các chỉ tiêu cụ thể - phân tích điều kiện nhằm phát triển phượt nhằm thu cháy khách và giải phá 123 20,000 5,000


Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn toán 2012

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 trung học phổ thông NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: TOÁN thời hạn làm bài xích : 120 phút Câu 1 (2,5 điểm) cho biểu thức A = 1 1 x 2 . X 2 x 2 x −   +  ÷ + −   a) Nêu điều kiện khẳng định và rút gọn gàng biểu thức A. B) Tim tất cả các quý giá của x nhằm A 1 2 > . C) Tim toàn bộ các giá trị của x nhằm 7 B A 3 = là một số nguyên. Câu 2 (1,5 điểm) trên quãng đường AB nhiều năm 156 km, một tín đồ đi xe lắp thêm từ A với một người đi xe đạp điện từ B. Nhì xe xuất phát cùng một lúc và sau 3h thì chạm mặt nhau. Biết rằng vận tốc xe máy to hơn vận tốc xe đạp là 28 km/h. Tính gia tốc của mỗi xe. Câu 3 (2,0 điểm) đến phương trình: x 2 – 2(m -1)x + m 2 -6 = 0, m là tham số. A) Giải phương trình với m = 3. B) Tìm tất cả các cực hiếm của m nhằm phương trình có hai nghiệm x 1 , x 2 thỏa mãn: 2 2 1 2 x x 16+ = Câu 4 (4,0 điểm) cho điểm M nằm đi ngoài đường tròn (O). Vẽ các tiếp tuyến đường MA, MB ( A, B là các tiếp điểm) và cat tuyến ACD không đi qua O ( C nằm giữa M và D) với con đường tròn (O). Đoạn trực tiếp MO cắt AB cùng (O) theo đồ vật tự trên H và I. Minh chứng rằng: a) Tứ giác MAOB nội tiếp con đường tròn. B) MC.MD=MA 2 . C) OH.OM+MC.MD=MO 2 . D) CI là phân giác của · MCH . Không còn Họ và tên sỹ tử :…………………………………………Số báo danh………… ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Câu nội dung 1 a ĐKXĐ: x 0, x 4> ≠ A = ( ) ( ) 1 1 x 2 x 2 x 2 x 2 . . X 2 x 2 x x x 2 x 2 − − + + −   + =  ÷ + −   + − ( ) 2 x 2 x 2 x x 2 = = + + b 1 2 1 A 4 x 2 x 2 x 4 2 2 x 2 > ⇒ > ⇔ > + ⇔ Ta có báo giá trị 3 x 6+ 1 2 7 14 x một số loại Loại 1 9 64 9 Vậy 1 64 x ; 9 9   ∈     thì B là một số nguyên. 2 gọi x (km/h) là gia tốc của fan đi xe sản phẩm công nghệ ( x > 0) tốc độ của người đi xe đạp điện là y (km/h) (y > 0) Ta gồm pt: x – y = 28 (1) Quãng đường tín đồ đi xe sản phẩm trong 3 giờ là 3x (km) Quảng đường tín đồ đi xe đạp trong 3 giờ là 3y (km) bởi hai xe cộ đi ngược chiều và gặp mặt nhau sau 3 giờ nên ta bao gồm phương trình: 3x+ 3y = 156 (2) x – y 28 3x 3y 156 =   + =  40 12 x y =   =  (T/M) Vậy tốc độ của fan đi xe trang bị là 40 km/h gia tốc của fan đi xe đạp là 12 km/h 3 a lúc m=3 ta tất cả phương trình 2 x 4x 3 0− + = bởi vì a+b+c=1+(-4)+3=0, suy ra 1 2 x 1, x 3= = Vậy cùng với m=3 phương trình gồm hai nghiệm 1 2 x 1, x 3= = b Để phương trình tất cả hai nghiệm < > 2 ' 2 0 (m 1) (m 6) 0⇔ ∆ ≥ ⇔ − − − − ≥ 2 2 7 m 2m 1 m 6 0 2m 7 0 m 2 ⇔ − + − + ≥ ⇔ − + ≥ ⇔ ≤ Theo hệ sản phẩm công nghệ Vi-ét ta tất cả 2 1 2 1 2 x x 2m 2, x .x m 6+ = − = − tự hệ thức ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 x x 16 x x 2x x 16 2m 2 2(m 6) 16+ = ⇔ + − = ⇔ − − − = 2 2 2 4m 8m 4 2m 12 16 2m 8m 0 2m(m 4) 0⇔ − + − + = ⇔ − = ⇔ − = m 0 m 4 (loai) =  ⇔  =  Vậy m=0 thì phương trình trình gồm hai nghiệm x 1 , x 2 thỏa mãn: 2 2 1 2 x x 16+ = 4 Vẽ hình đúng, đẹp a Xét tứ giác MAOB ta tất cả · · 0 MAO MBO 90= = ( t/c tiếp tuyến) · · 0 0 0 MAO MBO 90 90 180⇒ = = + = Vậy tứ giác MAOB nội tiếp con đường tròn b Xét MAC∆ và MDA∆ bao gồm µ M chung, · · MAC MDA= ( cùng chắn » AC ) cho nên MAC∆ đồng dạng với MDA∆ Suy ra 2 MA MC MA MC.MD MD MA = ⇒ = c Xét MAO ∆ vuông trên A, bao gồm AH con đường cao, ta có 2 OH.OM AO= Suy ra 2 2 OH.OM MC.MD AO MA+ = + (1) Xét MAO ∆ theo Pitago ta bao gồm 2 2 2 AO MA MO+ = (2) tự (1) và (2) suy ra 2 OH.OM MC.MD MO+ = d Xét MAO∆ vuông trên A, bao gồm AH mặt đường cao, ta có 2 MH.MO MA= Suy ra 2 MC MO MC.MD MH.MO MA MH milimet = = ⇒ = Xét MCH∆ và MOD∆ gồm MC MO MH mm = , µ M chung cho nên MCH ∆ thủ thuật ∆ (c.g.c) · · MCH MOD⇒ = Xét tứ giác CDOH bao gồm · · MCH MOD= (cmt) suy ra tứ giác CDOH nội tiếp · · DCH DOK⇒ = ( thuộc bù · HOD ) (1) ngoài ra · · 1 1 DCK DOK 2 2 = = sđ » DK (2) tự (1) cùng (2) suy ra · · 1 DCK DCH 2 = ⇒ chồng phân giác · DCH (3) mà · 0 ICK 90= ( góc nội tiếp chắn nữa mặt đường tròn) (4) từ bỏ (3) với (4) suy ra CI là phân giác của · MCH . K I H O D C M B A . SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 thpt NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: TOÁN thời hạn làm bài bác : 120 phút Câu 1 (2,5 điểm) mang đến biểu thức. MC.MD=MA 2 . C) OH.OM+MC.MD=MO 2 . D) CI là phân giác của · MCH . Hết Họ với tên thí sinh :…………………………………………Số báo danh………… ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Câu nội dung 1 a ĐKXĐ: x 0, x 4> ≠ A = ( ) ( ) 1 1 x. Con đường MA, MB ( A, B là các tiếp điểm) và mèo tuyến ACD không đi qua O ( C nằm giữa M cùng D) với con đường tròn (O).

Xem thêm: Lập Bảng Chân Trị Của Mệnh Đề Chứng Minh Các Mệnh Đề Sau Đây Là Hằng Đúng

Đoạn thẳng MO cắt AB và (O) theo đồ vật tự tại H và I. Chứng tỏ rằng: a) Tứ giác