*
*
*
*
*
*
*
*

Các chất sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit ko no mạch hở đựng 1 links đôi C=C, đối kháng chức tác dụng với 1 rượu no đối chọi chức nhận được este X bao gồm công thức bao quát là:


Este X mạch hở gồm công thức phân tử C5H8O2, được tạo vị một axit Y với một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X bao gồm chứa vòng benzen bao gồm công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết thêm X có bao nhiêu phương pháp cấu tạo?


Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X có chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu trúc thoả mãn bí quyết phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit cơ học no đơn chức với cùng 1 ancol no đơn chức. Tỉ khối khá của A so với H2 là 44. A gồm công thức phân tử là:


Trong thành phần nước dứa gồm este tạo vì ancol isoamylic với axit isovaleric. Công thức cấu trúc của este là:


Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 ml etyl axetat, tiếp đến thêm vào ống thứ nhất 1 ml hỗn hợp H2SO4 20% cùng ống vật dụng hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Tiếp nối lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đôi khi đun giải pháp thủy trong khoảng 5 phút. Hiện tượng trong 2 ống thử là


Khi làm cất cánh hơi 8,14 gam một este đơn chức X thu được nhân tiện tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất. Phương pháp phân tử của X là


Este X gồm công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X nhận được ancol Y. đến Y chức năng với CuO nung rét thu được hóa học hữu cơ Z. Biết X và Z đều phải có phản ứng tráng bạc. Y là


Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có chức năng làm sạch những chất bẩn dính trên các vật rắn mà không gây ra bội nghịch ứng hóa học với những chất đó. Bao gồm hai loại chất giặt rửa:

+ Xà chống là các thành phần hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit phệ (như C17H35COONa, C17H35COOK) và hóa học phụ gia.

Bạn đang xem: Este thuần chức là gì

+ hóa học giặt cọ tổng hòa hợp là muối natri ankyl sunfat RO-SO3Na, natri ankansunfonat R-SO3Na, natri ankylbenzensunfonat R-C6H4-SO3Na, … Ví dụ: C11H23-CH2-C6H4-SO3Na (natri đođexylbenzen sunfonat).

Xà chống và chất giặt rửa tổng hợp đều sở hữu tính chất vận động bề mặt. Chúng có tính năng làm sút sức căng bề mặt giữa chất bẩn và vật bắt buộc giặt rửa, tăng năng lực thấm nước mặt phẳng chất bẩn. Đó nguyên nhân là phân tử xà phòng tương tự như chất giặt cọ tổng hợp số đông cấu thành từ nhì phần: phần kị nước là gốc hiđrocacbon (như C17H35-, C17H33-, C15H31-, C12H25-, C12H25-C6H4-, …) với phần ưa nước (như -COO(-), SO3(-), -OSO3(-), …).

Xem thêm: Top 6 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 14,15, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 14, 15 Tập 1

*

"Phần kiêng nước" cạnh tranh tan vào nước, dẫu vậy dễ chảy trong dầu mỡ; ngược lại "phần ưa nước" lại dễ tan vào nước. Khi ta giặt rửa, những vết không sạch (dầu mỡ, …) bị chia cắt thành những hạt rất bé dại (do chà xát bằng tay hoặc bởi máy) cùng không còn tài năng bám bám dính vật phải giặt rửa cùng bị phân tán vào nước, bởi phần kị nước thâm nhập vào các hạt dầu còn phần ưa nước thì làm việc trên mặt phẳng hạt đó và xâm nhập vào nước. Dựa vào vậy những hạt chất không sạch bị cuốn trôi đi một cách dễ dàng.