Bài tập toán nâng cao lớp 8 là tài liệu vô cùng có ích tổng hợp các dạng bài xích tập nâng cao trọng trung ương trong chương trình Toán 8.

Bạn đang xem: Giải sách cơ bản và nâng cao toán 8

nhằm trợ giúp quý phụ huynh học sinh tự tập luyện củng cố, bồi dưỡng và đánh giá vốn kỹ năng và kiến thức toán của phiên bản thân.

Đồng thời những dạng bài xích tập Toán nâng cao lớp 8 còn làm các em học sinh hoàn toàn có thể làm quen từng dạng bài, dạng thắc mắc hay số đông chủ đề đặc biệt quan trọng môn Toán lớp 8. Tài liệu này đang là trợ thủ tâm đắc giúp các em đạt nhiều các kết quả cao trong những kì thi trên trường và đều kì thi học sinh giỏi. Nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Các dạng bài tập Toán cải thiện lớp 8


Dạng 1: Nhân những đa thức

1. Tính giá trị:

B = x15 - 8x14 + 8x13 - 8x2 + ... - 8x2 + 8x – 5 với x = 7

2. Cho bố số tự nhiên liên tiếp. Tích của nhì số đầu nhỏ tuổi hơn tích của hai số sau là 50. Hỏi vẫn cho ba số nào?

3. minh chứng rằng nếu: thì (x2 + y2 + z2) (a2 + b2 + c2) = (ax + by + cz)2

Dạng 2: những hàng đẳng thức đáng nhớ

*Hệ trái với hằng đẳng thức bậc 2

*

*

*

*

*

*

*Hệ trái với hằng đẳng thức bậc 3

*

*

*

*

*

*

*

1. Rút gọn những biểu thức sau:


a. A = 1002 - 992+ 982 - 972 + ... + 22 - 12

b. B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 12

c. C = (a + b + c)2 + (a + b - c)2 - 2(a + b)2

2. Chứng minh rằng:

a. A3 + b3 = (a + b)3 - 3ab (a + b)

b. A3 + b3 + c3 - 3abc = (a + b + c) (a2 + b2 c2 - ab - bc - ca)

Suy ra những kết quả:

i. Giả dụ a3 + b3 + c3 = 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c

ii. Cho

*
tính
*

iii. Mang đến

*

Tính

*

3. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức

a. A = 4x2 + 4x + 11

b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6)

c. C = x2 - 2x + y2 - 4y + 7

4. Tìm giá trị bự nhất của những biểu thức

a. A = 5 - 8x - x2

b. B = 5 - x2 + 2x - 4y2 - 4y

5. A. đến a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca chứng tỏ rằng a = b = c


b. Kiếm tìm a, b, c biết a2 - 2a + b2 + 4b + 4c2 - 4c + 6 = 0

6. Chứng minh rằng:

a. X2 + xy + y2 + 1 > 0 với đa số x, y

b. X2 + 4y2 + z2 - 2x - 6z + 8y + 15 > 0 với tất cả x, y, z

7. Minh chứng rằng:

x2 + 5y2 + 2x - 4xy - 10y + 14 > 0 với mọi x, y.

8. Tổng cha số bằng 9, tổng bình phương của chúng bởi 53. Tính tổng những tích của hai số trong ba số ấy.


9. Chứng tỏ tổng những lập phương của tía số nguyên tiếp tục thì phân tách hết cho 9.

10. Rút gọn biểu thức:

A = (3 + 1) (32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1)

11. a. Chứng tỏ rằng trường hợp mỗi số trong nhì số nguyên là tổng các bình phương của nhì số nguyên nào đó thì tích của chúng hoàn toàn có thể viết dưới dạng tổng hai bình phương.

b. Minh chứng rằng tổng các bình phương của k số nguyên thường xuyên (k = 3, 4, 5) không là số thiết yếu phương.

Dạng 3: Phân tích nhiều thức thành nhân tử

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a. X2 - x - 6

b. X4 + 4x2 - 5

c. X3 - 19x - 30

2. đối chiếu thành nhân tử:

a. A = ab(a - b) + b(b - c) + ca(c - a)

b. B = a(b2 - c2) + b(c2 - a2) + c(a2 - b2)

c. C = (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3

3. Phân tích thành nhân tử:

a. (1 + x2)2 - 4x (1 - x2)

b. (x2 - 8)2 + 36

c. 81x4 + 4

d. X5 + x + 1

4. a. Chứng minh rằng: n5 - 5n3 + 4n phân chia hết mang lại 120 với đa số số nguyên n.

Xem thêm: Belike Là Gì Trên Facebook, Belike Có Nghĩa Là Gì Trên Facebook

b. Minh chứng rằng: n3 - 3n2 - n + 3 chia hết đến 48 với mọi số lẻ n.

5. Phân tích các đa thức tiếp sau đây thành nhân tử

1. A3 - 7a - 6

2. A3 + 4a2 - 7a - 10

3. A(b + c)2 + b(c + a)2 + c(a + b)2 - 4abc

4. (a2 + a)2 + 4(a2 + a) - 12

5. (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) - 12

6. X8 + x + 1

7. X10 + x5 + 1

6. Chứng minh rằng với tất cả số thoải mái và tự nhiên lẻ n:

1. N2 + 4n + 8 chia hết mang lại 8

2. N3 + 3n2 - n - 3 phân chia hết đến 48

7. Tìm tất cả các số tự nhiên n để:

1. N4 + 4 là số nguyên tố

2. N1994 + n1993 + 1 là số nguyên tố

8. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

1. X + y = xy

2. P(x + y) = xy với p nguyên tố

3. 5xy - 2y2 - 2x2 + 2 = 0

Dạng 4: phân chia đa thức

1. Khẳng định a để cho đa thức x3- 3x + a phân tách hết mang lại (x - 1)2