Bạn đang xem: Dung dịch metylamin trong nước là

Sự phối hợp các phân tử nhỏ dại (monome) thành phân tử phệ (polime) đôi khi giải phóng hồ hết phân tử nhỏ dại (thí dụ H2O) được điện thoại tư vấn là


Cho 0,12 mol lếu họp X tất cả Fe, Fe(NO3)2, Fe3O4 cùng FeCO3 vào m gam dung dịch chứa NaHSO4 với HNO3, nhận được m + 13,38 gam dung dịch Y với 0,075 mol hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với H2 là x. Dung dịch Y hoàn toàn có thể hòa tan buổi tối đa 3,36 gam bột Fe chế tạo ra thành hỗn hợp Z. đến 0,4 mol Ba(OH)2 vào Z thì nhận được 114,8 gam kết tủa cùng m - 29,66 gam hỗn hợp T chỉ chứa NaOH cùng NaNO3. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là thành phầm khử duy nhất của cả quá trình. Quý giá của x gần nhất với


Hỗn thích hợp X tất cả metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, ra đời 0,38 mol CO2 cùng 0,29 mol H2O. Mặt khác, a gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, nhận được 0,01 mol ancol và m gam muối. Quý hiếm của m là


Chia 2m gam hỗn hợp X bao gồm hai kim loại có hoá trị không biến thành 2 phần bởi nhau. Dồn phần 1 tan không còn trong hỗn hợp HCl (dư) chiếm được 2,688 lít H2. Nung lạnh phần 2 trong oxi (dư) thu được 4,26 gam tất cả hổn hợp oxit. Giá trị của m là


Cho m gam hỗn hợp bố và Na tác dụng với oxi một thời gian thu được 18,63 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Mang lại X tan trọn vẹn trong nước được 3,584 lít H2 (khí tuyệt nhất ở đktc) với dung dịch Y. Để trung hoà Y buộc phải 310 ml hỗn hợp H2SO4 1M. Cực hiếm của m gần nhất với


Cho các dung dịch sau: BaCl2, Ba(OH)2, H2SO4 loãng, Fe(NO3)2 tác dụng với nhau từng đôi một. Số cặp chất xảy ra phản ứng ở ánh nắng mặt trời thường là


Đốt cháy trọn vẹn 10,32 gam M có hai este là X cùng Y (đều đơn chức) nhận được CO2 và 4,68 gam H2O. Thủy phân trọn vẹn cùng lượng M bên trên trong dung dịch NaOH toàn vẹn thu được m gam các thành phần hỗn hợp muối R cùng ancol T. Đem m gam R đốt vào O2 đầy đủ thu được H2O, Na2CO3 với 9,296 lít CO2. Mang lại lượng T thu được vào bình chứa na dư, thấy trọng lượng chất rắn tăng 2,17 gam và tạo ra 0,784 lít H2. Biết thể tích các khí phần đa đo sinh hoạt đktc, các thành phần hỗn hợp R không tham gia phản ứng tráng bạc. Khối lượng muối cacboxylat tất cả phân tử khối lớn nhất trong R gần nhất vớ


Cho các chất hữu cơ sau: CH3COOH, C2H4(OH)2,C3H5(OH)3, C2H5OH, triolein, glucozơ, saccarozơ, anbumin, amilopectin. điện thoại tư vấn số hóa học (trong dung dịch) có phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là a, điện thoại tư vấn số chất tất cả phản ứng thủy phân là b. Quý hiếm của a + b là


Hỗn thích hợp X gồm amin đối chọi chức Y, amino axit Z (chứa 1 nhóm -NH2 với 1 team -COOH) gần như no, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn m gam X bắt buộc 6,552 lít O2, sau phản bội ứng nhận được 5,85 gam H2O. Cho những phát biểu sau:

(1) Z tất cả số nguyên tử oxi bởi cacbon;

(2) Y với Z có thể phản ứng cùng với nhau;

(3) Số nguyên tử hiđro vào Z bởi 7.

(4) Phân tử khối của Y bằng 31 đvC.

Có bao nhiêu phát biểu đúng


Đây là 1 trong những kim một số loại mềm, dẻo. Tín đồ ta hoàn toàn có thể cán được thành đều lá mỏng tanh hơn 0,0002 mm, từ là 1 gam kim loại hoàn toàn có thể kéo thành sợi mảnh dài tới 3,5 km với ánh sáng rất có thể đi qua được. Kim loại đó là


Cho các chất: etanal, glucozơ, buta-l,3-đien, but-1-in, saccarozơ, etyl fomat. Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là:
Xem thêm: Sidebar Trong Win 7 Là Gì - Những Lợi Ích Của Sidebar Trong Win 7

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam