slovenija-expo2000.com Edge là trình duyệt nhanh và an toàn, góp bạn đảm bảo dữ liệu, máu kiệm thời gian và chi phí bạc.

Bạn đang xem: Learn how to clear microsoft edge browser history tutorial


*
*

Duyệt web bởi slovenija-expo2000.com Edge trên nhiều thiết bị

slovenija-expo2000.com Edge sử dụng được trên những phiên phiên bản Windows, macOS, game ios và game android được hỗ trợ.


*

slovenija-expo2000.com Edge mang lại Windows

slovenija-expo2000.com Edge là trình duyệt cực tốt cho Windows. Đồng cỗ hóa mật khẩu, mục yêu dấu và chế độ setup của bạn trên những thiết bị và ban đầu sử dụng slovenija-expo2000.com Edge ngay hôm nay.


Cũng có trên

Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows Server năm nhâm thìn Windows server 2019

*

slovenija-expo2000.com Edge cho macOS

slovenija-expo2000.com Edge có phong cách thiết kế mang lại cảm hứng thoải mái trên máy Mac. Dễ dàng đồng cỗ mật khẩu, mục yêu quý và các thiết lập của bạn trên nhiều thiết bị. Mua slovenija-expo2000.com Edge xuống làm trình ưng chuẩn mới đáng tin cậy ngay hôm nay.

TẢI XUỐNG bạn dạng dành mang đến macOS

*

slovenija-expo2000.com Edge đến iOS

slovenija-expo2000.com Edge đã sẵn sàng chuẩn bị tải xuống đồ vật iOS của bạn. Đồng bộ hóa mật khẩu, mục yêu mếm và tủ chứa đồ của các bạn trên các thiết bị đang đăng nhập. Quét mã QR để thiết lập ứng dụng.


*

slovenija-expo2000.com Edge mang lại Android

slovenija-expo2000.com Edge đã sẵn sàng chuẩn bị tải xuống thiết bị apk của bạn. Đồng cỗ hóa mật khẩu, mục ái mộ và tủ đựng đồ của bạn trên các thiết bị sẽ đăng nhập. Quét mã QR để setup ứng dụng.


Giới thiệu về Windows 11

yêu cầu Windows mới, góp bạn gần gụi với mọi tín đồ và hầu như thứ bạn yêu thích.


Hoàn thành trực tuyến được không ít việc hơn nhờ vào slovenija-expo2000.com Edge

Trình trông nom giúp bạn thuận lợi duyệt web theo phong cách của mình.


Làm bài toán hiệu quả

Nhờ xây dựng vượt trội của slovenija-expo2000.com Edge về hiệu suất, tốc độ và những tính năng giúp tăng năng suất, chúng ta có thể hoàn thành nhiều việc hơn.


Nhận phần thưởng

Với những công gắng tích thích hợp sẵn sẽ giúp bạn ngày tiết kiệm, slovenija-expo2000.com Edge mang về trải nghiệm buôn bán trực tuyến cực tốt so với ngẫu nhiên trình chu đáo Internet nào.


Luôn được bảo vệ

slovenija-expo2000.com Edge có tác dụng ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo và tấn công bằng phần mềm ô nhiễm trên Windows 10 với công dụng được xếp ở tầm mức cao nhất.


Khai thác tối đa thời gian bạn lên mạng

những tính năng của slovenija-expo2000.com Edge như cỗ sưu tập, Tab dọc cùng Trình đọc chân thực giúp bạn bố trí và khai thác tối đa thời gian duyệt web, xem trực tuyến, tìm kiếm kiếm, share và không dừng lại ở đó nữa.

CÁC TÍNH NĂNG GIÚP TĂNG NĂNG SUẤT CỦA slovenija-expo2000.com EDGE

An toàn hơn khi vào mạng

các tính năng bảo mật thông tin của slovenija-expo2000.com Edge như SmartScreen, Trình giám sát Mật khẩu, tìm kiếm InPrivate và chế độ trẻ em, góp bảo vệ an toàn cho các bạn và những người dân thân yêu khi vào mạng.

CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT CỦA slovenija-expo2000.com EDGE

Giới thiệu chế độ trẻ em trên Edge

Chế độ để mắt web dành riêng cho trẻ em bao gồm tính năng bảo đảm tích hợp cùng thiết kế thiết lập cấu hình để đứa bạn chỉ hoàn toàn có thể lướt mọi nội dung bên trên web cân xứng với lứa tuổi.


Which version is best for your Mac?

slovenija-expo2000.com Edge has been optimized for both Macs with intel chips (most common) and Macs with apple chips (some newer Mac models).


Find your Mac's chip type

Click the Apple logo in the top left corner of your screen. Select About This Mac. A dialog should appear. Make sure the Overview tab is selected. Look for Processor or Chip and check whether it says “Intel” or “Apple”.

To install the browser, you must be the PC administrator & might need to tải về updates to lớn your Windows 10 PC & restart it.

To install the browser, you must be the PC administrator & might need to tải về updates lớn your Windows PC and restart it.


After installation, these terms are also viewable in slovenija-expo2000.com Edge at edge://terms.

These license terms are an agreement between you & slovenija-expo2000.com Corporation (or one of its affiliates). They apply khổng lồ this software published by slovenija-expo2000.com và any software updates (“Software”) (except to the extent such Software or updates are accompanied by new oradditional terms, in which case those different terms apply prospectively & do not alter your or slovenija-expo2000.com’s rights relating khổng lồ pre-updated Software). IF YOU COMPLY WITH THESE LICENSE TERMS, YOU HAVE THE RIGHTS BELOW.BY DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU vì chưng NOT ACCEPT THEM, YOU HAVE NO RIGHT TO and MUST NOT tải về OR USE THE SOFTWARE.


1.1.Windows License Terms

. Your installation & use of the Software on any Windows platform shall be governed by the license terms for your slovenija-expo2000.com Windows Operating System software (“Windows License Terms”) on which you are using the Software, và those terms are incorporated by reference. If the Software is downloaded from slovenija-expo2000.com & labeled preview, insider, beta or pre-release, or is otherwise indicated as not being a final retail version of the Software, the applicable terms in Section 1.2 also apply khổng lồ your use of the Software. Section 1.3 applies lớn your use of other services that may be made available for use through your use of the Software.

1.1.1.Updates

. Notwithstanding above Section 1.1 as applied to lớn Windows 7, 8, & 8.1, the terms of the applicable Windows License Terms, or any Windows update settings you have configured, the Software periodically checks for updates, & downloads and installs them for you. You may obtain updates only from slovenija-expo2000.com or authorized sources, and slovenija-expo2000.com may need khổng lồ update your system khổng lồ provide you with those updates. By accepting this agreement, you agree khổng lồ receive these types of automatic updates without any additional notice.

1.2.Previews

. slovenija-expo2000.com may make preview, insider, beta or other pre-release versions of the Software (“Previews”) available to lớn you. You may use Previews only up lớn the Software’s expiration date (if any) and so long as you comply with the applicable Windows License Terms. Previews are experimental, which means that Previews may not operate correctly and may be substantially different from the commercially released version. In some instances, Previews may even inadvertently damage your device rendering it inoperable or cause occasional crashes, data loss or apps to stop working or be deleted. To lớn recover, you may have to lớn reinstall your apps, the operating system or re-flash your device. In some instances, you may not be able lớn go back lớn your prior version of the Software. Because Previews may contain more errors or inaccuracies, you should back-up your device before installing any Previews. We recommend installing Previews on non-production devices that are not business critical because you are more likely lớn experience crashes, setting và policy changes, loss of data or apps, feature and functionality changes, cause other apps lớn stop working, be updated, or removed from your device automatically without notice & other potential issues. We highly recommend that you vày not install the Previews on any systems you don’t directly control or that you share with others. Notwithstanding anything lớn the contrary in this agreement, Previews are nontransferable and provided “AS IS.” By installing Previews on your device, you may void or impact your device warranty và may not be entitled to support from the manufacturer of your device or network operator, if applicable. slovenija-expo2000.com may not provide support services for Previews. If you provide slovenija-expo2000.com comments, suggestions or other feedback about the Preview (“Submission”), you grant slovenija-expo2000.com & its partners rights khổng lồ use the Submission in any way & for any purpose. You will not give a Submission that is subject to lớn a license that requires slovenija-expo2000.com lớn license its Software or documentation to third parties because slovenija-expo2000.com includes your Submission in them. These rights survive this agreement. slovenija-expo2000.com may change or discontinue the Previews, or terminate your access to the Previews, at any time without notice và for any reason whatsoever. You may stop using the Previews at any time by un-installing & deleting all copies of any Previews.

1.2.1.Data Collection for Previews

. Previews may not have included, reduced, or different security, privacy, accessibility, availability và relatability standards relative to lớn commercially provided services & software. For Previews covered under Section 1.2, privacy và feature settings may not work as intended, và the Previews may not work with other Windows privacy settings, including the diagnostic data settings for Windows 10 / Windows 11. Data collected from your use of the Previews, including diagnostic, technical, error reports, crash dumps and other related data from your devices running Previews may be used, stored, processed & analyzed khổng lồ keep Windows and the Previews up khổng lồ date, secure, và operating properly. It also helps us improve slovenija-expo2000.com products và services và may be used for any other purpose described in the slovenija-expo2000.com Privacy Statement. If you disable data collection through controls available in the Previews, we may continue lớn collect diagnostic information about the download, the installation and removal of the Previews and “basic” data as described in the Windows Diagnostics section of the slovenija-expo2000.com Privacy Statement. Theslovenija-expo2000.com Privacy Statement(https://go.slovenija-expo2000.com/fwlink/?LinkId=521839), & this paragraph, applies khổng lồ Previews under Section 1.2.

1.3.Other Services

.The Software may include features that provide an access point to, or rely on, other services, websites, links, content, material, integrations or applications, including as provided by independent third parties (“Other Services”). Your use of Other Services or of Software features that rely on Other Services may be governed by separate terms and subject lớn separate privacy policies. You can view these separate terms & policies through the Other Services’ websites or settings, as applicable. The Other Services may not be available in all regions. You may not use tokens the Software uses to call into a slovenija-expo2000.com Azure service separate from the Software.

IF YOU LIVE IN (OR ARE A BUSINESS WITH A PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN) THE UNITED STATES, PLEASE READ THE “BINDING ARBITRATION and CLASS kích hoạt WAIVER” SECTION 2.14 BELOW. IT AFFECTS HOW DISPUTES ARE RESOLVED.


2.1.Installation and Use Rights

. For installation và use of the Software on any non-Windows platform, including but not limited to macOS and Linux, you may install and use one copy of the Software on any device running such non-Windows platform.

2.2.Third buổi tiệc nhỏ Software

. The Software may include third các buổi party software that is licensed to lớn you under this agreement or under their own terms or under mở cửa source licenses with source code availability options. License terms, notices, & acknowledgements, if any, for the third các buổi tiệc nhỏ software may be accessible online athttps://aka.ms/thirdpartynoticesor in an accompanying notices file. Even if such software is governed by other agreements, the disclaimer, limitations on, and exclusions of damages below also apply to the extent allowed by applicable law.

2.3.Previews.

slovenija-expo2000.com may make preview, insider, beta or other pre-release versions of the Software (“Previews”) available lớn you. You may use Previews only up khổng lồ the software’s expiration date (if any) and so long as you comply with these license terms. Previews are experimental, which means that Previews may not operate correctly and may be substantially different from the commercially released version. In some instances, Previews may even inadvertently damage your device rendering it inoperable or cause occasional crashes, data loss or apps lớn stop working or be deleted. To lớn recover, you may have to lớn reinstall your apps, the operating system or re-flash your device. In some instances, you may not be able to lớn go back khổng lồ your prior version of the Software. Because Previews may contain more errors or inaccuracies, you should back-up your device before installing any Previews. We recommend installing Previews on non-production devices that are not business critical because you are more likely khổng lồ experience crashes, setting và policy changes, loss of data or apps, feature & functionality changes, cause other apps to stop working, be updated, or removed from your device automatically without notice and other potential issues. We highly recommend that you vì chưng not install the Previews on any systems you don’t directly control or that you chia sẻ with others. Notwithstanding anything to the contrary in this agreement, Previews are nontransferable and provided “AS IS.” By installing Previews on your device, you may void or impact your device warranty & may not be entitled to tư vấn from the manufacturer of your device or network operator, if applicable. slovenija-expo2000.com may not provide support services for Previews. slovenija-expo2000.com may change or discontinue the Previews, or terminate your access khổng lồ the Previews, at any time without notice and for any reason whatsoever. You may stop using the Previews at any time by un-installing and deleting all copies of any Previews.

