*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá bán trị to nhất, giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số sau (y = 1 + 3sin left( 2x - dfracpi 4 ight))


*

Tìm tập giá chỉ trị nhỏ nhất, giá bán trị lớn nhất của hàm số sau (y = dfracsin 2x + 2cos 2x + 32sin 2x - cos 2x + 4)


Tìm tập giá chỉ trị nhỏ nhất, giá bán trị lớn nhất của hàm số sau

(y = 3left( 3sin x + 4cos x ight)^2 + 4left( 3sin x + 4cos x ight) + 1)


Tìm m để bất phương trình (dfrac3sin 2x + cos 2xsin 2x + 4cos ^2x + 1 le m + 1) đúng với đa số (x in mathbbR)


Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá chỉ trị nhỏ nhất của hàm số (y = cos 2x + cos x). Lúc ấy (M + m) bằng bao nhiêu?


Có bao nhiêu giá trị (x in left< 0;5pi ight>) để hàm số (y = an x) dấn giá trị bởi 0?


Xét sự biến đổi thiên của hàm số (y = 1 - sin x) trên một chu kì tuần hoàn của nó. Vào các kết luận sau, tóm lại nào sai?


Cho những mệnh đề sau:

(I): Hàm số (y = sin x) bao gồm chu kì là (dfracpi 2).

Bạn đang xem: Điều kiện của cosx

(II): Hàm số (y = an x) gồm tập quý hiếm là (mathbbRackslash left k in m Z ight\)

(III): Đồ thị hàm số (y = cos x) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số (y = cot x) nghịch đổi thay trên (left( - pi ;0 ight))

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong những mệnh đề trên?


Tìm m để hàm số (y = sqrt 8cos x - 6sin x - left( 3sin x - 4cos x ight)^2 - 2m ) gồm tập xác minh là R.

Xem thêm: Biển Đông Giàu Về Loại Tài Nguyên Khoáng Sản Nào Sau Đây ? Biển Đông Giàu Về Loại Tài Nguyên


Cho hàm số $y=dfracm sin x+1cos x+2$. Gồm bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ nằm trong đoạn $<-5 ; 5>$ làm sao cho giá trị nhỏ nhất của $y$ nhỏ hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của bé kênh tăng lên và giảm xuống theo thủy triều. Độ sâu (h) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm (t) trong một ngày bởi công thức (h = 3cos left( dfracpi t8 + dfracpi 4 ight) + 12). Mực nước của kênh cao nhất khi


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.