Nhằm hỗ trợ ngân hàng câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học sinh rèn luyện trong quy trình học tập, slovenija-expo2000.com giới thiệu đến những em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu có 489 trang với các thắc mắc và bài bác tập trắc nghiệm Toán 10 tất cả đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số 10 với Hình học tập 10.

Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. đậy định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ cùng ∃.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. Có mang tập hợp.II. Tập hòa hợp con.III. Tập hợp bởi nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của nhị tập hợp.II. Vừa lòng của hai tập hợp.III. Hiệu với phần bù của nhì tập hợp.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Những tập vừa lòng số đã học.II. Các tập vừa lòng con hay được dùng của R.III. Câu hỏi trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – sai SỐ.I. Số sát đúng.II. Quy tròn số ngay sát đúng.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự trở thành thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số số 1 y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều phát triển thành thiên của hàm số bậc hai.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công và trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức đựng dấu giá trị tuyệt đối.III. Bài tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Tư tưởng bất phương trình một ẩn.II. Một số phép chuyển đổi bất phương trình.III. Bài bác tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về dấu nhị thức nhảy nhất.II. Xét dấu tích, thương những nhị thức bậc nhất.III. Bài bác tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN.I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.II. Màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu hai ẩn.III. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.IV. Áp dụng vào vấn đề kinh tế.V. Bài tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về vết của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc nhì một ẩn.III. Bài xích tập trắc nghệm.Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung cùng góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Quý hiếm lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học tập của tang cùng côtang.III. Quan hệ tình dục giữa các giá trị lượng giác.IV. Bài tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Bí quyết cộng.II. Công thức nhân đôi.III. Công thức chuyển đổi tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA hai VECTƠ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý hiếm lượng giác của những góc sệt biệt.IV. Góc thân hai véctơ.V. Bài xích tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc điểm của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài đường trung tuyến.IV. Phương pháp tính diện tích s tam giác.V. Bài tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Chuyên Đề Tích Phân, Luyện Thi Đại Học (Đủ Dạng)

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Bắt tắt lý Thuyết.II. Bài xích tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghệm.

thiết lập tài liệu