slovenija-expo2000.com: Qua bài xích Công thức tính: Khối Chỏm Cầu và bài tập tham khảo cùng tổng đúng theo lại những kiến thức về khối chỏm mong và khuyên bảo lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Diện tích chỏm cầu


*

Trong hình học tập không gian, khối chỏm cầu, hình vòm cầu, tốt hình đới mong là hình bao gồm phần đáy là một phần của hình mong bị cắt do một phương diện phẳng. Nếu như mặt phẳng ấy đi qua tâm của hình cầu, thì chiều cao của chỏm cầu chính bằng nửa đường kính của hình cầu và khối chỏm cầu đổi mới hình chào bán cầu.

II. DIỆN TÍCH BỀ MẶT KHỐI CHỎM CẦU


*

Công thức tính diện tích hình bề mặt chỏm cầu bằng 2pi nhân với nửa đường kính mặt ước và chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm mong hay bởi tích của pi nhân cùng với tổng bình phương của bán kính mặt cầu và chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(S=2 pi rh=pi (a^2+h^2))

Trong đó:

S: diện tích mặt phẳng chỏm cầu.r: độ dài bán kính mặt cầu.h: độ dài độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài buôn bán kính dưới mặt đáy chỏm cầu.

III. THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Công thức tính thể tích khối chỏm cầu bằng pi bình phương độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm mong nhân cùng với hiệu của bán kính mặt mong và 1/3 độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(V=pi h^2(r-dfrach3)=dfrac16 pi h(h^2+3 a^2))

Trong đó:

V: thể tích chỏm cầu.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu.h: độ dài độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài chào bán kính mặt đáy chỏm cầu.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Hè Lớp 3 Lên Lớp 4 Môn Toán Có Đáp Án (Đề Số 10,11,12)

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích mặt phẳng của khối chỏm cầu biết nửa đường kính mặt ước dài 10m cùng độ dài độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh đầu là 6m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng phương pháp tính thể tích của chỏm cầu, ta hoàn toàn có thể tích của chỏm cầu đã đến là:

(V=pi h^2(r-dfrach3) \ =pi .6^2.(10-dfrac63)=252 pi (m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích mặt phẳng chỏm cầu, ta tất cả diện tích bề mặt chỏm ước đã mang đến là:

(S=2 pi rh \ =2 pi .10.6=120 pi (m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương