Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và tiếp xúc với phần kéo dài của nhì cạnh sót lại gọi là con đường tròn bàng tiếp tam giác. Chổ chính giữa đường tròn bàng tiếp tam giác là giao của 1 đường phân giác góc vào và hai tuyến đường phân giác góc quanh đó của tam giác


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho nửa con đường tròn trung ương $O$, 2 lần bán kính $AB$. Vẽ các tiếp con đường $Ax,By$ với nữa con đường tròn cùng phía đối với $AB$. Từ điểm $M$ trên nửa mặt đường tròn ($M$ khác $A,B$ ) vẽ tiếp con đường với nửa đường tròn, giảm $Ax$ cùng $By$ theo thứ tự tại $C$ cùng $D$ .

Bạn đang xem: Đường tròn bàng tiếp


Hai tiếp đường tại $A$ với $B$ của đường tròn $(O)$ giảm nhau trên $I$ . Đường thẳng qua $I$ với vuông góc với $IA$ giảm $OB$ tại $K$. Chọn xác minh đúng.


Cho con đường tròn $(O).$ từ 1 điểm $M$ ở bên cạnh $(O)$, vẽ nhì tiếp tuyến đường $MA$ cùng $MB$ làm sao để cho góc $AMB$ bằng $120^0$. Biết chu vi tam giác $MAB$ là $6left( 3 + 2sqrt 3 ight)cm$, tính độ lâu năm dây $AB.$


Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại $A$, $I$ là vai trung phong đường tròn nội tiếp, $K$ là vai trung phong đường tròn bàng tiếp trong góc $A.$ hotline $O$ là trung điểm của $IK.$


Cho tam giác $ABC$ cân tại $A$ nội tiếp đường tròn $left( O ight)$. điện thoại tư vấn $D$ là trung điểm cạnh $AC$, tiếp tuyến đường của mặt đường tròn $left( O ight)$ tại $A$ cắt tia $BD$ trên $E$.


Cho hai tuyến phố tròn $left( O ight);left( O" ight)$ giảm nhau trên $A,B$, trong đó $O" in left( O ight)$. Kẻ đường kính $O"OC$ của mặt đường tròn $left( O ight)$. Chọn khẳng định sai?


Cho mặt đường tròn (left( O;R ight)). Xuất phát điểm từ 1 điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ những tiếp tuyến đường ME, MF mang đến đường tròn (với E, F là những tiếp điểm). Đoạn OM cắt đường tròn (left( O;R ight)) tại I. Kẻ 2 lần bán kính ED của (left( O;R ight)). Hạ FK vuông góc với ED. Gọi phường là giao điểm của MD với FK.


Cho đường tròn (left( O;R ight)) và điểm A nằm ngoại trừ (left( O ight)). Từ bỏ A kẻ nhì tiếp đường AB, AC với (left( O ight)) (B, C là các tiếp điểm). Call H là giao điểm của OA và BC. đem D đối xứng với B qua O. điện thoại tư vấn E là giao điểm của đoạn trực tiếp AD cùng với (left( O ight)) (E ko trùng cùng với D).

Xem thêm: Tổng Hợp Tranh Vẽ Lâu Đài Cổ Tích Ý Tưởng, Tô Màu Lâu Đài Cổ Tích


Hai tiếp tuyến tại hai điểm (B,C) của một đường tròn (left( O ight)) cắt nhau trên (A) chế tạo thành (widehat BAC = 50^0). Số đo của góc (widehat BOC) chắn cung nhỏ (BC) bằng 


Cho hai tuyến đường tròn (left( O ight)) và (left( O" ight)) tiếp xúc xung quanh tại (A). Kẻ tiếp tuyến đường chung quanh đó (BC,B in left( O ight)) và (C in (O")). Tiếp tuyến tầm thường trong tại (A) giảm tiếp đường chung kế bên (BC) trên (I). Tính độ dài (BC) biết (OA = 9cm,O"A = 4cm).


Cho hình vẽ, MA với MB là nhị tiếp tuyến của con đường tròn (left( O,3cm ight)), (MA = 4cm). Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là: