slovenija-expo2000.com: Qua bài xích Công thức tính: Hình Lăng Trụ Đứng & bài tập xem thêm cùng tổng đúng theo lại những kiến thức về hình lăng trụ đứng và gợi ý lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Diện tích khối lăng trụ


I. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học không gian, hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có lân cận vuông góc với phương diện đáy, 2 lòng của hình lăng trụ đó là hai nhiều giác đều bằng nhau và nằm trên nhì mặt phẳng tuy nhiên song.

Ví dụ: Hình lăng trụ đứng.


*

*

*

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tích của chu vi đáy với độ cao của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_xq = p h)

Trong đó:

(S_xq): diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng.P: chu vi đáy hình lăng trụ đứng.h: độ dài độ cao hình lăng trụ đứng.

Công thức tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng bằng tổng của diện tích xung xung quanh với 2 lần diện tích đáy của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_tp=S_xq +2.S_d)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng.(S_xq): diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng.(S_d): diện tích s đáy hình lăng trụ đứng.

III. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 

Công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng bằng tích của diện tích với chiều cao của khối lăng trụ đứng,như sau:

(V = S.h)

Trong đó:

V: thể tích hình lăng trụ đứng.S: diện tích đáy hình lăng trụ đứng.h: độ dài độ cao hình lăng trụ đứng.

Xem thêm: Nude Hải Tú

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Ví dụ: Tính thể tích và ăn diện tích bao phủ của hình lăng trụ đứng tam giác biết độ dài những cạnh mặt đáy hình lăng trụ đứng theo lần lượt là 10m, 2m, 10m cùng độ dài độ cao hình lăng trụ đứng là 12m.

Lời giải tham khảo:

Nửa chu vi của lòng tam giác hình lăng trụ đứng là: p= (10 + 2 + 10) : 2 = 11 (m)

Áp dụng bí quyết tính diện tích, ta có diện tích đáy tam giác hình lăng trụ đứng:

(S = sqrtp.(p-a).(p-b).(p-c)=sqrt11.(11-10).(11-10).(11-2)=3sqrt11)

Áp dụng công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng, ta có thể tích của hình lăng trụ đứng đã mang lại là:

(V = S.h=3sqrt11.12=36sqrt11(m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng, ta có diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng đã mang lại là: