Công thức tính diện tích s xung quanhCông thức tính diện tích s toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn trụ tròn

Công thức tính diện tích xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao bọc hình trụ tròn chỉ bao gồm diện tích phương diện xung quanh, bao bọc hình trụ tròn, không gồm diện tích s hai đáy.

Bạn đang xem: Diện tích khối trụ

Diện tích hình trụ hay được nhắc tới với 2 khái niệm: bao quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao gồm diện tích phương diện xung quanh, bao quanh hình trụ, không gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ mập của tổng thể không gian hình chỉ chiếm giữ, bao gồm cả diện tích s xung quanh và mặc tích hai lòng tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bởi chu vi con đường tròn đáy nhân với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: bán kính hình trụ.

– h: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có nửa đường kính đáy r = 5 cm, độ cao h = 7cm. Tính diện tích xung quanh hình tròn đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích xung quanh của hình trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang lâu năm 1,2m, 2 lần bán kính của mặt đường tròn lòng là 4cm, được đặt khít vào một trong những ống giấy cứng bản thiết kế hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để gia công một hộp.

Xem thêm: Những Việc Làm Thể Hiện Lòng Khoan Dung Của Em, Tìm 4 Việc Làm Thể Hiện Lòng Khoan Dung Của Em

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao phủ của hình hộp chính là diện tích tư hình chữ nhật cân nhau với chiều lâu năm là 120 cm và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm bề ngoài trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cùng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*