*

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài 1 trang 45: Hãy vẽ thêm 1 vài hình trình diễn của hình chóp tam giác.

Bạn đang xem: Giải bài tập hình học 11 cơ bản chương 2

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 47: tại sao người thợ mộc kiểm soát độ phẳng khía cạnh bàn bằng cách rê thước trên mặt bàn? (h.2.11).

*

Lời giải

Theo đặc thù 3, nếu đường thẳng là một trong những cạnh của thước bao gồm 2 điểm biệt lập thuộc phương diện phẳng thì các điểm của mặt đường thẳng đó thuộc phương diện phẳng bàn

Khi đó, giả dụ rê thước mà có 1 điểm thuộc cạnh thước nhưng không thuộc mặt bàn thì bàn đó chưa phẳng với ngược lại

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài xích 1 trang 47: cho tam giác ABC, M là điểm thuộc phần kéo dài của đoạn thẳng BC (h.2.12). Hãy cho biết M tất cả thuộc mặt phẳng (ABC) ko và đường thẳng AM gồm nằm trong khía cạnh phẳng (ABC) không?

*

Lời giải

M ∈ BC nhưng mà BC ∈ (ABC) bắt buộc M ∈ (ABC)

Vì A ∈ (ABC) nên mọi điểm thuộc AM số đông thuộc (ABC) tốt AM ∈ (ABC)

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài 1 trang 48: Trong mặt phẳng (P), đến hình bình hành ABCD. đem điểm S nằm bề ngoài phẳng (P). Hãy chỉ ra rằng một điểm tầm thường của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) khác điểm S (h.2.15).

*

Lời giải

Một điểm phổ biến của hai mặt phẳng (SAC) cùng (SBD) khác điểm S là vấn đề I

I ∈ AC ∈ (SAC)

I ∈ BD ∈ (SBD)

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học bài xích 1 trang 48: Hình 2.16 đúng giỏi sai? trên sao?

*

Lời giải

Sai vì chưng theo tính chất 2, có một và duy nhất mặt phẳng trải qua ba điểm ko thẳng hàng

Theo hình vẽ lại có: bố điểm ko thẳng mặt hàng M, L, K vừa ở trong (ABC), vừa trực thuộc (P) ⇒ vô lý

Trả lời thắc mắc Toán 11 Hình học bài bác 1 trang 52: nói tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ngơi nghỉ hình 2.24.

*

Lời giải

– Hình chóp tam giác:

Các mặt bên: (SAB), (SBC), (SAC)

Các cạnh bên: SA, SB, SC

Các cạnh đáy: AB, AC, BC

– Hình chóp tứ giác:

Các phương diện bên: (SAB), (SBC), (SCD), (SAD)

Các cạnh bên: SA, SB, SC, SD

Các cạnh đáy: AB, BC, CD, DA

Bài 1 (trang 53 SGK Hình học 11):Cho điểm A ko nằm cùng bề mặt phẳng (α) chứa tam giác BCD. Lấy E và F là những điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB , AC.

a) minh chứng đường trực tiếp EF bên trong mặt phẳng (ABC).

b) trả sử EF và BC cắt nhau tại I, chứng tỏ I là vấn đề chung của hai mặt phẳng (BCD) với (DEF).

*

Lời giải:

a) E ∈ AB nhưng AB ⊂ (ABC)

=> E ∈ (ABC)

F ∈ AC nhưng AC ⊂ (ABC)

=>F ∈ (ABC)

Đường thẳng EF bao gồm hai điểm E, F cùng thuộc mp(ABC) bắt buộc theo đặc thù 3 thì EF ⊂ (ABC).

b) I ∈ BC cơ mà BC ⊂ (BCD) yêu cầu I ∈ (BCD) (1)

I ∈ EF mà lại EF ⊂ (DEF) cần I ∈ (DEF) (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra I là điểm chung của hai mặt phẳng (BCD) cùng (DEF).

