Giải bài bác Tập đồ gia dụng Lí 11 – bài xích 26: Khúc xạ ánh sáng giúp HS giải bài tập, cải thiện khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, tương tự như định lượng trong bài toán hình thành các khái niệm cùng định mức sử dụng vật lí:

C1 trang 164 SGK: Viết công thức của định mức sử dụng khúc xạ với các góc bé dại (o).

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 bài 26

Trả lời:

Định pháp luật khúc xạ ánh sáng:

*

Hay n1.sini = n2.sinr

Nếu i,r o thì: sini ≈ i; sinr ≈ r (khi đó i, r tính bằng đơn vị radian)

Công thức của định khí cụ khúc xạ với những góc nhỏ (o) là: n1.i = n2.r (i, r tính bằng radian)

C2 trang 164 SGK: Áp dụng định nguyên tắc khúc xạ đến trường thích hợp i=0o. Kết luận.

Trả lời:

Công thức của định vẻ ngoài khúc xạ: n1 sini=n2 sinr

Trường thích hợp i=0o= >r=0

Kết luận: Tia sáng qua mặt phân cách của hai môi trường thiên nhiên có phương theo phương vuông góc với khía cạnh phân cách không bị khúc xạ.

C3 trang 164 SGK: Hãy áp dụng công thức của định phương pháp khúc xạ cho việc khúc xạ liên tục vào nhiều môi trường có triết xuất lần lượt làn n1,n2,…,nn với có các mặt phân cách tuy vậy song cùng với nhau.

Trả lời:

Từ hình 26.1, áp dụng định biện pháp khúc xạ ta có:

*

Vì những mặt chia cách sóng song với nhau nên:

*

Bài 1 (trang 166 SGK đồ vật Lý 11):
thế nào là hiện tượng lạ khúc xạ ánh sáng? tuyên bố định luật khúc xạ ánh sáng.

Lời giải:

∗ hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng:

Khúc xạ ánh nắng là hiện tượng lạ lệch phương (gãy) của tia sáng khi truyền xiên góc cho tới qua mặt phân làn giữa hai môi trường trong suốt không giống nhau.

∗ Định hình thức khúc xạ ánh sáng.


*

Tia khúc xạ phía trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới cùng pháp tuyến) cùng ở vị trí kia pháp đường so với tia tới (hình vẽ)

Với hai môi trường thiên nhiên trong suốt nhất mực thì tỉ số giữa góc sin góc tới (sini) với sin gọc khúc xạ (sin r) luôn không đổi.


*

Bài 2 (trang 166 SGK trang bị Lý 11):
tách suất tỉ đối n21 của môi trường xung quanh (2) so với môi ngôi trường (1) là gì?

Lời giải:

chiết xuất tỉ đối n21 của môi trường (2) đối với môi ngôi trường (1) là tỉ đối thân sin cùng với góc tới (sin i) với sin góc khúc xạ (sin r)

*

phân tách suất tỉ đối n21 của môi trường xung quanh (2) so với môi ngôi trường (1) được xem bằng tỉ số phân tách suất hoàn hảo và tuyệt vời nhất của môi trường (2) đối môi trường xung quanh (1) xuất xắc tỉ số gia tốc ánh sáng truyền trong môi trường xung quanh (1) đối với môi ngôi trường (2).


*

Bài 3 (trang 166 SGK thứ Lý 11):
tách suất ( xuất xắc đối) n của một số môi trường xung quanh là gì?Viết hệ thức tương tác giữa phân tách suất tỉ đối và tách suất hay đối.

Lời giải:

Chiết suất tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một môi trường thiên nhiên là tỉ số gia tốc ánh sáng sủa c vào chân không so với tốc độ ánh sáng sủa v trong môi trường thiên nhiên đó.

*

Hệ thức tương tác giữa tách suất tỉ đối và tách suất xuất xắc đối

*

Bài 4 (trang 166 SGK thứ Lý 11):
Theo phương pháp của định phép tắc khúc xạ ánh sáng, trường hợp nào không tồn tại hiện tượng khúc xạ?

Lời giải:

Công thức của định quy định khúc xạ:n1 sini=n2 sinr

Trường phù hợp i=0o=>r=0o

* Tia sáng qua mặt chia cách của hai môi trường thiên nhiên theo phương vuông góc với khía cạnh phân cách không bị khúc xạ.

