– Amin là hợp chất hữu cơ được tạo thành khi gắng một hoặc những nguyên tử hiđro vào phân tử amoniac bởi một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

*

– Công thức tổng thể của amin:

CxHyNz (x, y, z nằm trong N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn trường hợp z chẵn; y lẻ nếu như z lẻ).

Bạn đang xem: Dung dịch metylamin trong nước làm

hoặc CnH2n+2-2k+tNt (n ở trong N*; k trực thuộc N; t ở trong N*).

Số liên kết pi + số vòng trong phân tử amin = (2x + 2 + t – y)/2.

Nếu là amin bậc I thì cách làm tổng quát có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t..

2. Phân các loại Amin

Thông thường, tín đồ ta chia 2 Amin theo 2 cách thông dụng nhất:

a. Theo quánh điểm kết cấu của các gốc hidrocacbon: Amin béo, Amin thơm cùng Amin có vòng dị. Dưới trên đây mình sẽ lấy ví dụ thường thấy nhất về 3 một số loại này là Anilin, Etylamin với Piridin.

*

b. Phân một số loại theo bậc của Amin:

Khái niệm bậc Amin: Là số nguyên tử hidro vào phân tử NH3 bị thay thế bằng nơi bắt đầu hidrocacbon. Như vậy, nếu chia theo phương pháp này, Amin sẽ có được 3 loại tương xứng với Amin Bậc 1, Amin bậc 2 và Amin bậc 3

*

3. Danh pháp của Amin

a) giải pháp gọi tên theo danh pháp cội – chức : ank + yl + amin 

b) giải pháp gọi tên theo danh pháp sửa chữa : ankan + địa chỉ + amin 

c) Tên thông thường chỉ vận dụng với một vài amin

Hợp chất

Tên nơi bắt đầu – Chức

Tên chũm thế

Tên thông thường

CH3–NH2metylamin metanamin 
CH3–CH(NH2)–CH3isopropylaminpropan-2-amin 
CH3–NH–C2H5etylmetylaminN-metyletanamin 
CH3–CH(CH3)–CH2–NH2isobutylamin2-metylpropan-1-amin 
CH3–CH2–CH(NH2)–CH3sec-butylaminbutan-2-amin 
(CH3)3C–NH2tert-butylamin2-metylpropan-2-amin 
CH3–NH–CH2–CH2–CH3metylpropylaminN-metylpropan-1-amin 
CH3–NH–CH(CH3)2isopropylmetylaminN-metylpropan-2-amin 
C2H5–NH–C2H5dietylaminN-etyletanamin 
(CH3)2N–C2H5etyldimetylaminN,N-dimetyletanamin 
C6H5–NH2phenylaminbenzenaminanilin

Chú ý:

– Tên những nhóm ankyl gọi theo sản phẩm tự vần âm a, b, c… 

– Với các amin bậc 2 với 3, lựa chọn mạch nhiều năm nhất cất N làm mạch chính, N gồm chỉ số vị trí nhỏ dại nhất. Đặt một nguyên tử N trước từng nhóm nắm của amin – Khi team –NH2 đóng sứ mệnh nhóm vắt thì hotline là nhóm amino. 

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2-aminopropanoic)

4. Những đồng phân của Amin

Ta có một số trong những đồng phân của Amin như sau:

– Đồng phân về mạch cacbon

– Đồng phân địa điểm nhóm chức

– Đồng phân về bậc của amin

5. đặc điểm vật lý của Amin

– Metylamin, đimetylamin, trimetylamin với etylamin là phần đông chất khí, mùi hương khai nặng nề chịu, tan những trong nước.

– các amin có phân tử khối cao hơn nữa là hầu như chất lỏng hoặc rắn, ánh nắng mặt trời sôi tăng nhiều và độ rã trong nước bớt dần theo hướng tăng của phân tử khối.

– những amin thơm là chất lỏng hoặc chất rắn và dễ bị oxi hóa.

– các amin phần đông độc.

6. đặc thù hóa học của Amin

a. Tính bazơ

*Giải thích tính bazơ của các amin

– do nguyên tử N vào phân tử amin còn cặp e không sử dụng có tác dụng nhận proton.

*So sánh tính bazơ của những amin

– nếu nguyên tử N trong phân tử amin được đính với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin to gan lớn mật hơn đối với tính bazơ của NH3. Phần đông amin này tạo cho quỳ tím đưa thành màu xanh.

– giả dụ nguyên tử N vào phân tử amin gắn thêm với các gốc hút e (gốc không no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin yếu hơn so với tính bazơ của NH3. Số đông amin này sẽ không làm xanh quỳ tím.

– Amin bao gồm càng những gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

b. Các phản ứng trình bày tính bazơ

* làm phản ứng với hỗn hợp axit

CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO4

2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4

CH3NH2 + CH3COOH → CH3NH3OOCCH3

*Phản ứng với dung dịch muối chế tác bazơ ko tan

2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl

c. Phản bội ứng phân biệt bậc của amin

– nếu là amin bậc I lúc phản ứng cùng với HNO2 tạo khí thoát ra:

RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

Anilin phản nghịch ứng tạo thành muối điazoni ở 0 → 50C:

C6H5NH2 + HNO2 → C6H5N2+Cl– + 2H2O

– giả dụ là amin bậc II thì chế tạo hợp hóa học nitrozo màu vàng nổi cùng bề mặt nước:

RNHR’ + HNO2 → RN(NO)R’ + H2O

– Amin bậc III không có phản ứng này.

d. Bội nghịch ứng nâng bậc amin

RNH2 + R’I → RNHR’ + HIRNHR’ + R’’I → RNR’R’’ + HI

e. Bội phản ứng riêng của anilin

– Anilin là amin thơm nên không làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh.

– Anilin sinh sản kết tủa trắng với dung dịch nước Brom:

*

→ Phản ứng này được dùng làm nhận biết anilin.

7. Điều chế Amin

a) Điều chế bằng phương pháp thay nỗ lực nguyên tử H của phân tử amoniac

*

b) Khử hợp hóa học của nitro

Anilin và những amin thơm hay được điều chế thông qua cách thức nitrobenzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) vị những hiđro new sinh nhờ công dụng của kim loại (như Fe, Zn…) cùng với axit HCl. Ví dụ:

*

8. Ứng dung Amin

Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

– Một số ứng dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → + –  Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền chất cho một vài hòa hợp chất gồm tầm đặc biệt công nghiệp 

+ Vũ khí hóa học tabun (C5H11N2O2P) có bắt đầu từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là nguyên liệu thô cho cung cấp nhiều hóa chất nông nghiệp và dược phẩm 

– Một số vận dụng của anilin

+ thêm vào polime.

Xem thêm: Cách Bấm Phương Sai Bằng Máy Tính Vinacal, Cách Bấm Máy Tính Thống Kê Vinacal

+ chế tạo chất dẻo (anilin-fomanđehit,…) 

Rán, nướng những loại thức ăn giàu protein ở ánh nắng mặt trời cao tạo ra các amin dị vòng. Những chất này xuất hiện nhiều tốt nhất ở phần nhiều phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt ko kể của thực phẩm cừu nướng.