Phương trình (cot fleft( x ight)=m), với m là một số cho trước và(cot alpha =m)

Ta có:(eginalign & cot fleft( x ight)=cot alpha \ & Leftrightarrow fleft( x ight)=alpha +kpi ,,,left( kin mathbbZ ight) \ endalign)

Phương trình (cot fleft( x ight)=n), cùng với n là một vài cho trước và(cot alpha =n)

Ta có:

(eginalign & cot fleft( x ight)=cot alpha \ và Leftrightarrow fleft( x ight)=alpha +kpi ,,,left( kin mathbbZ ight) \ endalign)

 

a)

(eginalign & an (x-15^o)=dfracsqrt33 \ & Leftrightarrow an (x-15^o)= an 30^o \ và Rightarrow x-15^o=30^o+k180^o \ & Leftrightarrow x=45^o+k180^o,,(kin mathbbZ) \ endalign )

b)

(eginalign & cot (3x-1)=-sqrt3 \ & Leftrightarrow cot (3x-1)=cot left( frac-pi 6 ight) \ và Rightarrow 3x-1=frac-pi 6+kpi \ và Rightarrow x=frac13-fracpi 18+dfrackpi 3,,,(kin mathbbZ) \ endalign )

c) Điều kiện:( cos x e 0Leftrightarrow x e dfracpi 2+kpi ,kin mathbbZ )

(eginaligned và cos 2x an x=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và an x=0 \ & cos 2x=0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left< eginaligned & x=kpi \ và 2x=dfracpi 2+kpi \ endaligned ight.Leftrightarrow left< eginaligned & x=kpi \ & x=dfracpi 4+dfrackpi 2 \ endaligned ight.,,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

d) Điều kiện:(sin x e 0Leftrightarrow x e kpi , kinmathbb Z)

(sin 3xcot x=0Leftrightarrow left< eginaligned và sin 3x=0 \ & cot x=0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left< eginaligned & 3x=kpi \ & x=dfracpi 2+kpi \ endaligned ight.Leftrightarrow left< eginaligned & x=dfrackpi 3 \ và x=dfracpi 2+kpi \ endaligned ight.,,(kin mathbbZ) )
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 trang 29

*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ bản khác • Giải bài xích 1 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài bác 2 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Với phần nhiều giá trị nào... • Giải bài xích 3 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài 4 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải phương... • Giải bài xích 5 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài 6 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Với phần đa giá trị nào... • Giải bài 7 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương trình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và phần trăm - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ song song - Hình học tập 11 •Chương 3: dãy số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không khí - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11


Xem thêm: Bài Thơ Đỗ Phủ Về Trăng Mới Nhất 2022, Lời Bài Thơ Nguyệt Dạ (Đỗ Phủ)

bài xích trước bài xích sau