Tài liệu liên quan

cài Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn giờ Việt tất cả đáp án
mua Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Việt tất cả đáp án 8 78 0
cài Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 4 - Đề chất vấn học kì 1 lớp 2 môn tiếng Việt có đáp án
cài Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 4 - Đề đánh giá học kì 1 lớp 2 môn tiếng Việt có đáp án 5 25 0
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án
cài đặt Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán tất cả đáp án 4 33 0
cài Đề thi học kì 2 lớp 4 môn công nghệ năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn khoa học
download Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn kỹ thuật 4 30 0
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học bao gồm đáp án
mua Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học tập năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học có đáp án 5 197 1
sở hữu Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán gồm đáp án
download Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án 4 31 0
tải Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn lịch sử hào hùng - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học tập kì 2 tất cả đáp án
mua Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án 6 71 0
Tải cỗ đề thi học tập kì 2 lớp hai năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 2 học tập kỳ 2 tất cả đáp án 14 8 0
cài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi giờ Việt lớp 2 học tập kỳ 2 gồm đáp án cùng ma trận
tải Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi tiếng Việt lớp 2 học tập kỳ 2 tất cả đáp án và ma trận 18 66 0
cài đặt Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, tiếng Việt gồm đáp án và ma trận
cài đặt Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, tiếng Việt có đáp án cùng ma trận 16 168 2
Tải cỗ đề thi học kì 1 lớp 4 môn khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề khám nghiệm học kì 1 môn khoa học lớp 4 bao gồm đáp án
Tải bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề đánh giá học kì 1 môn công nghệ lớp 4 tất cả đáp án 12 35 2
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi giờ việt lớp 5 cuối học kì hai năm 2020
mua Đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi giờ việt lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2020 8 79 1
cài Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề bình chọn học kì 1 giờ Việt lớp 1 bao gồm đáp án với ma trận
thiết lập Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề kiểm tra học kì 1 giờ Việt lớp 1 tất cả đáp án và ma trận 6 50 0
download Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án cùng ma trận
download Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án với ma trận 6 38 0
cài Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 trường Tiểu học Kim Đồng - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án
mua Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 trường Tiểu học tập Kim Đồng - Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án 8 34 0
mua Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3 - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án
sở hữu Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 3 - Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án 5 35 0
cài đặt Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án
download Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án 5 33 0
tải Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán có ma trận đề thi
cài Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán gồm ma trận đề thi 4 39 0
mua Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề Toán lớp 3 học tập kì 2 gồm đáp án với ma trận
cài đặt Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề Toán lớp 3 học tập kì 2 gồm đáp án và ma trận 6 94 0
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 bao gồm đáp án và ma trận
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 1 tất cả đáp án và ma trận 6 26 0
Cây hoa đào có thể trồng chậu trang trí ngày đầu năm hoặc trồng làm cây cảnh trong vườn tốt công viên?. + Cột bên phải: Chèn hình ảnh cây đào.A (1)MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP HKII Mạc h kiến thức, năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức2 Mức3 Mức4 Tổng điểm xác suất % TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH Tổng TL 1 soạn thảo văn phiên bản Số câu 5 Số điểm 1,0 2,0 3,0 30% 2 kiến thiết trình chiếu Số câu 5 Số điểm 1,0 3,0 4,0 40% 3 nhân loại logo Số câu 1 5 Số điểm 0,75 0,25 2,0 3,0 30% Tổng Số câu 11 0 1 1 1 0 1 15 Số điểm 2,75 - 0,75 2,0 2,0 - 3,0 10 Tỷ lệ % 27,5% 0% 2,5% 20% 0% 20% 0% 30% 100% Số câu Điểm Tỷ lệ Lí thuyết (15") 12 3 30% Tự luận (15") 2 4 40% Thực hành (2)Trường tiểu học……….

