1. Mang lại sơ vật dụng mạch điện như mẫu vẽ E=12V, r= 2 ôm a) mang đến R=10 ôm (Miễn phí)

Cho sơ vật mạch năng lượng điện như mẫu vẽ E=12V,r=2Ωa) mang đến R=10Ω. Tính năng suất tỏa nhiệt trên R, nguồn, công suất của nguồn, công suất của nguồn.b) tìm kiếm R để năng suất trên R là béo nhất?Tính công suất đó?c) Tính R để hiệu suất tỏa sức nóng trên R là 12W...

Bạn đang xem: Cho sơ đồ như hình vẽ e=12v, r=2 ω (hình vẽ đơn giản chỉ có 1 nguồn và 1 biến trở thôi) a) cho r=10 ôm

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 20076 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm: a) mang đến R=10Ω. Tính năng suất tỏa sức nóng trên R, nguồn, hiệu suất của nguồn, công suất của nguồn.

Xem cụ thể
*

2. đến mạch điện như hình vẽ: E=12V, r=2 ôm, R1=1 ôm, R2=2 ôm, R3=3 ôm (Miễn phí)

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:E=12V, r=2Ω, R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, C1=1μF,C2=2μF. Điện tích trên từng tụ năng lượng điện là? A. Q1=15.10−6C,Q2=4,5.10−6C B. Q1=10−6C,Q2=2.10−6C C. Q1=2.10−6C,Q2=1.10−6C D. Q1=4,5.10−6C,Q2=15.10−6C...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 20075 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem cụ thể
*

3. Mang đến sơ đồ mạch điện như hình mẫu vẽ E = 12V, r = 2 ôm.Tính R để năng suất toả...

Cho sơ vật mạch điện như mẫu vẽ E = 12V, r = 2Ω. Tính R để hiệu suất toả nhiệt độ trên R là 16 W....

Tác giả: vietjack.online

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 20073 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho sơ trang bị mạch năng lượng điện như mẫu vẽ E = 12V, r = 2Ω. Tính R để công suất toả nhiệt trên R là 16 W.

Xem cụ thể
*

4. đến sơ trang bị mạch điện như hình mẫu vẽ E = 12V, r = 2ôm.Tìm R để công suất trên

Cho sơ đồ vật mạch điện như hình vẽ E = 12V, r = 2Ω. Tìm kiếm R để năng suất trên R là bự nhất? Tính hiệu suất đó?A. R = 2 Ω và Pmax=18WB. R = 10 Ω cùng Pmax=10WC. R = 2 Ω cùng Pmax=36WD. R = 1 Ω và Pmax=36W...

Tác giả: hoidapvietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 20070 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm:

Xem chi tiết
*

5. In the given figure, E=12V, R(1)=3Omega, R(2)=2Omega" & "r=1Omega. The choose the correct option/s

...

Xem thêm: Tổ Hợp Chập K Của N Phần Tử Và Tính Chất Liên Quan $C_N^K$, Tính Tổ Hợp Online

Tác giả: www.doubtnut.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 20066 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm:

Xem cụ thể
*
mang lại mạch điện như hình vẽ. Biết E = 12V;r = 1Omega ;R1 = 5Omega ;R2 = R3 = 10Omega . Bỏ qua điện trở - Tự học 365">

6. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết E = 12V;r = 1Omega ;R1 = 5Omega ;R2 = R3 = 10Omega . Làm lơ điện trở - Tự học 365

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết (E = 12V;r = 1Omega ;R_1 = 5Omega ;R_2 = R_3 = 10Omega ). Làm lơ điện trở của dây nối. Hiệu điện vậy giữa hai...

Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 20061 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết (E = 12V;r = 1Omega ;R_1 = 5Omega ;R_2 = R_3 = 10Omega ). Làm lơ điện trở của dây nối. Hiệu điện thay giữa hai đầu R1 làMạch quanh đó gồm: (R_1,//,left( R_2,nt,R_3 ight))