slovenija-expo2000.com xin được share với chúng ta khái niệm, vấn đề về phân tử nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị tất cả trong chương trình hóa học lớp 11. Hi vọng vọng giúp ích cho các bạn


*

A - kỹ năng và kiến thức trọng tâm

I.Hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 2

1.Điện tích phân tử nhân

Hạt nhân gồm những hạt proton và các hạt nơtron. Phân tử nhân gồm Z proton thì có điện tích Z+ và số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.Số đơn vị điện tích phân tử nhân = số proton = số electron. Z = số proton = số nơtron

2. Số khối

Số khối (A) của phân tử nhân là tổng cộng proton (Z) với số nơtron (N).

A = Z + N

Khi biết Z, A của một yếu tắc sẽ biết được số proton, electron, nơtron của nguyên tử

II. Yếu tắc hóa học

Định nghĩa: Nguyên tố chất hóa học là rất nhiều nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.Tính hóa chất của nguyên tố dựa vào vào số electron (phụ nằm trong vào Z) . Mọi nguyên tử gồm cùng năng lượng điện hạt nhân đều phải sở hữu tính hóa chất giống nhau.Số hiệu nguyên tử Z của một nhân tố là số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố đó.Số hiệu nguyên tử Z mang lại biết:Số proton trong hạt nhân nguyên tử.Số electrong trong nguyên tửNếu biết số khối A cùng số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố, ta tính được số nơtron trong phân tử nhân nguyên tử của nguyên tố đó. N = A – ZKí hiệu nguyên tử:Số đơn vị điện tích hạt nhân với số khối được coi là những đặc thù cơ bản của nguyên tử. Để kí hiệu nguyên tử, các chỉ số đặc trưng được ghi phía bên trái của kí hiệu nguyên tố.

*

Với: X là kí hiệu nguyên tố

A: Số khối

Z: số hiệu nguyên tử

III. Đồng vị

Các đồng vị của và một nguyên tố chất hóa học là phần đông nguyên tố bao gồm cùng số proton nhưng khác biệt số nơtron, vì thế số khối A cua chúng khác nhau.Các đồng vị được xếp vào và một vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn

Ví dụ: Hidro có bố đồng vị

*

IV. Nguyên tử khối của nguyên tử khối vừa phải cùa nhân tố hóa học.

Xem thêm: Bài: Sóng Xuân Quỳnh Lớp 12, Soạn Bài Sóng Của Xuân Quỳnh

Nguyên tử khối của một nguyên tử mang đến biết trọng lượng nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đối kháng vị trọng lượng nguyên tửmnguyên tử = me + mp + mn . Do trọng lượng của electron quá nhỏ so với hạt nhân . Yêu cầu coi mnguyên tử = mp + mn. Vì vậy nguyên tử khối coi như ngay số khối.Mỗi một nhân tố tồn tại bên dưới dạng nhiều đồng vị , phải nguyên tử khối của nguyên tố được xem theo nguyên tử khối trung bình của những đồng vị đó.

*