Greek alphabet

Ααalpha/’ælfə/
Ββbeta/’bi:tə/
Γγgamma/’gæmə/
Δδdelta/’deltə/
Εεepsilon/’epsilən/
Ζζzeta/’ziːtə/
Ηηeta/’iːtə/
Θθtheta/’θiːtə/
Ιιiota/aɪ’əʊtə/
Κκkappa/’kæpə/
Λλlamda/’læmdə/
Μμmu/’mjuː/
Ννnu/’njuː/
Ξξxi/’ksaɪ/
Οοomicron/’əʊmɪkrən/
Ππpi/’paɪ/
Ρρςrho/’rəʊ/
Σσsigma/’sɪgmə/
Ττtau/’tɑʊ/
Υυupsilon/’jʊpsɪlən/
Φφphi/’faɪ/
Χχchi/’kaɪ/
Ψψpsi/’psaɪ/
Ωωomega/’əʊmɪgə/

View original

XỜ-PAM LUNG TUNG

Like this:

Số lượt ham mê Đang tải…Số lượt say mê Đang tải …
Bạn đang xem: Δ đọc là gì

Có liên quan

Bạn nghĩ về gì về nội dung bài viết này ?Posted in LUYỆN NÓI, LUYỆN NGHE, LUYỆN VIẾT, TOÀN BỘ – ALL POSTS, TRÌNH ĐỘ A1 – A2, TRÌNH ĐỘ B1 – B2, TRÌNH ĐỘ C1 – C2, Uncategorized và tagged phương pháp đọc vần âm Hy Lạp, phương pháp đọc ký kết hiệu trong tiếng Anh, English vocabulary, học tập tiếng Anh tại Hà Nội, how to lớn read Greek alphabet, how lớn read symbols, luyện nói, luyện nghe, luyện viết, luyện đọc, tự vựng tiếng anh. Bookmark the permalink. ← giải pháp đọc cam kết hiệu toán học và kỹ thuật trong tiếngAnhCách gọi phân số, thập phân, vết mũ, số đếm, số thứ tự trong tiếngAnh →

LƯU Ý: CHÉM GIÓ BÊN DƯỚI ! bỏ trả lời

Nhập phản hồi của các bạn tại đây…Posted in LUYỆN NÓI, LUYỆN NGHE, LUYỆN VIẾT, TOÀN BỘ – ALL POSTS, TRÌNH ĐỘ A1 – A2, TRÌNH ĐỘ B1 – B2, TRÌNH ĐỘ C1 – C2, Uncategorized và tagged giải pháp đọc vần âm Hy Lạp, cách đọc cam kết hiệu trong tiếng Anh, English vocabulary, học tập tiếng Anh tại TP. Hà Nội, how lớn read Greek alphabet, how lớn read symbols, luyện nói, luyện nghe, luyện viết, luyện đọc, trường đoản cú vựng tiếng anh. Bookmark the permalink. ← biện pháp đọc cam kết hiệu toán học tập và khoa học trong tiếngAnhCách gọi phân số, thập phân, vệt mũ, số đếm, số thứ tự trong tiếngAnh → Nhập bội phản hồi của khách hàng tại đây …Mời bạn điền thông tin vào ô sau đây hoặc kích vào một trong những hình tượng để singin :

*
Thư điện tử (bắt buộc) (Địa chỉ của chúng ta được cất kín)Tên (bắt buộc)Trang web

E-Mail ( cần ) ( Địa chỉ của người sử dụng được giấu kín đáo ) tên ( phải ) Trang web


Bạn đang bình luận bằng tài khoản bloginar.net.com(Đăng xuất/Thay đổi)

Bạn đang bình luận bằng thông tin tài khoản Google(Đăng xuất/Thay đổi)

Bạn đang bình luận bằng thông tin tài khoản Twitter(Đăng xuất/Thay đổi)


VỌỌC NGAY

Tìm tìm cho:


Đăng ký để nhận thông tin bài mới

Tìm kiếm đến :Nhập địa chỉ email của khách hàng vào ô dưới để được thông tin khi có bài xích mới .

Địa chỉ thư điện tử:
Xem thêm: Tóm Tắt 20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Ôn Thi Thpt Quốc Gia 2020

NHÓM BẠN

Blog tại bloginar.net.com .Send to thư điện tử AddressYour NameYour e-mail Address

*
Post was not sent – kiểm tra your thư điện tử addresses!Email check failed, please try againSorry, your blog cannot share posts by email.Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing lớn use this website, you agree to their use. To find out more, including how khổng lồ control cookies, see here:Cookie Policy %d bloggers like this: Send to e-mail AddressYour NameYour thư điện tử AddressHủy bỏPost was not sent – check your e-mail addresses ! Email kiểm tra failed, please try againSorry, your blog cannot nói qua posts by email. Privacy cùng Cookies : This site uses cookies. By continuing lớn use this website, you agree khổng lồ their use. Khổng lồ find out more, including how khổng lồ control cookies, see here : Cookie Policy % d bloggers like this :