo

Câu

Số điểm

Tỷ lệ %

Câu 1 TN

0,35 đ

5%

Câu 2 TN

0,35 đ

5%

Câu 1a TL

Câu 1b TL

2 câu TN +2TL

0,7 đ + 1,0đ

10%+33,2%

3. Hàm số liên tục

Biết áp dụng vào giải toán.

Vận dụng được các kiến thức về nhằm giải toán

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 13 TN

0,35 đ

5%

1 câu TN

0,35 đ

5%

4.Quy tắc tính đạo hàm .

Nhận biết được kỹ năng và kiến thức về nhằm giải toán

Biết áp dụng vào giải toán.

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 11 TN

0,35 đ

5%

Câu 16 TN

0,35 đ

5%

2 câu TN

0,7 đ

10%

5. Ứng dụng đạo hàm

Vận dụng kỹ năng và kiến thức về Ứng dụng đạo hàm Năng lực tính

Vận dụng tổng hợp kiến thức

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 12 TN

0,35 đ

5%

Câu 15 TN

0,35 đ

5%

câu 2 TL

2 câu TN +1TL

0,7 đ + 0,5đ

10%+16,6%

6. Đạo hàm của các

hàm con số giác

Nhận biết được những kiến thức về Đạo hàm của các hàm con số giác để giải toán

Biết vận dụng Đạo hàm của những hàm con số giác

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 17 TN

0,35 đ

5%

Câu 18 TN

0,35 đ

5%

2 câu TN

0,7 đ

10%

8. Véc tơ trong không gian

Nhận biết được những kiến thức về Véc tơ trong ko gian. để giải toán

Biết áp dụng Véc tơ trong ko gian.vào giải toán.

Năng lực tính toán.

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 22 TN:

0,35 đ

5%

Câu 10 TN

0,35 đ

5%

2 câu TN:

0,7 đ

10%

9. hai đt vuông góc

Nhận biết được các kiến thức về nhị đt vuông góc nhằm giải toán

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 20 TN:

0,35 đ

5%

Câu 3 TN:

0,35 đ

5%

2 câu TN:

0,7 đ

10%

10. Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng.

Nhận biết được những kiến thức về Đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳng

Biết áp dụng Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Vận dụng kỹ năng và kiến thức về Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng Năng lực tính toán,

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 3 TN: 0,35 đ

5%

Câu 8 TL

0,35 đ

5%

Câu 3b TL

0,5 đ 16,6%

2 câu TN +1TL

0,7 đ + 0,5đ

10%+16,6%

11. hai mp vuông góc.

Nhận biết được những kiến thức về nhì mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng nhằm giải toán

Biết vận dụng các kiến thức về hai mp vuông góc vào giải toán.

Năng lực tính toán.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng về nhì mp vuông góc để giải .

Năng lực giảiđề.toán sáng tạo

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 4 TN:

0,35 đ

5%

Câu 6 TN

0,35 đ

5%

Câu 3a TL

0,5 đ 16,6%

2 câu TN +1TL

0,7 đ + 0,5đ

10%+16,6%

12.Khoảng cách

Biết vận dụng khoảng cách vào giải toán.

Năng lực tính toán.

Vận dụng những kiến thức về Khoảng phương pháp để giải toán

Vận dụng tổng hợp các kiến thứcvề Khoảng cách để giải .

Năng lực giải quyết vấn đề.

Câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Câu 3c TL

0,5 đ 16,6%

1 câu TL

0,5 đ 16,6%

Số câu

Tổng

Tỷ lệ

8 câu TN

2,8đ

40%

9 câu TN

3,15đ

45%

3TN+3TL

1,05 đ+1,5đ

15%+49,8%

2 TL

1,0đ

33,2%

20 TN+6 TL

10,0 điểm

100%

Đề kiểm soát học kì 2 môn Toán lớp 11

Câu 1: số lượng giới hạn của hàm số dưới đây bằng bao nhiêu:

*

A.

*

B. 2

C. 0

*

Câu 2: giới hạn của hàng số sau đây bằng bao nhiêu:

*

A. 0

B. 1

C. -1

D.

*

Câu 3: mang lại hàm số:

*
 đề f(x) tiếp tục tại điêm x = 4 thì m bằng?

A.1

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 4: mang đến hàm số

*
. Lúc đó
*
 là:

A. 2

B. -2

C. 5

D. -6

Câu 5: Tiếp tuyến với thứ thị hàm số

*
trên điểm có hoành độ
*
có hệ số góc là:

A. -1

B. -2

C. 2

D. 1

Câu 6: Một vật dụng rơi tự do theo pt

*
, với
*
. Gia tốc tức thời của thiết bị tai
*
là:

a. 122,5 (m/s)

B. 29,5(m/s)

C. 10 (m/s)

D. 49 (m/s)

Câu 7: cho hàm số

*
. Công dụng nào đúng?

*

*

*

*

Câu 8: cho hàm số

*
. Goi
*
là nhì nghiệm của pt
*
có giá trị bằng:

A. 5

B. 8

C. -5

D. -8

Câu 9: mang đến

*
Tập nghiệm của bất phương trình
*
 là:

A. Ø

B.

*

C. <-2 ; 2>

D. R

Câu 10: đến hàm số

*
. Nghiệm của bất phương trình
*
0" /> là:

A.

*

B. (0 ; 2)

C.

*

D.

*

Câu 11: Chọn xác định đúng trong các xác minh sau?

A. Hai đường thẳng thuộc vuông góc với mặt đường thẳng thứ cha thì tuy nhiên song với nhau.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một con đường thẳng thì vuông góc cùng với nhau.

C. Một đt vuông góc với một trong những hai đường thẳng tuy vậy song thì vuông góc với đường thẳng kia.

D. Một đt vuông góc với 1 trong các hai đường thẳng vuông góc với nhau thì tuy nhiên song với con đường còn lại.

Xem thêm: Theo Em Quý Tộc Mới Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Cách Mạng Tư Sản Anh

Câu 12: mang lại hình chóp SABCD bao gồm ABCD là hình thoi trọng tâm O với SA = SC, SB = SD, mệnh đề nào không đúng ?

A.

*

B.

*

D.

*

Câu 13: cho hình chóp SABC bao gồm đáy A B C là tam giác cân nặng tai A, canh mặt SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Xác định nào dưới đây đúng ?