Viết Về sở thích Bằng tiếng Anh gọn nhẹ ❤️️ 18 chủng loại Hay ✅ share Tuyển Tập Những nội dung bài viết Ngắn Hay chọn Lọc giúp cho bạn Đọc Học tốt Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng tiếng Anh

Chi tiết bí quyết viết đoạn văn viết về sở trường bằng giờ Anh tiếp sau đây với những thắc mắc gợi ý cùng cách vấn đáp về chủ đề sở trường của bản thân sẽ giúp đỡ các em học sinh thực hiện tốt bài đánh giá viết của mình.

1. Giải pháp đặt câu hỏi về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How do you enjoy it?/ What vì chưng you think about it?/ How vị you feel about it?/ How vày you like it?Why do you like/enjoy it?How long vì you think you will continue with your hobby?What vì chưng you like doing?What sort of hobbies bởi vì you have?What do you get up lớn in your miễn phí time?

2. Cách gợi nhắc câu trả lời về sở thích:


My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my free time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở thích Bằng giờ đồng hồ Anh

Tham khảo phần đa hướng dẫn viết về sở thích bằng giờ đồng hồ Anh cụ thể trong đoạn clip dưới đây để rèn luyện cho mình biện pháp viết giỏi nhất.


slovenija-expo2000.com khuyến mãi bạn