Top 7 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học tập 2021-2022, bao gồm 7 đề thi, tất cả kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề toán thi học kì 2 lớp 3

Đề thi cuối học kì II lớp 3 môn Toán bao hàm đề thi gồm kèm theo cả ma trận với đáp án tìm hiểu thêm để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt công dụng tốt nhất xong HK2. Đề được thiết kế cân xứng với chương trình môn toán cho học sinh lớp 3, cân xứng với năng lượng của học sinh tiểu học. Mời các em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả tối đa trong bài bác kiểm tra sắp đến tới.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 3

2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học tập 2021-20224. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 25. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 36. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mẫu số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …..

TRƯỜG TH&THCS …..

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ II - LỚP 3

NĂM HỌC 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số với phép tính: cộng, trừ vào phạm vi 100 000; nhân, chia số gồm đến năm chữ số với (cho) số gồm một chữ số.

Số câu

3

1

2

1

4

3

Câu số

1,2;3

6

8; 9

11

1;2;3;6

8; 9;11

Số điểm

1,5

0,5

3,5

0,5

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng. Xem đồng hồ.

Số câu

2

2

Câu số

4;5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và mặc tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và mặc tích hình vuông.

Số câu

1

1

Câu số

7

7

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán liên quan đến rút về đối kháng vị

Số câu

1

1

Câu số

10

10

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

3

2

1

1

1

7

4

Câu số

1,2;3

4;5; 6

8; 9

7

10

11

1;2;3;

4;5;6;7

8;9;

10;11

Số điểm

1,5

1,5

3,5

1,0

2,0

0,5

4,0

6,0


Mẫu số 2

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ bao gồm nhớ không tiếp tục và không thực sự hai lần vào phạm vi 10 000 với 100 000; Nhân, phân chia số bao gồm đến năm chữ số cùng với 9 cho) số gồm một chữ số. Làm cho quen cùng với số La Mã cùng bảng thống kê lại số liệu đối chọi giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích s (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, xem đồng hồ; nhhận biết một trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, chào bán kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải câu hỏi bằng nhì phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .......

TRƯỜNGTH&THCS .......

Họ và tên:……..…………………

Lớp: ……..………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Ngày kiểm tra: ………. Mon ….. Năm …….

Điểm

Chữ …….

Số ……..

Lời thừa nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái để trước tác dụng đúng:

Câu 1. Số bao gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm, 4 chục, 9 đơn vị chức năng được viết là:

A. 52 649

B. 25 649

C. 62 549

D. 42 659

Câu 2. Kết quả của phép phân chia 4854 : 2 là:

A. 1 427

B. 2 427

C. 2 497

D. 3 427

Câu 3. Giá trị của biểu thức (4 536 + 3 844) : 5 là:

A. 1 767

B. 1 776

C. 1 676

D. 1 677

Câu 4. 3km 6m =………………….m

A. 306 m

B. 3 600 m

C. 360m

D. 3 006m

Câu 5. Từ 7 giờ đồng hồ kém5 phút mang lại 7 giờ đúng là :

A. Trăng tròn phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 5 phút

Câu 6. Cho x : 8 = 4654. Giá trị của x là:

A. 37 232

B. 27 232

C. 47 223

D. 36 232

Câu 7 . Một hình chữ nhật gồm chiều dài là 8dm, chiều rộng là 4cm. Diện tích s của hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm

B. 320 centimet 2

C. 320 cm

D. 32 centimet 2

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính:


A. 32 457 + 6 728 b.73 452 – 46 826 c. 4 513 x 4 d. 84 917 : 7

…………………… .…………………… ………………… ………………….

…………………… .…………………… ………………… ………………….

…………………… .…………………… ………………… ………………….

…………………… .…………………… ………………… ………………….

…………………… .…………………… ………………… ………………….

Câu 9: tra cứu x

x x 7 = 28 406 1 248 + x = 39 654

…………………….……… ………………………………

…………………….……… ………………………………

…………………….……… ………………………………

…………………….……… ………………………………

Câu 10: Có 7 thùng dầu hệt nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì nên cần bao nhiêu thùng như thế để chứa hết ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11: Tính hiệu của số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất gồm hai chữ số cùng với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số?

………………………………………………………………………………………………

2.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .......

TRƯỜG TH&THCS .......