Bạn đang xem: Đề thi tin học lớp 4 kì 2

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II chúng ta tên: Năm học: 2019 – 2020 Lớp: Môn: Tin học thời gian làm 45 phút Điểm nhấn xét gia sư A LÝ THUYẾT VÀ TỰ LUẬN ( 7,0 điểm) 30 phút Phần I: triết lý (3,0 điểm). Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng. Câu 1: hình tượng phần mềm Word là: A B C D Câu Nút lệnh dùng để làm chèn bảng văn (0,5 điểm) A B C D Câu Để chèn đặc trưng vào văn bản, từ bỏ thẻ Insert, em nháy chuột vào nút lệnh nào? A - B- C- D- Câu Để cắt phần văn em chọn nút lệnh nào? A Cut B Copy C Paste D Save Câu Để chế tạo trang trình chiếu em lựa chọn nút lệnh nào? A B C D Câu trong PowerPoint để sinh sản hiệu ứng chuyển động cho văn bản, em chọn nút lệnh nào? A Slide show B kiến thiết C Animations D nhận xét Câu tổng hợp phím bật/tắt cơ chế in đậm trong PowerPoint? A Ctrl + N B Ctrl + I C Ctrl + B D Ctrl + M (3) A F7 B F C F5 D F4 Câu 9: Trong phần mềm Logo, mong rùa lùi 100 bước em dùng lệnh nào? A RT 100 B LT 100 C FD 100 D BK 100 Câu 10 Lệnh Repeat 4 biệu tượng công ty vẽ hình gì? A B C D Câu 11 : Trong phần mềm Logo, nhằm thực phép tính (10 + 5) : + x 3, em gõ lệnh: A Print (10 + 5) : + x B Label (10 + 5) : + x C Label 10 + / + * D Print (10 + 5) / + * Câu 12 mang sử Rùa vị trí khởi hành Theo em lệnh viết dòng chữ đây: . A FD 100 LABEL B RT 30 LABEL C LT 100 LABEL D RT 90 LABEL II tự luận(4,0 điểm) Câu 1: Nêu bước thực chép dán phần văn bản? (2,0 điểm) Câu 2: Hãy viết lệnh nhằm rùa vẽ hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm 100 bước, chiều rộng lớn 50 bước ứng dụng Logo? (2,0 điểm) (4) B: THỰC HÀNH (3,0 điểm) 15 phút. Mở ứng dụng Powerpoint, thực yêu cầu sau: (3 điểm)Lưu ý: Ở trang em buộc phải chọn cảm giác màu cho phù hợp lưu lại vào ổ đĩa D: với thương hiệu tệp TÊN EM – LỚP * Trang 1: Chọn bố cục tổng quan - Tiêu đề: CÁC LOÀI HOA ĐẸP - Tác giả: tên em – lớp * Trang 2: Chọn bố cục - Tiêu đề: HOA ĐÀO - Nội dung: + Cột mặt trái: Cây đào phong cảnh trọng, tượng trưng mang lại mùa xuân miền bắc Cây hoa đào trồng chậu tô điểm ngày tết trồng làm khu vườn hay cơng viên + Cột bên phải: Chèn hình hình ảnh đào. (5)ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN: I Trắc nghiệm(3,0 điểm) mỗi câu trả lời 0,25 điểm. Câu lựa chọn B C A A D C C C Câu 10 11 12 chọn D B D B II tự Luận (4,0 điểm). Câu Nội dung Điểm 1 Các cách thực để chép dán phần văn là: 1 chọn phần văn mong muốn chép 2 trong thẻ home chọn công cụ coppy (Copy) Đặt trỏ soạn thảo nơi phải chép 4 Nháy chọn chính sách Dán (Paste) để dán nội dung 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 2 *Các lệnh nhằm rùa vẽ hình chữ nhật với chiều dài 100 bước, chiều rộng 50 bước ứng dụng Logo là: FD 100 50 RT 90 FD 50 RT 90 FD 100 100 RT 90 FD 50 RT90 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm B: THỰC HÀNH (3,0 điểm) Trình bày, định dạng, chọn màu cảm giác trình chiếu yêu cầu: điểm không đúng lỗi trừ 0,5 điểm

*

u.

2. Nút lệnh dùng để làm chèn bảng trong văn bản là (0,5 điểm) Xem tại trang 2 của tài liệu.
*

t.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Aspire Là Gì ? Nghĩa Của Từ Aspire Trong Tiếng Việt

mặt phải: Chèn hình ảnh cây đào Xem trên trang 4 của tài liệu.
*

c.

lệnh để rùa vẽ hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm 100 bước, chiều rộng 50 cách trong phần mềm Logo là: Xem tại trang 5 của tài liệu.

Tài liệu liên quan

tải Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Việt có đáp án
cài Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn giờ Việt gồm đáp án 8 78 0
mua Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 4 - Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 2 môn giờ Việt gồm đáp án
mua Đề thi học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 4 - Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt bao gồm đáp án 5 25 0
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán gồm đáp án
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án 4 33 0
mua Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn công nghệ năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn khoa học
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 4 môn khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn khoa học 4 30 0
mua Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học tập năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học gồm đáp án
tải Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học bao gồm đáp án 5 197 1
cài Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán có đáp án
cài Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán tất cả đáp án 4 31 0
mua Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học kì 2 tất cả đáp án
cài đặt Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn lịch sử - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án 6 71 0
Tải cỗ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 2 học tập kỳ 2 có đáp án 14 8 0
download Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi giờ Việt lớp 2 học kỳ 2 gồm đáp án cùng ma trận
mua Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi giờ đồng hồ Việt lớp 2 học tập kỳ 2 có đáp án và ma trận 18 66 0
cài Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, giờ Việt tất cả đáp án và ma trận
thiết lập Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, giờ Việt bao gồm đáp án cùng ma trận 16 168 2
Tải bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn công nghệ năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề bình chọn học kì 1 môn khoa học lớp 4 bao gồm đáp án
Tải bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề bình chọn học kì 1 môn kỹ thuật lớp 4 tất cả đáp án 12 35 2
sở hữu Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối học kì hai năm 2020
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi giờ việt lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 8 79 1
thiết lập Đề thi học tập kì 1 môn giờ Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 giờ đồng hồ Việt lớp 1 gồm đáp án và ma trận
cài Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề chất vấn học kì 1 giờ Việt lớp 1 tất cả đáp án và ma trận 6 50 0
mua Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 1 gồm đáp án cùng ma trận
sở hữu Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án cùng ma trận 6 38 0
mua Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 ngôi trường Tiểu học Kim Đồng - Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án
cài Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 ngôi trường Tiểu học tập Kim Đồng - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án 8 34 0
thiết lập Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 3 - Đề kiểm soát học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án
cài đặt Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án 5 35 0
thiết lập Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án
sở hữu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án 5 33 0
sở hữu Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán gồm ma trận đề thi
cài đặt Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán tất cả ma trận đề thi 4 39 0
sở hữu Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề Toán lớp 3 học tập kì 2 tất cả đáp án và ma trận
cài Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề Toán lớp 3 học tập kì 2 tất cả đáp án cùng ma trận 6 94 0
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 bao gồm đáp án cùng ma trận
tải Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 bao gồm đáp án cùng ma trận 6 26 0
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu mới đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần van lop 8