- Chọn bài bác -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: rèn luyện chungBài 89: từ bỏ kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: luyện tập chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: luyện tập chungBài 100: trình làng biểu đồ hình quạtBài 101: Luyện tập về tính diện tíchBài 102: luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Bài 103: luyện tập chungBài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: luyện tập chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: rèn luyện chungBài 117: luyện tập chungBài 118: reviews hình trụ. Reviews hình cầuBài 119: rèn luyện chungBài 120: rèn luyện chungBài 121: trường đoản cú kiểm tra

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: trên đây

Bài 1 trang 33 VBT Toán 5 Tập 2: a, Viết cách đọc các số đo sau :

208cm3 ; 10,215cm3; 0,505dm3; :…………………………………

208cm3 :…………………………………

10,215cm3 :…………………………………

0,505dm3 :…………………………………

:…………………………………

b. Viết những số đo sau :

Một ngàn chín trăm tám mươi xăng-ti-mét khối : ………

Hai nghìn không trăm mười mét khối : ………

Không phẩy chín trăm năm mươi chín mét khối : ………

Bảy phần mười đề-xi-mét khối : ………

Lời giải:

a. Viết giải pháp đọc những số đo sau :

208cm3 ; 10,215cm3; 0,505dm3 :

a. 208cm3 phát âm là nhì trăm linh tám xăng-ti-mét khối.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 113

10,215cm3đọc là mười phẩy nhị trăm mười lăm xăng-ti-mét khối.

0,505dm3 phát âm là ko phẩy năm trăm linh năm đề-xi-mét khối.

Xem thêm: Bán Nhà Ngõ, Hẻm 1 Tỷ Đến 2 Tỷ Hà Nội Giá Từ 1 Tỷ Đến Dưới 2 Tỷ


: đọc là hai phần cha mét khối.

b. Viết các số đo sau :

Một ngàn chín trăm tám mươi xăng-ti-mét khối : 1980cm3

Hai nghìn không trăm mười mét khối : 2010m3

Không phẩy chín trăm năm mươi chín mét khối : 0,959m3

Bảy phần mười đề-xi-mét khối :

*
:

Bài 2 trang 34 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm :

a. 903,436672m3 = ………dm3 = ………cm3


b. 12,287m3 =

*
= ……… dm3

c. 1728279000cm3 = ………dm3

Lời giải:

a. 903,436672m3 = 903436,672dm3 = 903436672cm3

b. 12,287m3 =

*
= 12287 dm3

c. 1728279000cm3 = 1728279dm3

Bài 3 trang 34 VBT Toán 5 Tập 2: Một dòng thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 5dm, chiều rộng lớn 3dm và độ cao 4dm. Bạn ta xếp những hộp hình lập phương gồm cạnh 1dm vào trong thùng. Hỏi có thể xếp được không ít nhất bao nhiêu hộp nhằm đầy thùng ?

A. 36 hộp