Bài 5 (trang 166 SGK vật Lý 11): cố nào là tính thuận nghịch của việc truyền ánh sáng?

Chứng tỏ:

*

Nước có chiết suất là 4/3. Chiết suất của ko khí đối với nước là bao nhiêu?

Lời giải:

+ Tính thuận nghịch về chiều truyền tia sáng:

Nếu AB là một trong những đường truyền ánh sáng trên phố đó có thể cho ánh sáng đi từ A đến B hoặc B mang đến A. Có nghĩa là ánh sáng sủa truyền theo chiều như thế nào thì cũng truyền trái lại theo mặt đường đó.

+ bệnh minh:

*

Giả sử MN là mặt ngăn cách giữa 2 môi trường trong suốt bao gồm chiết suất theo thứ tự là: n1, n2.

– Xét tia ánh nắng đi trường đoản cú A mang đến B.

Theo định luật pháp khúc xạ ta có:

*

+ Xét tia ánh nắng đi tự B mang lại A theo chiều ngược lại.

Theo định nguyên lý khúc xạ ta có:

*

Từ (1) với (2) ⇒

*

+ Nước gồm chiết suất là: 4/3. Tách suất của ko khí đối với nước là:

*

Bài 6 (trang 166 SGK thiết bị Lý 11):
Một tia sáng truyền mang lại mặt nhoáng của nước. Tia này còn có một tia phản xạ ở khía cạnh thoáng và tia khúc xạ.


*

Người vẽ các tia sáng này quên lưu lại chiều truyền trong hình 26.7. Tia nào dưới đây là tia tới?

A. Tia S1I

B. Tia S2I

C. Tia S3I

D. Tia S1I,S2I, S3I đều hoàn toàn có thể là tia tới.

Lời giải:

Đáp án: B

Vì tia tới với tia khúc xạ bắt buộc nằm ở hai bên của pháp tuyến đường (hình 26.7a)

*

Bài 7 (trang 166 SGK đồ vật Lý 11):
Tia sáng sủa truyền từ bỏ nước với khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ cùng tia bức xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước bao gồm chiết suất là 4/3. Góc cho tới của tia sáng sủa là bao nhiêu (tình tròn số)?

A. 37o

B. 42o

C. 53o

D. Một cực hiếm khác A, B, C.

Tóm tắt

n = 4/3; IS’ ⊥ IR ; Góc cho tới i = ?

*

Lời giải:

Theo định phương pháp khúc xạ ta có: n.sini = sinr (1)

Theo đề bài và tự hình vẽ, ta có:

IS’ ⊥ IR => i’+ r =90o

• i = i’= 90o – r

• sinr = cosi (2)


Từ (1) cùng (2) suy ra: tani = 0,75 => i = 37o

Đáp án: A

Bài 8 (trang 167 SGK đồ gia dụng Lý 11): có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3). Thuộc góc tói i, một tia sáng sủa khúc xạ như hình 26.8 khi truyền tự (1) vào (2) với từ (1) vào (3).

Xem thêm: Top 10 Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

*

Vẫn với góc tới i, khi tia sáng sủa truyền từ (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu?

A. 22o

B. 31o

C. 38o

D. Không tính được.

Lời giải:

+ lúc truyền từ môi trường từ (1) vào môi trường xung quanh (2)

n1.sini = n2.sinr12 (∗)

+ khi truyền từ môi trường thiên nhiên từ (1) vào môi trường (3)

n1.sini = n3.sinr13 (∗∗)

Trong đó: r12 = 30o; r13 = 45o

+ lúc truyền từ môi trường thiên nhiên từ (2) vào môi trường (3)

*

Từ (∗) và (∗∗) suy ra: n2.sinr12 = n3.sinr13

*

Từ (∗∗∗)

*

Góc tới i chưa chắc chắn ⇒ xung quanh được góc khúc xạ r23.

Đáp án: D

Bài 9 (trang 167 SGK đồ dùng Lý 11): một chiếc thước được cắm thẳng đứng vào trong bình đựng nước bao gồm đáy phẳng ngang. Phần thước nhô khỏi khía cạnh nước dài 4 cm. Chếch ở phía trên có một ngọn đèn. Láng của thước trên mặt nước dài 4cm cùng ở đáy dài 8 cm. Tính chiều sâu của nước vào bình. Chiết suất của nước là 4/3.

Lời giải: