Công thức tính diện tích hình chóp: diện tích xung quanh & diện tích toàn phần

Ở bài viết trước, trung học phổ thông Sóc Trăng đã ra mắt đến quý thầy cô và chúng ta Công thức tính thể tích hình chóp(khối chóp). Nội dung bài viết hôm nay, shop chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu Công thức tính diện tích hình chóp: cách làm tính diện tích s xung xung quanh của hình chóp & công thức tính diện tích s toàn phần của hình chóp. Chúng ta chia sẻ để sở hữu thêm mối cung cấp tài liệu quý nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


1. Hình chóp là gì ?

Bạn sẽ xem: phương pháp tính diện tích hình chóp: diện tích xung xung quanh & diện tích toàn phần

Hình chóp là hình có mặt đáy là một trong đa giác và những mặt mặt là hồ hết tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này được call là đỉnh của hình chóp.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh chóp cụt


Đường cao của hình chóp là con đường thẳng trải qua đỉnh cùng vuông góc với mặt phẳng đáy.

Tên gọi của hình chóp phụ thuộc vào đa giác đáy: hình chóp tam giác gồm đáy là tam giác, hình chóp tứ giác tất cả đáy là tứ giác.

Xem thêm: Những Tháng Dương Lịch Có 31 Ngày ? Please Wait

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

AM=fracasqrt32" width="292" height="54" data-latex="AM^2=left(fracasqrt32right)^2 => AM=fracasqrt32" src="https://tex.vdoc.vn?tex=AM%5E2%3D%5Cleft(%5Cfrac%7Ba%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B2%7D%5Cright)%5E2%5C%20%3D%3E%5C%20AM%3D%5Cfrac%7Ba%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B2%7D" data-i="9" data-was-processed="true">

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông trên H, ta có:

*

SM = frac7asqrt36" width="330" height="54" data-latex="SM ^2 = left(frac7asqrt36right)^2 => SM = frac7asqrt36" src="https://tex.vdoc.vn?tex=SM%5C%20%5E%7B2%5C%20%7D%3D%5C%20%5Cleft(%5Cfrac%7B7a%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B6%7D%5Cright)%5E%7B2%5C%20%7D%3D%3E%5C%20SM%5C%20%3D%5C%20%5Cfrac%7B7a%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B6%7D" data-i="12" data-was-processed="true">

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác phần đông SABC là:

*

*

=> 

*

Bài 10: 

Cho hình chóp SABCD lòng là hình vuông có cạnh nhiều năm 8 cm, độ nhiều năm các ở kề bên bằng 10 cm. Hãy tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp SABCD.