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: phút

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 3

NĂM HỌC: 2021 - 2022

I.TRẮC NGHIỆM:( 4,0 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

A

B

C

D

D

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: 2,0 điểm) mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm

a. 39 185 b. 26 626 c. 18 052 d. 12 131

Câu 9: search x ( 1 điểm) Đúng mỗi phần ghi 0,5 điểm

x x 7 = 28 406 1 248 + x = 39 654

x = 28 406 : 7 x = 39 654 – 1 248

x = 4 058 x = 38 406

Câu 10: ( 2,0 điểm)

Đáp án

Điểm

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 11: (1 điểm)

Hiệu của số tự nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số với số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả một chữ số?

99 – 9 = 90

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số lớn nhất trong số số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số ngay tắp lự sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 mon 5 năm năm 2016 là trang bị sáu thì ngày 3 mon 6 thuộc năm đó là thứ mấy?

A. Thiết bị tư

B. Máy năm

C. Vật dụng sáu

D. Sản phẩm công nghệ bảy

Câu 4: Một hình trụ có vai trung phong I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn trụ là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông ABCD gồm chu vi là 40 cm. Tìm kiếm cạnh hình vuông vắn đó.

A. đôi mươi cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các chống học phần đa được đính số quạt trần trên nhà như nhau. Biết 10 phòng học gắn thêm 40 chiếc quạt trần. Hỏi gồm 32 cái quạt trần trên nhà thì đính thêm được mấy chống học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm chiều dài 50 cm, chiều rộng lớn 40 cm. Fan ta cắt kéo ra một hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng tấm bìa. Tính diện tích tấm bìa còn lại?

4. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số tức thì trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số phù hợp điền vào chỗ trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn giải đáp sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Mon 5 tất cả 31 ngày

D. Đường kính dài gấp đôi bán kính

Câu 4: hình vuông vắn có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: tác dụng của phép chia 3669: 3 là


Câu 4: Tính quý giá biểu thức: 13056 + 2472: 2

4.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng tất cả số học viên là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số mặt hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

5. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 cùng 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ tuổi nhất bao gồm 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: bây giờ là thiết bị năm. Hỏi 100 hôm sau là trang bị mấy vào tuần?

A. Máy tư. B. Thứ sáu.

C. Sản phẩm công nghệ năm. D. Thiết bị bẩy.

Câu 4: diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm

C. 4 centimet D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, giá trị của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: gồm 56 dòng bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi bao gồm 40068 chiếc bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào từng nào hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chiều dài 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Câu 4: tìm kiếm x: x × 2 = 3998

5.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: từng phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 chiếc bánh cùng các loại thì xếp được vào số vỏ hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 centimet = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã cho là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

6. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay lập tức sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 hiểu là: (0,5đ)

A. Mười bảy ngàn chín trăm ba tư

B. Mười bảy nghìn bố trăm chín mươi tư

C. Mười bảy ngàn chín cha tư

D. Mười bảy ngàn chín trăm cha mươi tư

Câu 3. cực hiếm của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ nhát 5 phút mang đến 6 giờ 5 phút là bao nhiêu phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. tra cứu x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn đó có diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một trong những biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 7 lần thì được 12. (1 đ)

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài xích giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 con thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số kia là: 21

6. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số tức tốc sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số lớn nhất trong số số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào tác dụng đúng:

Số tương thích cần điền vào vị trí chấm nhằm 6m 7cm = ...... Cm là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. search x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết những số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thiết bị tự từ mập đến bé xíu là:

......................................................................

Câu 8: một đội nhóm công nhân bắt buộc sửa quãng đường dài 4 215 m, đội này đã sửa được quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét mặt đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8m, Chiều dài thêm hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật kia là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: .....................

Câu 10: Túi đầu tiên đựng được 18 kg gạo, túi thiết bị hai đựng được cấp 3 lần túi lắp thêm nhất. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kg gạo?

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ máy tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng mặt đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng đường còn cần sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi sản phẩm hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi trang bị hai đựng được cấp 3 lần túi máy nhất, yêu cầu cả hai túi đựng được số gạo vội vàng 3 + 1 = 4 (lần) túi máy nhất.

Vậy cả nhị túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số ngay tức khắc sau của 42 099 là:

A. 42 100


B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số phệ nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 tiếng 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là thiết bị sáu. Ngày 4 tháng 5 là thiết bị mấy?

A. Lắp thêm tư

B. Trang bị năm

C. Vật dụng bảy

D. Công ty nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. đôi mươi cm² D. Trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính quý hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Ghi Nhớ Hình Ảnh Và Câu Chuyện Dễ Nhớ, 4 Cách Luyện Trí Nhớ Theo Phương Pháp Khoa Học

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một tín đồ đi xe hơi trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ tín đồ đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.