Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học xuất sắc Đại số lớp 10, loạt bài xích Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 có đáp án được biên soạn bám đít nội dung sgk Đại số lớp 10 giúp bạn giành lấy điểm cao trong số bài thi và bài bác kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 10

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Công thức lượng giác

Trắc nghiệm bài 1: Mệnh đề gồm đáp án

Bài 1: cho thấy thêm P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Trong các xác định sau, khẳng định nào đúng?

A. P là đk cần để sở hữu Q

B. Là điều kiện cần để có P

C. Phường là điều kiện cần với đủ để có Q

D. Q là điều kiện cần với đủ để có P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề đậy định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn đáp án B


Bài 3: Mệnh đề đậy định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" ko là số nguyên tố"Chọn câu trả lời B


Bài 4: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề lấp định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì gồm hai cặp cạnh đối bằng nhau.

B. Tam giác mọi thì có ba góc bao gồm số đo bởi 60°.

C. Hai tam giác đều nhau thì có diện tích bằng nhau.

D. Một tứ giác bao gồm bốn góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta search mệnh đề đảo của những mệnh đề sẽ cho.

Gọi A’; B’; C’ và D’ thứu tự là những mệnh đề đảo của các mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo vệt hiệu nhận ra hình bình hành.

B’. Tam giác có ba góc có số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Nhì tam giác có diện tích s bằng nhau thì nhì tam giác đó bằng nhau.

Mệnh đề này sai. Nhì tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa có thể hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ đến tam giác ABC không cân, đường cao AH. Hotline M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích s tam giác AMB và AMC là đều nhau nhưng nhì tam giác này sẽ không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó gồm bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo khái niệm hình chữ nhật.Chọn đáp án C


Bài 6: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai tam giác đều nhau khi và chỉ còn khi bọn chúng đồng dạng và gồm một cạnh bằng nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ còn khi nó có một góc bởi tổng nhị góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác hầu hết khi và công ty khi nó có hai tuyến phố trung tuyến đều nhau và tất cả một góc bởi 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó gồm 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: nhị tam giác bằng nhau khi và chỉ khi bọn chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau là sai.

* nhì tam giác cân nhau thì suy ra chúng đồng dạng và tất cả một cạnh bằng nhau.

Ngược lại, nhì tam giác đồng dạng và có một cạnh đều bằng nhau thì chưa có thể hai tam giác đó bằng nhau.Chọn đáp án A


Bài 7: cho mệnh đề đúng: "Tất cả các người các bạn của Nam số đông biết bơi". Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Bình biết bơi bắt buộc Bình là các bạn của Nam.

B. Chiến là các bạn của Nam phải Chiến không viết bơi.

C. Minh phân vân bơi bắt buộc Minh ko là các bạn của Nam.

D. Thành không là các bạn của Nam đề nghị Thành phân vân bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho các mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi chia 2006 cho 4 là 2"

(V) "Năm năm nhâm thìn là năm nhuận"

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 đề nghị 21 là 1 trong hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực là

*

Ta tất cả 2006 = 501 × 4 + 2 bắt buộc 2006 phân chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm nhâm thìn là năm nhuận, tất cả 366 ngày, tháng 2 gồm 29 ngày (Dấu hiệu nhận biết: Năm nhuận là năm chia hết mang đến 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong những mệnh đề trên tất cả 3 mệnh đề và đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn đáp án B


Bài 10: mang lại mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề đậy định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: mang đến tập hợp A = m; n; p; q. Tập vừa lòng A có bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập hòa hợp A = m; n; p; q tất cả 4 phần tử.

Số tập con của tập A là 24 = 16, đó là những tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn câu trả lời B


Bài 2: Tập hợp A = a; b; c; d; e bao gồm bao nhiêu tập con bao gồm hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e gồm 10 tập con bao gồm 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn câu trả lời A


Bài 3: mang lại tập phù hợp B = a; b; c; d; e. Tập B có bao nhiêu tập con có ba phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con bao gồm 3 bộ phận là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn giải đáp A


Bài 4:Có từng nào tập hợp X thỏa mãn điều kiện c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X bắt buộc c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Augustin - Nhà Toán Học

Mặt khác X ⊂ a; b; c; d; e; f đề nghị X có thể là các tập hợp sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có toàn bộ 8 tập X thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại của bài toán. Chọn giải đáp D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 cần k chỉ nhận giá trị thuộc tập vừa lòng -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta tất cả bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn lời giải B


Giả sử tập thích hợp A = a; b; c.

Tập A có 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, trường hợp tập A tất cả n thành phần thì số tập nhỏ của A là .Chọn câu trả lời C


Bài 7: đến hai tập đúng theo M = 8k + 5 , N = l ∈ Z.

Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: cách viết nào dưới đây để chỉ 5 là số trường đoản cú nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: giải pháp viết nào sau đây để chỉ π chưa hẳn là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: mang lại A = a, b, c. Cách viết nào sau đấy là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube slovenija-expo2000.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, slovenija-expo2000.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp các clip dạy học tập từ các giáo viên xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.slovenija-expo2000.com