- Chọn bài bác -Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom với hợp hóa học của cromBài 35: Đồng cùng hợp hóa học của đồngBài 36: qua quýt về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập: đặc thù hóa học của sắt với hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập: đặc điểm hóa học của crom, đồng cùng hợp chất của chúngBài 39: Thực hành: đặc thù hóa học tập của sắt, đồng và tuy vậy hợp chất của sắt, crom

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài xích Tập hóa học 12 – bài xích 31: Sắt góp HS giải bài tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 141 SGK Hóa 12): những kim một số loại nào dưới đây đều bội phản ứng với dung dịch CuCl2?

A. Na, Mg, Ag.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 12

B. Fe, Na, Mg.

C. Ba, Mg, Hg.

D. Na, Ba, Ag.

Lời giải:

Đáp án B.

Các phản nghịch ứng xảy ra:

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

Bài 2 (trang 141 SGK Hóa 12): thông số kỹ thuật electron làm sao sau đấy là của Fe3+ ?

A. 3d6.

B. 3d5.

C. 3d4.

D. 3d3.

Lời giải:

Đáp án B.

Cấu hình e của Fe: 3d64s2

⇒ thông số kỹ thuật e của Fe3+: 3d5

Bài 3 (trang 141 SGK Hóa 12): cho 3,52 gam một kim loại công dụng hết với hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được 6,84 gam muối sunfat. Sắt kẽm kim loại đó là

A. Mg.

B. Zn.

C. Fe.

D. Al.

Lời giải:

Đáp án C.

*

Bài 4 (trang 141 SGK Hóa 12): ngâm một lá kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A. Zn.

B. Fe.

C. Al.

D. Ni.

Lời giải:

Đáp án B.

Xem thêm: Dề Thi Toán Lớp 2 Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2, 50 Đề Ôn Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2


Khối lượng kim loại phản ứng là

*

Số mol H2 là

*

2M + 2n HCl → 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:


*

→ n = 2, M = 56 → M: fe

Bài 5 (trang 141 SGK Hóa 12): tất cả hổn hợp A chứa Fe và kim loại M gồm hóa trị không thay đổi trong các hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong láo lếu hợp là 1 : 3. Cho 19,2 gam các thành phần hỗn hợp A tan không còn vào hỗn hợp HCl thu được 8,96 lít khí H2 đến 19,2 gam tất cả hổn hợp A tác dụng hết cùng với Cl2 thì cần dùng 13,32 lít khí Cl2. Xác minh kim loại M và phần trăm cân nặng các kim loại trong các thành phần hỗn hợp A. Các thể tích khí đo làm việc đktc.

Lời giải: