tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chọn câu phát biểu đúng.

Bạn đang xem: Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào

A. Điện dung của tụ điện dựa vào điện tích của nó.

B. Điện dung của tụ điện nhờ vào hiệu điện chũm giữa hai bạn dạng của nó.

C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện nỗ lực giữa hai bạn dạng của tụ.

D. Điện dung của tụ điện không nhờ vào điện tích cùng hiệu điện cố gắng giữa hai bạn dạng của tụ.


*


Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ năng lượng điện tỉ lệ với năng lượng điện của nó.

B. Điện tích của tụ năng lượng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện nắm giữa hai bạn dạng của nó.

C. Hiệu điện nỗ lực giữa hai bạn dạng tụ điện tỉ lệ với năng lượng điện dune của nó.

D. Điện dung của tụ năng lượng điện tỉ lệ nghịch cùng với hiệu điện cố giữa hai phiên bản của nó.


Gọi Q, C với U là điện tích, điện dung với hiệu điện nỗ lực giữa hai bản của một tụ điện. Vạc biểu làm sao dưới đó là đúng?

A.C tỉ lệ thuận với Q

B.C tỉ trọng nghịch cùng với U

C.C phụ thuộc vào Q cùng U

D.C không dựa vào vào Q với U.

Hãy chọn lựa câu phát biểu đúng.


Trong các yếu tố sau đây:

I. Hiệu điện nỗ lực giữa hai bạn dạng tụ điện.

II. Vị trí tương quan giữa nhì bản.

III. Bản chất giữa năng lượng điện môi giữa hai bản.

Điện dung của tụ năng lượng điện phẳng phụ thuộc vào vào những yếu tố nào?

A. I, II, II

B. I, II

C. II, III

D. I, III


Đồ thị nào trên hình màn biểu diễn sự dựa vào của điện tích của một tụ năng lượng điện vào hiệu điện chũm giữa hai bản tụ của nó?

*

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Không tồn tại đồ thị nào.


Đồ thị làm sao trên hình màn biểu diễn sự dựa vào của năng lượng điện của một tụ năng lượng điện vào hiệu điện cố giữa hai bạn dạng tụ của nó?

*

*

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Không tồn tại đồ thị nào.


Đồ thị nào trên hình biểu diễn sự phụ thuộc của điện tích của một tụ điện vào hiệu điện vắt giữa hai phiên bản tụ của nó?

*

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Không có đồ thị nào.


Đồ thị nào trên hình biểu diễn sự dựa vào của năng lượng điện của một tụ điện vào hiệu điện cố kỉnh giữa hai phiên bản tụ của nó?

*

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm, Sơ Đồ Tư Duy Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm

không tồn tại đồ thị nào.


Đồ thị trên hình trình diễn sự dựa vào của điện tích của một tụ điện vào hiệu điện cố giữa hai bản của nó

*

A. Đồ thị a

B. Đồ thị b

C. Đồ thị c

D. Không gồm đồ thị nào


Đồ thị làm sao trên hình màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của năng lượng điện của một tụ điện vào hiệu điện chũm giữa hai bạn dạng của nó?