Bạn đang gặp gỡ rắc rối trong việc giải bài tập hình học liên quan hình trụ nhưng các bạn lại ko nhớ hình trụ là gì? cách làm tính diện tích xung quanh hình trụ hay diện tích toàn phần hình trụ. Sau đây, chúng tôi sẽ share công thức tính diện tích xung quanh hình trụ, diện tích s toàn phần hình trụ tất cả ví dụ minh họa cụ thể trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh mặt cầu


Hình trụ là gì?

Hình trụ là hình được giới hạn bởi mặt trụ và hai tuyến phố tròn có đường kính bằng nhau.

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

*


Diện tích bao phủ hình trụ chỉ bao hàm diện tích khía cạnh xung quanh bao bọc hình trụ ko gồm diện tích s hai đáy. Vì chưng vậy, phương pháp tính diện tích xung quanh bởi chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao.

Sxq = 2.π.r.h

Trong đó

r: bán kính hình trụ.h: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.π = 3.14159265359

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần hình trụ là độ bự của toàn bộ không gian hình chỉ chiếm giữ bao gồm cả diện tích xung quanh và ăn diện tích hai đáy tròn. đề xuất công thức tính diện tích toàn hình tròn bằng diện tích s xung quanh cùng với diện tích của 2 đáy

Stp = Sxq + S2đáy = 2πr2 + 2πrh = 2πr( r + h )

Trong đó:

r: bán kính hình trụ.h: độ cao hình trụ.π = 3.14159265359

Cách tính diện tích toàn phần hình trụ

Để tính diện tích s toàn phần hình tròn trụ các bạn cũng có thể tính lần lượt diện tích s đường tròn 2 đáy và ăn diện tích bao phủ của hình trụ tiếp đến tính tổng hai diện tích sẽ được diện tích s toàn phần:

1. Đầu tiên các bạn cần tính diện tích s đường tròn đáy hình trụ áp dụng công thức tính Sđ

Sđ = πr2

Nếu biết nửa đường kính r thì các bạn chỉ nên áp dụng luôn luôn công thức, nếu nửa đường kính r không biết thì chúng ta cần dựa vào dữ liệu để tìm r. Tiếp nối tính diện tích đường tròn lòng hình trụ.

2. Tiếp theo chúng ta cần tính diện tích s xung quanh của hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh của hình trụ

Sxq = 2πrh

Thường thì độ cao sẽ được mang đến sẵn, chúng ta biết bán kính r ở bước 1, vị vậy các bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh hình trụ.

3. Cuối cùng chỉ cần áp dụng phương pháp để tính diện tích s toàn phần hình trụ

Stp =2.Sđ + Sxq

Hoặc các chúng ta cũng có thể tìm nửa đường kính r và chiều cao h từ bỏ yêu cầu của đề bài xích sau đó chúng ta áp dụng trực tiếp phương pháp tính diện tích s toàn phần hình trụ:

Stp = 2πr2 + 2πrh = 2πr ( r + h )

Các chúng ta cũng có thể tham khảo:

Các dạng bài bác tập tính diện tích s xung quanh với toàn phần hình trụ từ cơ bản đến nâng cao

Ví dụ 1: cho 1 hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 4 cm , trong những lúc đó chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ dày 6 cm. Hỏi diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Theo công thức ta có phân phối đường tròn lòng r = 4 cm và chiều cao của hình trụ h = 6 centimet . Suy ra ta bao gồm công thức tính diện tích s xung quanh của hình trụ và diện tích toàn phần hình tròn trụ bằng:

– diện tích s xung xung quanh là Sxq = 2πrh = 2 x 3,14 x 4 x 6 = ~ 151 cm2

– diện tích s toàn phần hình tròn là: Stp= 2ΠR x (R + H) = 2 x 3,14 x 4 x (4 + 8) = ~ 301 cm2.

Ví dụ 2: Tính diện tích s toàn phần của hình trụ, gồm độ dài đường tròn lòng là 10cm, khoảng cách giữa 2 đáy là 6cm.

Lời giải:

Theo đề bài bác ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng phương pháp tính diện tích s toàn phần hình trụ:

Stp = 2πr(r+h) = 2π.5(5+6) = 110π(cm2)

Vậy diện tích s toàn phần của hình trụ là 110π(cm2)

Ví dụ 3: Tính diện tích s toàn phần của hình trụ có độ cao là 7cm và ăn diện tích xung quanh bởi 310 (cm2)

Lời giải

Theo đề bài xích ta có: h = 7; Sxq = 310

Áp dụng phương pháp tính diện tích s xung quanh: Sxq = 2πrh

*

Diện tích toàn phần của hình trụ: Stp =2.Sđ + Sxq = 2.154 + 310 = 618 cm2.

Ví dụ 4: Một đèn điện huỳnh quang dài 1,2m, 2 lần bán kính của con đường tròn lòng là 4cm, được để khít vào một ống giấy cứng hình dáng hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Xem thêm: Phân Biệt Các Loại Sách Paperback Là Gì, Gác Xép Bookstore Sách Paperback Là Gì

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng nên tính đó là diện tích bao bọc của một hình hộp gồm đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao phủ của hình hộp chính là diện tích bốn hình chữ nhật đều bằng nhau với chiều nhiều năm là 120 centimet và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 5: mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm hình dạng trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn đáy 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích s xung quanh cộng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*

Hy vọng với những tin tức mà shop chúng tôi vừa share có thể giúp bạn nắm vững vàng được phương pháp tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình tròn để rất có thể vận dụng giải những bài tập mau lẹ nhé