Nội dung bài học sẽ reviews đến những em khái niệm và phương pháp xác định những phép toán tập hợp. Thuộc với số đông hình ảnh và ví dụ như minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ thuận lợi nắm vững nội dung phần này.

Bạn đang xem: Giải toán 10 bài 3


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


Giao của hai tập đúng theo A và B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp có các phần tử vừa thuộc A, vừa ở trong B.

(A cap B = left x in A,,va,,x in B ight\)

*


Hợp của nhì tập hòa hợp A với B, kí hiệu (A cup B) là tập đúng theo các bộ phận thuộc A hoặc trực thuộc B.

(A cup B = left x ight.)

*


Hiệu của tập hòa hợp A cùng với tập hợp B, kí hiệu AB là tập tất cả các phần tử thuộc A và không trực thuộc B.

Xem thêm: Cận Cảnh Ngôi Trường Dòng Hay Trường Quân Sự Có Gì Đặc Biệt?

(Aackslash B = left x in A,,va,,x otin B ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được gọi là phần bù của B vào A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left x in mathbbZ ight\)

(C = left x in mathbbR ight\)

a) Dừng phương thức liệt kê thành phần xác định những tập hòa hợp B cùng C.

b) xác định các tập hợp sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) xác định các tập vừa lòng sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) xác minh các tập hợp sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các phần tử của những tập phù hợp dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta có (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)