*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. Quan liêu HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ

1. Ví dụ 1:

- Nguyên tố gồm số thiết bị tự 20, chu kì 4, đội IIA. Hãy cho biết:

+ Số proton, số electron trong nguyên tử?

+ Số lớp electron trong nguyên tử?

+ Số eletron lớp bên ngoài cùng trong nguyên tử?

- Trả lời:

+ Nguyên tử có 20p, 20e

+ Nguyên tử có 4 lớp electron

+ Số electron phần bên ngoài cùng là 2

+ Đó là nguyên tố Ca

2. Thí dụ 2:

- cấu hình electron nguyên tử của một yếu tắc là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Hãy cho biết vị trí của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn?

- Trả lời:

+ Ô thành phần thứ 19 vì có 19e (=19p)

+ Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.

Bạn đang xem: Giải hóa lớp 10 bài 10

+ đội IA vì chưng có 1e lớp ngoài cùng.

+ Đó là Kali.

3. Kết luận:

- Biết địa điểm của một nhân tố trong bảng tuần hoàn, hoàn toàn có thể suy ra kết cấu của nhân tố đó với ngược lại.

+ Số sản phẩm công nghệ tự của nguyên tố ⟷ Số proton, số electron.

+ Số đồ vật tự của chu kì ⟷ Số lớp electron.

+ Số vật dụng tự của nhóm A ⟷ Số electron lớp bên ngoài cùng.

II. Quan lại HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ

Biết địa chỉ một yếu tắc trong bảng tuần hoàn, ta hoàn toàn có thể suy ra những đặc thù hóa học cơ bản của nó:

- Tính kim loại, tính phi kim:

+ các nguyên tố ở các nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H và B) bao gồm tính kim loại.

+ các nguyên tố ở các nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut cùng poloni) bao gồm tính phi kim.

- Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp hóa học với oxi, hóa trị của yếu tố trong hợp chất với hiđro.

- bí quyết oxit cao nhất.

- phương pháp hợp hóa học khí với hiđro (nếu có)

- cách làm hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit xuất xắc bazơ của chúng.

Xem thêm: Meta Description Miêu Tả Meta Description Chuẩn Seo, Description Là Gì

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

- phụ thuộc vào quy luật biến hóa tính chất của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn hoàn toàn có thể so sánh đặc thù hóa học của một thành phần với các nguyên tố lân cận.

- Thí dụ:

+ So sánh: P (Z=15) với Si (Z=14)và S (Z=16)

⟶Si, P, S thuộc và một chu kì ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim tăng dần Si Giải Hóa 10: bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học