2.3.1.Data Collection for Previews

. Previews may not have included, reduced, or different security, privacy, accessibility, availability and relatability standards relative to lớn commercially provided services & software. For Previews covered under Section 2.3, privacy và feature settings may not work as intended, và the Previews may not work with other operating system privacy settings. Data collected from your use of Previews, including diagnostic, technical, error reports, crash dumps and other related data from your devices running Previews may be used, stored, processed & analyzed khổng lồ keep the Previews up lớn date, secure, & operating properly. It also helps us improve slovenija-expo2000.com products and services and may be used for any other purpose described in the slovenija-expo2000.com Privacy Statement. If you disable data collection through controls available in the Previews, we may continue lớn collect diagnostic information about the download, the installation và any removal of the Previews and “basic” data as described in the Windows Diagnostics section of the slovenija-expo2000.com Privacy Statement. Theslovenija-expo2000.com Privacy Statement(https://go.slovenija-expo2000.com/fwlink/?LinkId=521839), and this paragraph, applies khổng lồ Previews under Section 2.3.

2.4.Other Services

. The Software may include features that provide an access point to, or rely on, other services, websites, links, content, material, integrations or applications, including as provided by independent third parties (“Other Services”). Your use of Other Services or of Software features that rely on Other Services may be governed by separate terms and subject to lớn separate privacy policies. You can view these separate terms & policies through the Other Services’ websites or settings, as applicable. The Other Services may not be available in all regions.

2.5.Communications with You

. slovenija-expo2000.com may use your tương tác information (i) khổng lồ communicate with you about your use of the Software, và (ii) to provide you with additional information, about the Software and other slovenija-expo2000.com products or services. This tương tác may be by email, SMS, instant message, web chat, phone, in the user interface, or other means, và may include offers. You can always choose whether you wish to receive promotional email, SMS messages, telephone calls và postal mail from slovenija-expo2000.com.

2.6.Feedback

. If you provide slovenija-expo2000.com comments, suggestions or other feedback about the Software khổng lồ slovenija-expo2000.com (“Submission”), you grant slovenija-expo2000.com & its partners rights lớn use the Submission in any way và for any purpose. You will not give slovenija-expo2000.com a Submission that is subject to lớn a license that requires slovenija-expo2000.com to license its Software or documentation to lớn third parties because slovenija-expo2000.com includes your feedback in them. These rights survive this agreement.

2.7.Data Collection

. The Software may collect information about you and your use of the Software và send that to slovenija-expo2000.com. By accepting this agreement và using the Software you agree that slovenija-expo2000.com may collect, use, & disclose the information as described in theslovenija-expo2000.com Privacy Statementathttps://go.slovenija-expo2000.com/fwlink/?LinkId=521839, and as may be described in the user interface associated with the Software features.

2.8.Scope of License.

The Software is licensed, not sold. This agreement gives you only some rights khổng lồ use the Software. slovenija-expo2000.com reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you will not (and have no right to):

(a)work around any technical limitations in the Software that only allow you khổng lồ use it in certain ways;


(b)reverse engineer, decompile, disassemble, decrypt or otherwise attempt khổng lồ derive the source code of the Software, except & only lớn the extent that the foregoing restriction is (i) permitted by applicable law; (ii) required by third các buổi tiệc nhỏ licensing terms governing the use of certain open-source components that may be included with the Software; or (iii) required khổng lồ debug changes to any libraries licensed under the GNU Lesser General Public License which are included with and linked to by the Software.


(d)when using Internet-based features, you may not use those features in any way that could interfere with anyone else’s use of them or lớn try khổng lồ gain access lớn or use any service, data, account, or network, in an unauthorized manner;


(f)share, publish, distribute, or lend the Software, provide the Software as a stand-alone hosted solution for others to use, or transfer the Software or this agreement to any third party.


2.9.Documentation

. If documentation is provided with the Software, you may copy & use the documentation for personal reference purposes.

2.10.H.264/AVC và MPEG-4 Visual Standards and VC-1 đoạn phim Standards

. The Software may include H.264/AVC, MPEG-4 Visual, and/or VC-1 codec technology. MPEG LA, L.L.C. Requires this notice:THIS hàng hóa IS LICENSED UNDER THE H.264/AVC, THE VC-1, và THE MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSES FOR THE PERSONAL & NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER khổng lồ (i) ENCODE đoạn clip IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE STANDARDS (“VIDEO STANDARDS”) OR (ii) DECODE AVC, VC-1, & MPEG-4 PART 2 đoạn phim THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL và NON-COMMERCIAL ACTIVITY OR WAS OBTAINED FROM A video PROVIDER LICENSED lớn PROVIDE SUCH VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEEhttps://aka.ms/mpegla.

2.11.Export Restrictions.

You must comply with all domestic and international export laws & regulations that apply khổng lồ the Software, which include restrictions on destinations, end users, và end use. For further information on export restrictions, visithttps://aka.ms/exporting.

2.12.Support Services.

slovenija-expo2000.com is not obligated under this agreement lớn provide any support services for the Software. Any support provided is “as is”, “with all faults”, và without warranty of any kind.

2.13.Updates.

The Software may periodically kiểm tra for updates, and download and install them for you. You may obtain updates only from slovenija-expo2000.com or authorized sources. slovenija-expo2000.com may need khổng lồ update your system to provide you with updates. You agree to receive these automatic updates without any additional notice. Updates may not include or support all existing Software features, services, or peripheral devices.

2.14.Binding Arbitration & Class kích hoạt Waiver.

This Section applies if you live in (or, if a business, your principal place of business is in) the United States.If you và slovenija-expo2000.com have a dispute, you và slovenija-expo2000.com agree khổng lồ try for 60 days khổng lồ resolve it informally. If you and slovenija-expo2000.com can’t, you và slovenija-expo2000.com agree tobinding individual arbitration before the American Arbitration Association under the Federal Arbitration Act (“FAA”), andnot lớn sue in court in front of a judge or jury. Instead, a neutral arbitrator will decide.Class action lawsuits, class-wide arbitrations, private attorney-general actions,and any other proceeding where someone acts in a representative capacityare not allowed; nor is combining individual proceedings without the consent of all parties. The complete Arbitration Agreement contains more terms và is athttps://aka.ms/arb-agreement-1. You và slovenija-expo2000.com agree lớn these terms.

2.15.Entire Agreement.

This agreement, & any other terms slovenija-expo2000.com may provide for supplements, updates, or third-party applications, is the entire agreement for the Software.

2.16.Applicable Law and lace to lớn resolve disputes

. If you acquired the Software in the United States or Canada, the laws of the state or province where you live (or, if a business, where your principal place of business is located) govern the interpretation of this agreement, claims for its breach, và all other claims (including consumer protection, unfair competition, và tort claims), regardless of conflict of laws principles, except that the FAA governs everything related to arbitration. If you acquired the Software in any other country, its laws apply, except that the FAA governs everything related to lớn arbitration. If U.S. Federal jurisdiction exists, you and slovenija-expo2000.com consent khổng lồ exclusive jurisdiction & venue in the federal court in King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration). If not, you và slovenija-expo2000.com consent to exclusive jurisdiction and venue in the Superior Court of King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration).

2.17.Consumer Rights; Regional Variations.

This agreement describes certain legal rights. You may have other rights, including consumer rights, under the laws of your state, province, or country. Separate và apart from your relationship with slovenija-expo2000.com, you may also have rights with respect to lớn the các buổi party from which you acquired the Software. This agreement does not change those other rights if the laws of your state, province, or country vị not permit it to vị so. For example, if you acquired the Software in one of the below regions, or mandatory country law applies, then the following provisions apply lớn you:

(a)Australia.

You have statutory guarantees under the Australian Consumer Law and nothing in this agreement is intended khổng lồ affect those rights.

(b)Canada.

If you acquired this Software in Canada, you may stop receiving updates by disconnecting your device from the mạng internet (if và when you re-connect to lớn the Internet, however, the Software will resume checking for & installing updates), or uninstalling the Software. The product documentation, if any, may also specify how khổng lồ turn off updates for your specific device or Software.

(c)Germany and Austria

. If you are using the Software in Germany, you may vì so only subject khổng lồ the following terms:https://aka.ms/edge-germany.

2.18.DISCLAIMER OF WARRANTY.

THE SOFTWARE IS LICENSED “AS IS,” “WITH ALL FAULTS,” và “AS AVAILABLE.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. slovenija-expo2000.com GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR LOCAL LAWS THAT THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. Lớn THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, slovenija-expo2000.com EXCLUDES ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, & NON-INFRINGEMENT.

2.19.LIMITATION ON & EXCLUSION OF REMEDIES and DAMAGES.

IF YOU HAVE ANY BASIS FOR RECOVERING DAMAGES DESPITE THE PRECEDING DISCLAIMER OF WARRANTY, YOU CAN RECOVER FROM slovenija-expo2000.com and slovenija-expo2000.com’S AFFILIATES OR SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP khổng lồ THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SOFTWARE OR $5.00, WHICHEVER IS GREATER. YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES. To THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THESE LIMITATIONS and EXCLUSIONS APPLY to ANYTHING OR ANY CLAIMS RELATED lớn THE SOFTWARE.It also applies even if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose or if slovenija-expo2000.com knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not apply khổng lồ you because your state, province, or country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages.

Xem thêm: Văn Cúng Ngày Vía Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng 2022, Văn Khấn Thần Tài, Thổ Địa Mùng 10 Tháng Giêng


Source code for portions of slovenija-expo2000.com Edge is available không tính phí of charge fromhttps://thirdpartysource.slovenija-expo2000.comunder the third tiệc nhỏ open source license terms provided athttps://aka.ms/thirdpartynoticesand in slovenija-expo2000.com Edge at edge://credits after installation. Or lớn obtain this source code you may send a check or money order for US $5.00, including the Edge version number, to:

Source Code Compliance Teamslovenija-expo2000.com CorporationOne slovenija-expo2000.com WayRedmond, WA 98052USA


Required diagnostic data is collected khổng lồ keep slovenija-expo2000.com Edge secure, up to lớn date & performing as expected. Privacy statement
Help slovenija-expo2000.com improve our products by sending optional diagnostic data about how you use the browser, websites you visit, & crash reports. Learn more

Installing slovenija-expo2000.com Edge will địa chỉ cửa hàng the slovenija-expo2000.com repository so your system will automatically keep slovenija-expo2000.com Edge up to date.


Choose install language Afrikaans Shqip አማርኛ العربية অসমীয়া Azərbaycan বাংলা (ভারত) Euskara Bosanski, latinica Български Català 简体中文 繁體中文 Hrvatski Čeština Dansk Nederlands English (UK) English (US) Eesti Filipino Suomi Français (Canada) Français (France) Galego ქართული Deutsch Ελληνικά ગુજરાતી עברית हिन्दी Magyar Íslenska Indonesia Gaeilge Italiano 日本語 ಕನ್ನಡ қазақ тілі ខ្មែរ कोंकणी 한국어 ລາວ Latviešu Lietuvių Lëtzebuergesch Македонски Melayu മലയാളം Malti Māori मराठी नेपाली Norsk bokmål Nynorsk ଓଡ଼ିଆ فارسی (ایران) Polski Português (Portugal) Português (Brasil) ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) Quechua Română Русский Gàidhlig Cрпски, ћирилица, Босна и Херцеговина Cрпски, ћирилица Srpski, latinica Slovenčina Slovenščina Español (España) Español (México) Svenska தமிழ் (இந்தியா) Татар తెలుగు ไทย Türkçe Українська اردو ئۇيغۇرچە Valencià Tiếng Việt Cymraeg