Sau lúc thi môn Văn vào buổi sáng, chiều nay các thí sinh khối D sẽ thi môn Toán. slovenija-expo2000.com update Đề thi Đại học tập MÔN TOÁN khối D 2012 cùng đáp...

Bạn đang xem: Đề thi đại học khối d môn toán 2012


*

Sau khi thi môn Văn vào buổi sáng, chiều nay các thí sinh khối D vẫn thi môn Toán. slovenija-expo2000.com cập nhật Đề thi Đại học MÔN TOÁN khối D 2012 với đáp án chi tiết ở đây: Download

1. ĐÁP ÁN Đề thi Đại học MÔN TOÁN khối D năm 2012 chính thức của Bộ:

2. Đề thi Đại học tập MÔN TOÁN khối D năm 2012 chính thức của Bộ:

TẢI cả 2 file trên: tải về TOAN D 2012

Hướng dẫn giải với đáp số (ngay sau buổi thi)
Câu 1b. (Tìm m)Hướng dẫn: Điều kiện để sở hữu hai rất trị là $Delta >0 Leftrightarrow |m|>frac12$.Dùng định lí Viet để cụ vào biểu thức vào đề ta được phương trình bậc nhị $-3m^2+2m=0$. Giải ra $m=0$ (loại) cùng $m=frac23$.Đáp số: $m=frac23$.Câu 2. (Lượng giác) Hướng dẫn: $cos3x+sin3x-sin x+cos x=sqrt2cos2x$$Leftrightarrow 2cos2xsin x+2cos2xcos x=sqrt2cos2x$$Leftrightarrow 2cos2x(sin x+cos x-fracsqrt22)=0$$Leftrightarrow cos2x =0; sin(x+fracpi4)=frac12.$Các bọn họ nghiệm:$eginarraylx = fracpi 4 + kfracpi2\x = -fracpi12 + k2pi\x = frac7pi12 + k2pi,k in mathbbZ.endarray$(Họ đầu tiên có thể viết: $x = pm fracpi 4 + kpi$).Câu 3. (Hệ phương trình)Hướng dẫn: Hệ tương đương $egincases xy+x-2=0\ (x^2-y)(2x-y+1)=0endcases$Các nghiệm:$(x=1,y=1),(x=frac-1-sqrt52,y=-sqrt5), (x=frac-1+sqrt52,y=sqrt5)$Câu 4. (Tích phân)Hướng dẫn: Tích phân từng phầnĐáp số: $frac14+fracpi^232$.Câu 5. (Khoảng cách)Đáp số: $h = dfracasqrt 6 $Câu 6. (Giá trị nhỏ tuổi nhất)Đáp số: $A_min= dfrac17 - 5sqrt 5 4$Câu 7a.Đáp số: $A(-3; 1), B(1; -3), C(3; -1), D(-1; 3)$.Câu 8a.Phương trình mặt cầu $(S) : (x – 2)^2 + (y – 1)^2 + (z – 3)^2 = 25$.Câu 9a.Đáp số: $left| w ight| = sqrt 16 + 9 = 5$.---Câu 7b.Có hai đường tròn: $(x + 1)2 + (y – 1)2 = 2$ cùng $(x + 3)2 + (y + 3)2 = 10$.Câu 8b.

Xem thêm: Lẩn Khuất Một Tên Người Tập 23, Lẩn Khuất Một Tên Người

Có nhì điểm thỏa yêu thương cầu: $M (1; -1; 0)$ giỏi $M(frac73; - frac53;frac23)$.Câu 9b.Đáp số: $z = -1 – 2i$, $z = -2 – i$.* Trên đây là đáp số cùng sơ lược giải. Đáp án chủ yếu thức của bộ đã bao gồm ở đầu trang.HOT! mua đề thi đáp án cả 3 môn trong một file: DOWNLOADXem: Đáp Án Môn TIẾNG ANH Khối D 2012 các MÃ ĐỀ / Đáp án môn Văn khối D năm 2012