Bài 2 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Gọi M là giao điểm của mặt đường thẳng d cùng mặt phẳng (α). Minh chứng M là vấn đề chung của (α) với bất cứ mặt phẳng nào chứa d.

Lời giải:

*

M là vấn đề chung của d và (α) nên:

M ∈ (α) (1)

Một khía cạnh phẳng bất kì (P) cất d thì M ∈ d mà lại d ⊂ (P) nên:

M ∈ (P) (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra M là vấn đề chung của

(α) với (P).

Bài 3 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho ba đường thẳng d1, d2, d3không cùng phía bên trong một mặt phẳng và cắt nhau từng song một. Chứng minh ba mặt đường thẳng trên đồng quy.

Lời giải:

Gọi I = d1 ∩ d2

Giả sử d3không qua I:

Khi đó phải cắt d1, d2lần lượt trên M, N không giống I

=>d3đồng phẳng với d1, d2: điều này mâu thuẫn!

Vậy d3đồng quy cùng với d1, d2tại I.

Bài 4 (trang 53 SGK Hình học tập 11):Cho tư điểm A, B, C với D không đồng phẳng. Gọi GA, GB, GC, GD theo lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, CDA, ADB, ACB. Minh chứng rằng AGA, BGB, CGC, DGDđồng qui.

*

Lời giải:

Gọi M, N, phường là trung điểm của CD, DB, BA.

Trong mp(MAB): AGA∩ BGB= I. Ta có:

*

Vậy ΔIAB đồng dạng cùng với ΔIGAGB

*

Lại gồm ΔMAB đồng dạng với ΔMGBGA

*

Từ (1) và (2), ta có:

*

Chứng minh tương tự, ta cũng có:

*

Bài 5 (trang 53 SGK Hình học 11):Cho tứ giác ABCD phía bên trong mặt phẳng (α) tất cả hai cạnh AB và CD không tuy nhiên song với nhau. S là điểm nằm ngoại hình phẳng (α) với M là trung điểm của đoạn SC.

a) tìm giao điểm N của đường thẳng SD cùng mặt phẳng (MAB).

b) call O là giao điểm của AC với BD. Minh chứng rằng cha đường thẳng SO, AM với BN đồng quy.

Cần nhớ

A ∈ d ⊂ mp(α) => A ∈ mp(α)

Lời giải:

*

a) tìm N ∈ SD ∩ mp(MAB)

Trong mp(ABCD), AB giảm CD tại E.

Trong mp(SCD), EM giảm SD trên N.

Ta có:

N ∈ SD

N ∈ EM ⊂ mp(MAB)

Vậy N = SD ∩ mp(MAB)

b) chứng minh SO, MA, BN đồng quy

Ta có:

*SO, MA, BN không ở trong và một mặt phẳng.

* SO cùng MA giảm nhau ( vào mp (SAC))

MA và BN giảm nhau (trong mp(BEN))

BN cùng SO giảm nhau (trong mp(SBD))

Vậy SO, MA, BN đồng quy.

Bài 6 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho bốn điểm A, B, C với D không đồng phẳng. điện thoại tư vấn M và N theo lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC cùng BC. Trên đoạn BD mang điểm P làm sao cho BP = 2PD.

a) search giao điểm của đường thẳng CD cùng mặt phẳng (MNP).

b) search giao con đường của hai mặt phẳng (MNP) cùng (ACD).

Lời giải:

*

a) Ta có:

*

=>NP cùng CD không tuy nhiên song với nhau.

=>NP và CD giảm nhau trên I.

I ∈ NP => I ∈ (MNP). Nhưng I ∈ CD: Vậy I ∈ CD ∩ (MNP)

b) Trong mặt phẳng (ACD) thì AD với MI cắt nhau trên điểm J:

J ∈ AD => J ∈ (ACD)

J ∈ ngươi => J ∈ (MNP)

Vậy J là một trong những điểm chung của hai mặt phẳng (ACD) với (MNP).

Ta đã bao gồm M là 1 trong những điểm thông thường của hai mặt phẳng (ACD) với (MNP).

Vậy MJ = (ACD) ∩ (MNP).

Bài 7 (trang 54 SGK Hình học 11):Cho tư điểm A, B, C với D không đồng phẳng. Hotline I, K theo thứ tự là trung điểm của AD và BC.

a) search giao tuyến của nhì mặt phẳng (IBC) với (KAD).

b) gọi M cùng N là nhì điểm lần lượt đem trên hai đoạn trực tiếp AB cùng AC. Search giao tuyến của nhị mặt phẳng (IBC) với (DMN).

Lời giải:

*

a) tra cứu giao đường của mp(IBC) và mp(KAD).

Ta tất cả :

K ∈ BC => K ∈ (IBC)

I ∈ AD => I ∈ (KAD)

Vậy KI = (IBC) ∩ (KAD)

b) trong mp(ABD): BI ∩ DM = F => F ∈ (IBC) ∩ (DMN)

CI ∩ dn = E E ∈ (IBC) ∩ (DMN)

Vậy (IBC) ∩ (DMN) = FE

Bài 8 (trang 54 SGK Hình học tập 11):Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB và CD, bên trên cạnh AD rước điểm p. Không trùng với trung điểm của AD.

a) hotline E là giao điểm của con đường thẳng MP và con đường thẳng BD. Tra cứu giao tuyến của nhì mặt phẳng (PMN) với (BCD).

b) tra cứu giao điểm của hia phương diện phẳng (PMN) cùng BC.

*

Lời giải:

a) vào mp(ABD): MP không tuy nhiên song cùng với BD cần MP ∩ BD = E.

E ∈ MP => E ∈ (PMN)

E ∈ BD => E ∈ (BCD)

Nên E ∈ (PMN) ∩ (BCD)

Nên EN = (PMN) ∩ (BCD)

b) trong mp(BCD) : EN ∩ BC = Q. Nhưng mà (PMN) ≡ (MEN) ≡ (MEQ)

Q ∈ (MEQ) ≡ ( PMN)

Mặt khác Q ∈ BC buộc phải Q = BC ∩ (PMN).

Bài 9 (trang 54 SGK Hình học 11):Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình bình hành ABCD. Trong mặt phẳng lòng vẽ đường thẳng d đi qua A cùng không song song với những cạnh của hình bình hành, d cắt BC tại E. điện thoại tư vấn C’ là một trong điểm nằm tại cạnh SC.

a) search giao điểm M của CD với mp(C’AE).

b) tìm kiếm thiết diện của hình chóp cắt vày mặt phẳng (C’AE).

Lời giải:

*

a) Giao điểm M của CD và mp(C’AE).

Trong mp(ABCD), d cắt CD tại M, ta có:

*M ∈ CD

*M ∈ d ⊂ (C’AE)

M ∈ (C’AE)

Vậy M là giao điểm của CD và mp(C’AE).

b) thiết diện của hình chóp cắt vày mp(C’AE).

Trong mp(SCD), MC’ giảm SD tại F.

Vậy tiết diện của hình chóp S.ABCD cắt vày mp(C’AE) là tứ giác AFC’E.

Bài 10 (trang 54 SGK Hình học 11):Cho hình chóp S.ABCD tất cả AB cùng CD không tuy nhiên song. Gọi M là 1 trong điểm ở trong miền trong của tam giác SCD.

a) tra cứu giao điểm N của con đường thẳng CD với mp(SBM).

b) tìm kiếm giao tuyến đường của hai mặt phẳng (SBM) với (SAC).

c) tìm giao điểm I của con đường thẳng BM cùng mặt phẳng (SAC).

Xem thêm: Công Thức Tính Nguyên Hàm Và Bảng Nguyên Hàm Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

d) tra cứu giao điểm p. Của SC và mặt phẳng (ABM), từ đó suy ra giao con đường của nhị mặt phẳng (SCD) cùng (ABM).