*

*

Bài 2: nhỏ lắc lò xo

Bài 6 (trang 13 SGK Vật lý 12)

Một con lắc lốc xoáy gồm một vật bao gồm khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo gồm độ cứng k = 80 N/m. Nhỏ lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. Hỏi tốc độ của nhỏ lắc lúc qua vị trí căn bằng?

A.0 m/s. B. 1,4 m.s.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 12 trang 13

C.2,0 m/s. D. 3,4 m/s.

Lời giải

Chọn đáp án B.

Tốc độ của con lắc qua vị trí cân bằng là cực đại

Ta có vmax= ωA với

*

Kiến thức cần nhớ

- nhỏ lắc lò xo là một hệ dao động điều hòa.

- Công thức của lực kéo về tác dụng vào con lắc lò xo là: f=−kx

trong đó x là li độ của vật m; k là độ cứng của lò xo; dấu trừ chỉ rằng lực

*

luôn luôn luôn hướng về vị trí cân bằng.

- Chu kì dao động của bé lắc lốc xoáy là:

*

- Động năng của bé lắc xoắn ốc là:

*

(m là khối lượng của vật)

- Thế năng của con lắc lò xo (mốc thế năng ở vị trí cân bằng):

*

(x là li độ của vật m)

- Cơ năng của nhỏ lắc lò xo:

*

- Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động.

Xem thêm: Danh Sách Các Tỉnh Ở Miền Nam Cã³ Bao Nhiãªu TỉNh Thã Nh, Miền Nam (Việt Nam)

- Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.

(SGK Vật lý 12 – bài xích 2 trang 12)

Xem toàn bộ Giải bài xích tập Vật lý 12: bài xích 2. Bé lắc lò xo