1. Tư tưởng hình cầu, mặt cầu

- Định nghĩa: Hình cầu là một trong những vật thể hình trụ ba chiều hoàn hảo, từng điểm ở trên mặt phẳng của nó đều sở hữu khoảng biện pháp đến tâm bằng nhau.

Bạn đang xem: Diện tích mặt cầu

- Hình cầu được tạo vì chưng điểm O là tâm, độ nhiều năm R là nửa đường kính của hình cầu.

Cụ thể, khi quay nửa hình trụ tâm O, nửa đường kính R một vòng quanh đường kính cố định thì được một hình cầu.

Nửa mặt đường tròn trong phép tảo nói trên làm cho mặt ước hay nói theo một cách khác mặt mong tâm O, có bán kính R là mặt được tạo vị quỹ tích những điểm cách điểm O 1 khoảng chiều nhiều năm không thay đổi bằng bán kính R trong không khí 3 chiều.

Trong không gian 3 chiều, mặt cầu là quỹ tích đông đảo điểm cách đều một điểm O cố định cho trước một khoảng không đổi R. Điểm O gọi là trung ương và khoảng cách R call là bán kính của mặt cầu.

Tập hợp các điểm trong không khí nằm phía bên trong mặt cầu và bản thân mặt mong hợp thành mặt ước hay hình cầu.

*
Mặt mong tâm O bán kính R

2. Bí quyết tính diện tích s hình cầu

Diện tích phương diện cầu bằng bốn lần hằng số Pi nhân với bình phương nửa đường kính của hình cầu.

*

Trong đó:

S: là diện tích s mặt cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: bán hình hình cầu

3. Phương pháp tính thể tích hình cầu

Thể tích hình cầu hay còn được gọi là thể tích khối cầu cha phần tư của Pi nhân với lập phương bán kính hình cầu.

*

Trong đó:

V: là thể tích hình cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: buôn bán hình khối cầu

4. Các dạng toán thường xuyên gặp về Hình cầu, diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Dạng 1: Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình ước và bán kính hình cầu.

Xem thêm: Màu Sắc May Mắn Dành Cho 12 Cung Kim Ngưu Hợp Màu Gì Nhất? Cung Kim Ngưu Thích Màu Gì Bạn Biết Chưa

Phương pháp:

*

Dạng 2: Bài toán tổng hợp

Phương pháp:

Vận dụng những công thức bên trên và những kiến thức sẽ học để tính các đại lượng không biết rồi từ kia tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.

5. Một số bài tập mẫu

Bài toán 1:

Cho một hình ước có nửa đường kính nối từ trung ương O nhiều năm 5cm. Hỏi diện tích của mặt cầu này là bao nhiêu?

*

Bài toán tính diện tích mặt cầu

Áp dụng bí quyết tính diện tích s mặt ước ở trên ta có nửa đường kính r = 5cm. Suy ra diện tích s mặt ước này đang bằng: