slovenija-expo2000.com trình làng đến những em học viên lớp 12 nội dung bài viết Fe tính năng với axit HNO3, H2SO4 sệt nóng, nhằm giúp những em học giỏi chương trình chất hóa học 12.

*Bạn đang xem: Fe tác dụng với hno3 đặc nóng

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Fe tính năng với axit HNO3, H2SO4 đặc nóng:DẠNG 1: fe TÁC DỤNG VỚI AXIT HNO3, H2SO4 ĐẶC NÓNG Khi đến Fe chức năng với HNO3, H2SO4 đặc nóng, trình tự phản bội ứng xảy ra: fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1) Nếu sắt dư thì thường xuyên xảy ra phản nghịch ứng: fe + 2Fe(NO3)3 → 3 Fe(NO3)2. Khi mang đến Fe vào dung dịch HNO3, H2SO4 quánh nóng, giả dụ sau làm phản ứng fe dư thì muối hình thành là muối bột Fe2+.Ví dụ 1: đến 6,72 gam fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X rất có thể hòa tan buổi tối đa m gam Cu. Quý giá của m là.Ví dụ 2: đến tan trọn vẹn 58 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3 2M nhận được 0,15 mol NO; 0,05 mol N2O với dung dịch D. Cô cạn hỗn hợp D, khối lượng muối khan chiếm được là.Ví dụ 3: phối hợp m (g) các thành phần hỗn hợp Fe với Cu, trong các số đó Fe chiếm 40% trọng lượng bằng hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp X; 0,448 lít NO độc nhất (đktc) và sót lại 0,65m (g) kim loại. Trọng lượng muối trong hỗn hợp X là.Ví dụ 4: mang đến m (g) fe vào dung dịch cất 1,38 mol HNO3, đun nóng đến dứt phản ứng còn 0,75m (g) hóa học rắn không tan và gồm 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO, thoát ra sinh hoạt (đktc). Quý giá của m là.Ví dụ 5: hỗn hợp X gồm Cu và Fe bao gồm tỉ lệ cân nặng tương ứng là 7: 3. đem m gam X làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch đựng 0,7 mol HNO3.

Xem thêm: Soạn Bài Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta Lớp 11, Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta (Chi Tiết)

Sau bội nghịch ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và gồm 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Quý giá của m là.